Nyheter:

Tidslinje for koronaviruset

Koronaviruset ble påvist i Norge 26. februar. Siden har det spredt seg. Slik har viruset påvirket Forsvaret.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

​Har du tips eller innspill til denne saken. Kontakt oss på tips@fofo.no eller kryptert på appen Signal på +4745204315.

27. mars: Forsvarspersonell nektes å reise hjem til påske. Fagforeningene ber om avklaring angående fridager.

Forsvarsdepartementet melder at fremleggelsen av langtidsplanen er forskjøvet over påske. – Etter samtaler med partiene på Stortinget vil regjeringen ikke oversende ordinære saker til behandling før påske. Dette skyldes den ekstraordinære situasjonen som følge av koronautbruddet, opplyser departementet.

24. mars: Fra klokken 12.00 i tirsdag vil også HV-01 delta i utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland, på oppdrag fra Politiet. Denne gangen i Viken.

23. mars: Trekk fra gardinene, oppretthold personlig hygiene og skill mellom hverdag og helg. Dette er noen av rådene Forsvarets psykiatritjeneste gir i sin nye veileder til soldater som sitter i karantene eller isolat.

330-skvadronen har mottatt fem nye smittevern-kuvøser som gjør at de kan fly pasienter med koronasmitte uten å utsette mannskapet for smitterisiko. 

22. mars: Krigsveteraner har i en ukes tid bistått ved sykehusene som tester for koronasmitte. Les om veteranene i Trondheim og Bergen her.

21. mars: Garden og GSV har kontinuerlige operative oppdrag å ta vare på. Begge avdelingene har gjort grep for å spre avdelingene for å forhindre smitte og for å kunne drive effektiv smittesporing dersom det skulle forekomme. 

20. mars: Koronaviruset defineres som en del av fiendebildet blant de norske soldatene som er deployert til Ain al-Assad-basen i Irak. 

– Når vi diskuterer aktørene og fiendebildet her, så har koronaviruset blitt en del av det bildet. Så ja, det påvirker oss, sier troppsjef Magnus Bjurstedt. 

Forsvaret opplyser på sine nettsider at de vil gjennomføre sesjon over telefon for å begrense smittespredning.

Forsvarets operative hovedkvarter opplyser at de har mottatt åtte bistansanmodninger fra sivile myndigheter. Listen kan leses her.

19. mars: Koronautbruddet påvirker gjennomføringen av flere militærøvelser. Men Nato opprettholder beredskapen, sier Jens Stoltenberg.

For å hindre smittespredning og at personell settes i karantene, blir det ikke permisjonsreiser fra Nord- til Sør-Norge i påsken, opplyser Hæren til Forsvarets forum.

18. mars: De som har størst behov for smittevernutstyr, vil bli prioritert. Forsvaret blir ikke sittende på svære lagre hvis de sivile blir tomme, forteller sjef for Forsvarets sanitet, Jon Reichelt.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har per i dag (onsdag) ikke fått noen bistandsanmodninger om smittevernutstyr, opplyser pressetalsperson Elisabeth Eikeland til Forsvarets forum. Det er FOH som koordinerer bistand fra Forsvaret til det sivile samfunnet. 

Mange opplever nå permitteringer og varsel om permitteringer fra sine arbeidsplasser. Nav opplever også en eksplosjon i antallet arbeidsledighetssøknader. Men så langt har ingen forsvarsansatte fått varsel om dette.

– I situasjoner som nå, der Forsvaret løser sine faste oppgaver i tillegg til å yte støtte til det sivile samfunnet, er ikke permitteringer et tema. Vi behøver alt det personellet vi har tilgjengelig. Det slår personelldirektør Tom Simonsen fast overfor Forsvarets forum.


Veteransenteret på Bæreia kan bli brukt til behandling av koronasmittede.

– Bæreia er på mange måter rigget til våre behov. Det er senger og rom med eget bad, det kan deles i smittesoner og stedet har kjøkken. Det er et perfekt sted om vi skulle komme til å trenge det, sier Cathrine Pedersen,  kommunalsjef for Helse og mestring i Kongsvinger, kommune.

Forsvaret bekrefter at militære mannskaper er på plass ved grensen mot Sverige og at HV-soldater blir sendt til flere grenseoverganger.  I helgen vedtok regjeringen at alle utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge skal bortvises på grensen som et tiltak for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

HV-soldatene får begrenset politimyndighet og kan dermed gjennomføre pågripelser, men de skal ikke bære våpen. Til nå er 300 soldater innkalt til oppdraget som varer til 26. mars.

17. mars: Haakon Bruun-Hanssen er i karantene etter et utenlandsopphold.

