Meninger

VIKTIG: Krigen i Ukraina, ikke langt fra Norge, synliggjør med all tydelighet behovet for å verne om vårt samfunn og de verdiene vi har kjært. Bildet viser ukrainske soldater som var samlet for å feire frigjøringsdagen i Kyiv 24. august 2018.

Likestilling er en del av Forsvarets samfunnsoppdrag

Likestilling og like muligheter for alle er sentrale norske grunnverdier. Verdier Forsvaret er satt til å beskytte og forsvare som en del av vårt oppdrag.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I dag er det den internasjonale kvinnedagen, en dag som setter søkelys på kvinners situasjon verden over. Det er en god tradisjon å gratulere kvinnelige kolleger med kvinnedagen. I år vil vi også benytte anledningen til å reflektere rundt betydningen av en dag som denne, både for samfunnsoppdraget til Forsvaret og for Forsvaret som arbeidsgiver.

Diskriminering er forbudt ved lov i Norge. Likestilling er derfor ikke valgfag i det norske samfunnet. Realiteten er samtidig at mange mennesker i Norge blir usaklig forskjellsbehandlet den dag i dag. Ofte på grunn av utdaterte holdninger til blant annet kjønn, seksuell orientering, hudfarge eller graviditet. 

Forsvaret har tusenvis av ansatte og vernepliktige og det er verdt å understreke at likestillingsarbeidet i aller høyeste grad er et arbeidsgiveransvar. Det er et ansvar Forsvaret tar på største alvor. 

Ingen skal oppleve diskriminering eller usaklig forskjellsbehandling. Det skal være en selvfølge at alt personell skal ha likeverdige rettigheter og muligheter i Forsvaret vårt. 

Likestilling skaper kampkraft 

I Forsvaret er man vant til å diskutere betydningen likestilling og mangfold har for den praktiske utøvelsen av Forsvarets oppgaver. I Forsvarets likestillings- og mangfoldspolicy er det er mål at Forsvaret skal reflektere mangfoldet i befolkningen. 

Det er fordi at komplekse og sammensatte utfordringer krever at Forsvaret har tilgang til et mangfold av kompetanser og ferdigheter. Derfor er det viktig å kunne benytte hele den arbeidsføre befolkningen som et potensielt rekrutteringsgrunnlag. 

Likestilling, mangfold og økt kampkraft er imidlertid et fagfelt i utvikling i Forsvaret, og et tema som må forskes mer på. 

Forskningsallianser og sivil-militært samarbeid gir oss muligheten til å dra nytte av de siste vitenskapelige fremskrittene, utveksle kunnskap og utvikle helhetlige tilnærminger til våre mest presserende likestillingsutfordringer. Derfor har Forsvaret gått i dialog med blant annet SHEconomy for å lære og dele erfaringer på tvers av sektorer. 

Det er grunn til å være stolt av veldig mye av arbeidet som gjøres internt i Forsvaret, men dette arbeidet stopper aldri. Også når det gjelder forståelse i hele organisasjonen for hvorfor likestillingsarbeid i Forsvaret har betydning langt utover det konkrete arbeidsgiveransvaret.

Likestilling er også et samfunnsansvar 

I Forsvaret sier vi at god ledelse forklart på enkleste vis handler om å løse oppdrag og ta vare på folkene. I det ligger også det samfunnsoppdraget Forsvaret har som myndighetsutøver. 

Likestilling og like muligheter for alle er sentrale norske grunnverdier. Verdier Forsvaret er satt til å beskytte og forsvare som en del av vårt oppdrag. Vi må hver eneste dag forsvare de verdiene vi har bygget opp vårt norske samfunn på. 

Krigen i Ukraina, ikke langt fra Norge, synliggjør med all tydelighet behovet for å verne om vårt samfunn og de verdiene vi har kjært. 

For Forsvaret er derfor ikke arbeidet med likestilling og mot diskriminering noe som bare handler om det å være arbeidsgiver. Etterlevelse av likestillings- og diskrimineringsloven er en helt sentral del av vårt samfunnsoppdrag.

Powered by Labrador CMS