Meninger

Hvilke konsekvenser vil det ha at Andøya flystasjon, som en av de beste militære flybasene vi har, nedlegges som daglig operativ base, spør Hilde Flobergseter.

– Maktspillet i Andøya flystasjonssaken

Vi ønsker svar på hvordan forsvarsministeren og forsvarssjefen mener at vi kan forsvare Nord-Norge, skriver Hilde Flobergseter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bevar Andøya Flystasjon (BAF) setter pris på at noen fra flymiljøet utover MPA, ser ut til å engasjere seg i saken om Andøya flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Mitt svar blir kort og konsist, for argumentene og svarene som legges på bordet fra major Wicklund og oberstløytnant Nymoen, er ikke spesielt interessante og opplysende for debatten.

Denne saken er nemlig mye større enn om noen piloter sier det ene og andre noe annet. Den handler blant annet om Forsvarets evne til å klare å utføre pålagte og viktige Nato-oppdrag med de til enhver tid gitte flyoperative grenseverdier for vær og vind på Evenes.

Vi registrerer at det er uenighet mellom militære og sivile flyfaglige om flyoperative forhold ved Evenes.

Vi registrerer at det er uenighet mellom militære og sivile flyfaglige om flyoperative forhold ved Evenes. Ingen av disse vet hvor svekket Evenes kan bli når MPA-hangaren er ferdigbygd. I forhåndsgodkjenningen av hangaren har Luftfartstilsynet stilt krav til Avinor om at turbulensmålinger må gjøres gjennom ett helt år etter ferdigstillelsen.

Urimelig

Når det gjelder forsøk på å svekke Andøya flystasjon flyoperativt, så faller det på sin egen urimelighet. Norlandiahallen ble bygget i tett samarbeid med Luftforsvaret/Forsvaret, så tror vi setter en stopper for den type argumenter her og nå. Vi kan ikke se at major Jon Wicklund har hatt til hensikt å høyne debattnivået, så dette blir derfor BAF’s siste innspill til han.

BAF er mer opptatt av det som er til det beste for MPA-kapasiteten P-8, og ikke minst viktigheten miljøet er for overvåkningen av våre viktige hav- og kystområder, Nato-oppdragene i fredstid og for forsvaret av landet vårt. Vi snakker faktisk om en aktivitet som betegnes som et av Natos viktigste bidrag.

Hvem kan gi et svar på hva som er det beste her?

Svekket kapasitet

Mottakskapasiteten for jagerfly er svekket med nær 80 prosent den første uken av en krise/krig i Nord-Norge ved nedleggelse av Andøya og Bodø.

Hva vil det bety for befolkningen og forsvarsevnen?

At vi vil mangle mottakskapasitet som er klar på timer for jagerfly i Nord-Norge, svekker forsvarsevnen til alle forsvarsgrenene. Uten flystøtte og luftherredømme, så vil operasjoner og mottak av andre kapasiteter også bli skadelidende. Hvem kan svare oss på hvordan man skal løse dette?

Ukjente følger

Svarene er at ingen kan si hvilke konsekvenser det vil få for forsvaret av Nord-Norge at Andøya flystasjon, som en av de beste militære flybasene vi har, nedlegges som daglig operativ base. Det fordi det ikke ble utredet før nedleggelsesvedtaket i Stortinget i 2016 var en realitet.

Les også: Oberstløytnant Ståle Nymoen velger ikke å svare på de store utfordringene Evenes har, skriver Hilde Flobergseter.

Ingen kan heller si hvilken base de nye maritime overvåkningsflyene P-8 best vil komme til sin rett på, siden det heller ikke ble utredet i forkant av nedleggelsesvedtaket av Andøya. Valget falt på en til dels uegnet sivil flyplass Evenes, der formålet var å bli Luftforsvarets hovedbase i Nord-Norge.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

De BAF ønsker å debattere med eller mot er stortingsrepresentanter fra Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som vedtok nedleggelsen av Andøya flystasjon på et så tynt grunnlag at vi snakker om et A-4 ark. Hvordan kan det være mulig?

Må svare for seg

Verken major Wicklund eller oberstløytnant Nymoen kan gi oss svar uansett om de vil, kan eller ikke.

Vi ønsker at forsvarsministeren og forsvarssjefen skal svare på våre bekymringer, og det hver for seg (ut med ISL), om hvordan Det norske forsvaret skal klare å forsvare Nord-Norge den første uken av en krise/krig, med kun Evenes og Bardufoss daglig operative?

Verken major Wicklund eller oberstløytnant Nymoen kan gi oss svar uansett om de vil, kan eller ikke.

Derfor vil debattinnlegg fra disse være uinteressant for BAF å svare på i fremtiden, for vi forventer faktisk nyttige og konkrete svar på våre spørsmål fra de som har makt til å gjøre en forskjell i saken.

Powered by Labrador CMS