​37 soldater fra KNM Harald Haarfagre sitter i karantene på Åsegarden fordi de kommer fra Sør-Norge, ifølge talsperson Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter.

16. mars:  Sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, testet positivt for koronaviruset.

– Dette påvirker ikke Heimevernets oppdragsløsning. Utstrakt bruk av teknologi og allerede eksisterende kommando og kontroll struktur med Heimevernsstabens Territorielle operasjonssenter og 11 Distriktsstaber sikrer at vi er operative, samkjørte og klare til å bidra i vårt langstrakte land, skriver hun på Facebook.

Heimevernet har fått begrenset politimyndighet. Det skjer i forbindelse med at Øst politidistrikt har skjerpet grensekontrollen på Oslo lufthavn hvor Heimevernet bistår politiet med ledsagelse og vakthold. 


– Reisende må forholde seg til de enhver tid gjeldende reiserestriksjoner fra den norske regjeringen, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

Heimevernet har vært på Oslo lufthavn siden lørdag morgen for å bistå Ullensaker kommune. 

– Det er veldig bra at det har kommet en skjerpet grensekontroll og jeg ønsker å rette en takk til Justisdepartementet, Politiet og Heimevernet for måten de har bidratt til å løse dette på, sier Westby.

Med økende grad av hjemmekontor må folk være ekstra bevisst på at det vil komme forsøk på infiltrering, oppfordrer Forsvaret. ​
– Vi har allerede tilfeller hvor forsvarsansatte er blitt lurt til å åpne vedlegg eller besøke nettsider relatert til COVID-19 som forsøker å levere skadevare, opplyser kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret, Knut Helge Grandhagen til Forsvarets forum.

13. mars: To Kystvakt-skip seiler med tre personer i karantene. Det har ikke fått operative konsekvenser. 

Nasjonal beredskapskonferanse 2020 som er planlagt i Elverum 20. og 21. april er utsatt inntil videre. Arrangørene er blant annet Forsvarets høgskole, Politihøgskolen og Høgskolen i Innlandet.

Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Forsvarets forum at de per klokken 10 fredag ikke har mottatt noen nye anmodninger om bistand fra sivile myndigheter. Forsvaret bistår Drammen sykehus med teltutstyr. 

12. mars: Forsvarets høgskole melder at de har besluttet midlertidig stans i all oppmøtebasert undervisning. Ansatte som kan ha hjemmekontor skal ha det.

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner informerer om at de kansellerer alle planlagte aktiviteter i mars og april. Ekstraordinært landsmøte og ledersamling utsettes til høsten 2020.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie avholdt pressekonferanse torsdag klokken 14, der de lanserte de mest inngripende tiltakene på det norske samfunnet i fredstid. Tiltakene er et forsøk på å forhindre spredning av koronaviruset. De innebærer restriksjoner på forsamlinger og reising. 

Forsvaret stiller til disposisjon en rekke kapasiteter dersom sivile myndigheter ber om det. Det inkluderer feltsykehus, flytransport og karantenefasiliteter. 

Forsvaret melder at Norsk Military Tattoo 24.-26. april er avlyst. I tillegg avlyser Forsvarets musikk konserter ut april måned. 

11. mars: Forsvarets øverste ledelse møtes for å diskutere veien videre for øvelsen Cold Response. Helsedirektøren gikk tirsdag ut og ba Forsvaret vurdere om den skulle fortsette. 

I en pressemelding onsdag ettermiddag melder Forsvaret at Cold Response avlyses. 

Forsvarets høgskole melder i et nyhetsbrev at Opprustningskonferansen 25. mars blir avlyst. 

Forsvarets veteransenter meldinger på sine facebook-sider at gjensynstreff og andre større aktiviteter fram til 1. april er kansellert. En ny vurdering vil bli tatt i løpet av mars med tanke på arrangementer planlagt etter 1. april. Enkeltopphold for veteraner er fortsatt mulig, men i begrenset antall og etter behov.

Onsdag kveld melder Forsvarsdepartementet at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er friskmeldt etter at det tirsdag ble vurdert at han kunne ha vært eksponert for koronaviruset.

ILLUSTRASJONSFOTO: En koronatest avbildet 29. januar i Bosnia. Foto: Dado Ruvic / Reuters

10. mars: 22 virusprøvetester fra Skjold garnison kommer tilbake negative. Dermed kan enkelte av de 850 i karantene i leiren etter hvert slippe ut. Lokal sjef ved Skjold leir vil gjennomføre en kontrollert oppheving av karantenen for personell som ikke er definert som nærkontakter av den smittede.  Karantenen videreføres for omtrent 150 personer.

