Nyheter:

Vil beholde Forsvarets forum

Ansatte, offiserer og soldater vil beholde Forsvarets forum. Forsvarsstaben vurderer flere alternativer for fagbladet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Under Tillitsvalgtordningens (TVO) landsstyremøte i Tromsø ble det vedtatt at TVO krever å beholde Forsvarets forum. Soldatene understreker at de ser på Forsvarets forum som en viktig informasjonskanal.

Vedtaket var enstemmig og lød som følger:

«TVO krever at Forsvaret viderefører utgivelsen av Forsvarets forum under en uavhengig redaktørplakat.»

Elisabeth Natvig, sjef FST Plan og fungerende sjef Forsvarsstab, skriver i en epost til Forsvarets forum at Forsvarsstaben nå vil behandle anbefalingene de har fått fra arbeidsgruppen som har sett på kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret, videre.
Du kan lese hele uttalelsen fra Forsvarsstaben lenger nede i saken.  

De ansattes organisasjoner har engasjert seg sterkt når det gjelder fremtiden til Forsvarets eget fagblad. I en felles uttalelse fra Norsk Tjenestemannslag og Norges Offisersforbund heter det blant annet:
«Forsvarets forum spiller en særdeles viktig rolle for at Forsvaret skal fremstå som en åpen og troverdig organisasjon.» 
Organisasjonene mener det er viktig at Forsvaret har et uavhengig magasin som kan stille kritiske spørsmål og slippe til andre meninger enn de forsvarsledelsen har. «Dette viser at Forsvaret på alvor ønsker åpenhet og debatt om egen organisasjon», heter det i brevet som er sendt Forsvarsstaben

«Forsvarets forum er en god kanal for å få oversikt på tvers av forsvarsgrenene»
– Sigurd Svensen, TVO.
Sigurd Svensen, landstillitsvalgt TVO. Foto: TVO.

I saksdokumentene til TVO pekes det på at TVO ikke fikk mulighet til å gi høringssvar i saken, da Forsvarets personell- og vernepliktssenter ikke sto på mottakerlisten.

Elisabeth Natvig, sjef FST Plan, skriver i en epost til Forsvarets forum at​ Forsvarsstaben selvsagt respekterer vedtaket til TVO. 
«Det legges som normalt opp til drøftinger i denne saken, men vi vil også ta et initiativ for å informere TVO særskilt om arbeidsgruppens anbefalinger» skriver Natvig videre.

Soldatene på TVO-konferansen uttrykte også bekymring for hva som vil skje med Soldatnytt, dersom Forsvarets forum blir lagt ned. Bladet Soldatnytt sendes ut i samme bladpakke som Forsvarets forum.

Ombudsmannen. Soldatene får støtte fra Stortingets ombudsmann for Forsvaret, Roald Linaker, som deltar på møtene til TVOs landsstyre.
– Forsvarets forum representerer en objektiv kunnskapsformidler om Forsvaret.
Bladets uavhengige rolle er helt i tråd med det som uttrykkes fra ledelsen i Forsvaret om åpenhet og samfunnsdebatt, sier Linaker til Forsvaret forum.
Han legger til:
Debatt om Forsvaret er viktig. Det ville være veldig uheldig om Forsvarets forum ikke får fortsette som den uavhengige kunnskapsformidleren den er. Jeg gleder meg dessuten til å følge bladets digitale utvikling framover, understreker ombudsmann Linaker.

«Forsvarsdepartementet etablerte Forsvarets forum for å skape åpenhet om Forsvaret og spre kunnskap om det som skjer der. Det er minst like viktig i dag.»
– Redaktør Forsvarets forum, Tor Eigil Stordahl.
Redaktør i Forsvarets forum, Tor Eigil Stordahl. Foto: Olav Standal Tangen.

Brev til ministeren. Norsk Presseforbund, Fagpressen og Norsk Redaktørforening har sendt et brev til Forsvarsdepartementet og statsråd Ine Eriksen Søreide, der de peker på at en eventuell nedleggelse av Forsvarets forum vil medføre et tap for den åpne debatten om Forsvaret.
«Enkelte breddemedier dekker forsvarsspørsmål fra tid til annen, men ingen dekker feltet like systematisk og gjennomgående», skriver de blant annet til ministeren.

I en epost til Forsvarets forum skriver Elisabeth Natvig, sjef FST Plan følgende: 

Elisabeth Natvig, sjef FST Plan. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret.

«Forsvaret skal effektivisere driften med i overkant av 1,4 milliarder i inneværende 4-årsperiode for å skape et best mulig forsvar og mest mulig operativ evne for tildelte midler. Forsvaret ser derfor på alle områder, også kommunikasjonsområdet inkludert magasinet F. 
Forsvarsstaben satt i 2015 ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe med mandat om å utrede transformasjon og effektivisering av kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret. Utredningens anbefalinger er forelagt FST, som stiller seg bak gruppens anbefalinger.
Anbefalingen foreslår blant annet en reduksjon i Forsvarets kommunikasjonsorganisasjon, der den største gevinsten av effektiviseringen ligger. I tillegg anbefales det å legge ned magasinet F i nåværende form. Det er foreslått at det samtidig utredes andre løsninger for drift av magasinet på utsiden av Forsvaret.
Forsvarsstaben vil behandle anbefalingene videre. Dette innebærer at anbefalingene formuleres som oppdrag til Forsvarssjefens virksomhetsplan. Oppdragene vil drøftes med arbeidstakerorganisasjonene, før de eventuelt formaliseres i rettelser og tillegg til virksomhetsplanen. Det tidligste tidspunktet for en slik formalisering vil være månedsskiftet mai/juni.
I tillegg vil Forsvarsstaben orientere forsvarsdepartementet om arbeidsgruppens anbefalinger og den planlagte oppfølgingen fra Forsvaret sin side.»

 

Powered by Labrador CMS