Meninger

KRIGSKORSET: Forsvarssjef, Eirik Johan Kristoffersen fikk krigskorset med sverd av daværende forsvarssjef general Harald Sunde i 2011. Her fotografert utenfor Slottet 21. januar 2021.

Afghanistan fremstilles forenklet og unyansert over femten år etter

Jeg har aldri lest hvorfor jeg ble innstilt til Krigskorset med sverd. Da jeg mottok det var det med stolthet, både for den jobben jeg hadde lagt ned og på vegne av alle de som gjorde at vi gjennomførte mange vellykkede operasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarets spesialkommando (FSK) var gjennom mange år ute på oppdrag i Afghanistan. Det samme gjelder for vår andre spesialstyrke, Marinejegerkommandoen (MJK). FSK løste en lang rekke oppdrag gjennom disse årene og høster stor anerkjennelse for måten oppdragene har blitt løst på. Ett av disse oppdragene var å pågripe en Taliban-leder høsten 2007 i Tagab-dalen utenfor Kabul.

Journalister fra VG har i flere artikler forsøkt å påpeke at denne operasjonen resulterte i at feil mann ble pågrepet. Jeg var direkte involvert i operasjonen og kjenner meg ikke helt igjen i beskrivelsen VG kommer med.

Uro i dalene blant Taliban

Operasjonsområdet i Tagab-dalen var preget av at Taliban i praksis kontrollerte dalen. Taliban gjennomførte flere angrep både før og etter den ene operasjonen VG skriver om. Angrep fra Taliban var rettet mot både afghanske sikkerhetsstyrker og koalisjonsstyrker. Derfor var det viktig å forstyrre det nettverket Taliban hadde i dalen og derfor var det viktig å forsøke å pågripe ledere.

Akkurat denne operasjonen er mye mer dokumentert og omtalt enn mange andre operasjoner. For det første fordi operasjonen skjedde langt inne på det som var et Taliban dominert område uten at Taliban rakk å reagere. For det andre fordi operasjonen ble gjennomført uten at et eneste skudd ble løsnet. For det tredje fordi operasjonen er et eksempel på at etterretningsstøtte er helt avgjørende for å gjennomføre en presis operasjon med en liten styrke i det vi kan kalle fiendeland.

Og operasjonen ga effekt. Den skapte uro blant Taliban i dalen, noe vår egen etterretningsinnsamling bekreftet dagen etter.

Ikke uskyldig

VG hevder at vi pågrep feil mann. Bakgrunnen for det er blant annet lekkede loggføringer fra et amerikansk hovedkvarter. Et hovedkvarter som ikke var direkte i vår kommandolinje. Jeg er sikker på at vi pågrep den mannen som ble utpekt av etterretningen vi hadde tilgjengelig der og da.

Det var afghanere som utpekte mannen og det var kun praktiske årsaker til at vi kun pågrep en person blant flere Taliban opprørere. Da personen var pågrepet hadde FSK gjort sin del av jobben. Samtidig var det viktig for oss å støtte oppbyggingen av et afghansk rettsvesen. Derfor skulle også personen få en så rettmessig behandling som mulig i et skjørt afghansk rettssystem.

Personen som ble pågrepet hevdet selvsagt at han var uskyldig. Jeg vet fortsatt ikke hvilken rolle han egentlig hadde, men helt uskyldig var han ikke.

Det jeg vet var at han var sammen med andre opprørere bevæpnet med automatvåpen. Jeg vet ikke nøyaktig når han ble løslatt og jeg vet ikke hva senere undersøkelser og eventuelt etterretningsarbeid sa om mannen vi pågrep. Da vi overleverte han, hadde vi gjort vår del av jobben. Jeg vet heller ikke hvorfor han senere flyttet og hvorfor han til slutt ble drept, hvis opplysningene i VG stemmer. Det overrasker meg imidlertid at journalistene i VG synes å legge til grunn at han var uskyldig.

Ledet operasjonen

Jeg ledet operasjonen fra et høydedrag over dalen. Det var fra det høydedraget jeg og mine nærmeste hadde samband til de norske styrkene som gjennomførte en avledningsmanøver lengre sør i dalen, det var fra den høyden vi kunne kontrollere flystøtten og ha samband tilbake til vår ledelse i Kabul og det var derfra vi kunne kalle inn de som skulle plukke opp fangen. Det var fra den samme høyden vi også kunne sikre vår egen styrke når de trakk ut. Og det var fra den høyden vi kunne kalle inn forsterkninger og lede dem.

Den mest kritiske fasen i operasjonen var når våre folk skulle gå opp en bratt fjellside og møte meg på høyden med fare for å bli fulgt etter av Taliban-opprørere. Fra høyden måtte vi igjen bevege oss flere kilometer tilbake til der helikoptrene skulle hente oss og igjen var det fare for at vi kunne havne i bakhold. Høyden var det opplagte stedet å lede hele operasjonen fra.

De amerikanske spesialstyrkene som var med, hadde akkurat kommet til Afghanistan. De var en liten gruppe som i siste liten fikk være med oss på dette oppdraget for å få førstehåndserfaring med en stor og sammensatt spesialoperasjon.

Oppdraget deres ble å sikre vår angrepsstyrke fra høydedraget, samtidig som de fikk god innsikt i hele operasjonen. De var ikke med for å sikre meg personlig og operasjonen hadde blitt gjennomført også uten dem.

Jeg står fullt og helt for alt som er skrevet i boka «Jegerånden» om denne operasjonen. Jeg ville også fortalt den samme historien til Afghanistan utvalget i dag, selv med det VG har skrevet. Den personen som ble pågrepet var den personen etterretningen vi fikk tilsa at vi skulle pågripe. Jeg vet også at operasjonen for en (sannsynligvis kort) periode forstyrret Taliban-opprørere i dalen.

Alle vi som har ledet operasjoner opplevde mange ganger at personer vi pågrep ble satt fri. De ble satt fri med mange forskjellige begrunnelser. Noen ganger opplevde vi at afghanske myndigheter sa at personen ikke lengre utgjorde noen fare, andre ganger at personen var snudd til å være spion.

Det afghanske rettssystemet i 2007 fungerte ikke helt som det norske, men det var allikevel viktig å pågripe Taliban opprørere og få dem stilt for retten. Uavhengig av utfallet i rettssystemet ga operasjonene til FSK Taliban mindre handlefrihet.

Ikke bortkastet innsats

Jeg har aldri lest hvorfor jeg ble innstilt til Krigskorset med sverd. Da jeg mottok det var det med stolthet, både for den jobben jeg hadde lagt ned og på vegne av alle de som gjorde at vi gjennomførte mange vellykkede operasjoner. Operasjoner som ble gjennomført i et svært uoversiktlig miljø og med all den risikoen spesialoperasjoner innebærer.

Jeg har heller ikke noe å skjule, og VG journalistene har blitt tilbudt en bakgrunnssamtale med gjennomgang av alle sider ved operasjonen. Det argumentet Forsvaret har brukt mest for ikke å ha full åpenhet om alle operasjoner er faren for at det kan komme hevnaksjoner. Derfor er ikke nøyaktig tid og sted og hvem som var involvert i en operasjon fullt tilgjengelig for offentligheten.

Oppdragene våre soldater løste gjennom mange år var på ingen måte enkle. Etter nesten 20 år der våre soldater tok betydelig risiko er det nå Taliban som styrer landet. Dermed er sannsynligvis alle de som våre spesialstyrker gjennom alle disse årene bidro til å pågripe idag satt fri. Det tar ikke bort innsatsen til hver enkelt som løste oppdrag på våre vegne.

Powered by Labrador CMS