Det undersøkes om to personer kan ha vært utsatt for koronavirus på fartøyer, skriver Sjøforsvaret i en pressemelding. De viser ikke tegn på sykdom, men kan ha vært i kontakt med smittede personer. De to blir isolert fra resten av besetningene på kystvaktfartøyet KV Nordkapp og korvetten KNM Skjold. 

Etter et kort opphold, er KV Nordkapp nå tilbake på patrulje utenfor norskekysten, mens KNM Skjold fortsetter sin deltagelse på øvelse Cold Response som planlagt.

​Nasjonal sikkerhetsmyndighet har besluttet å avlyse Sikkerhetskonferansen 2020 på grunn av den økende spredningen av koronaviruset, melder de selv på sine nettsider.  Konferansen skulle finne sted 25. og 26. mars og hadde over 850 deltakere.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen settes i karantene. 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix


9. mars: Nato-hovedkvarteret opplyser at en ansatt har testet positivt for koronaviruset. Vedkommende hadde vært på feire i Nord-Italia. 

Forsvaret skriver i en pressemelding at en prøve fra Elvegårdsmoen er kommet tilbake negativ. 

7. mars: – Vi har tider vi spiser, tider vi dusjer, tider vi vasker klær. All honnør til ledelsen som har satt opp dette på så kort tid, sier bataljonstillitsvalgt i Ingeniørbataljonen, Simen Alexander Strømstad over telefon til Forsvarets forum. Han er en av 850 som sitter isolert på Skjold leir.

Samme dag testes en person tilknyttet Forsvarets sanitet på Sessvollmoen for koronaviruset. I forbindelse med testen, isoleres 150 personer som har bodd på samme kaserne eller benyttet samme sanitærrom. Testen kommer senere ut negativ, og de går tilbake til vanlig tjeneste i leiren. 

6. mars: En person tilhørende kavalerieskadronen ved Skjold leir får påvist koronaviruset. Hele leiren stenges ned. Mannskapene isoleres og det er strenge restriksjoner for hvem som får bevege seg inn og ut av leiren. 20 personer som den smittede har vært i nærheten av blir testet, disse kommer senere ut negative. 

Tyske og nederlandske soldater er blant de omtrent 1300 personene som rammes av restriksjonene ved Skjold leir.  Forsvarets operative hovedkvarter opplyser at vinterøvelsen Cold Response må justeres ettersom færre enn planlagt kan delta. 

Forsvarets høgskole opplyser at de avlyser kadettballet og at Sjøkadettforeningens ball blir avlyst. Andre aktiviteter blir også begrenset eller avlyst. 

– Vi er en ansvarlig aktør og tar vårt samfunnsansvar også i denne saken. Vi må beskytte både våre soldater og samtidig gjøre det vi kan for å hindre smitterisikoen i samfunnet for øvrig, sier major Eivind Byre, kommunikasjonssjef Forsvarets høgskole i en pressemelding.

5. mars: To kaserner på Skjold i Indre Troms blir stengt ned etter at en soldat blir testet for koronaviruset. 

– Det er opprettet to smittekaserner. For kompaniet til vedkommende og noen andre. Øvrig aktivitet er begrenset til et minimum, sier kommunikasjonssjef Per Espen Strande i Hæren til Forsvarets forum. 

4. mars: Hæren innfører tiltak for å hindre smittespredning i garnisonene. I forbindelse med øvelsen Cold Response er det mange i leirene for å forberede øvelsene, samt at Hæren er vertskap for omtrent 3000 av de 6000 utenlandske soldatene som skal være med på øvelsen. Tiltakene innebærer blant annet at soldatene skal sitte en meter fra hverandre når de spiser og at alle måltider kommer ferdig innpakket eller lagt opp på tallerknene. 

På Rusta leir i Indre Troms sitter soldatene med en stol mellom seg når de spiser. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret


Sjøforsvaret melder at de har sendt noen personer hjem i karantene og at de har innskjerpet adgang på sine fartøy. Treningsanleggene deres sprites ned flere ganger om dagen. 

2. mars: Forsvarsstaben og Forsvarets sanitet sender ut en rekke retningslinjer til ansatte i Forsvaret. Blant annet oppfordres det til at bare strengt nødvendige tjenestereiser gjennomføres. 

Februar

27. februar: Helsedirektoratet avholder pressekonferanse, der de opplyser at det er besluttet at Sentralt totalforsvarsforum skal kalles inn til møte i forbindelse med koronaviruset. Forumet består av representanter fra Forsvaret, sivile etater og direktorater, i regi av Forsvarsstaben og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Samme dag opplyser Nato at de har besluttet å avlyse gruppebesøk ved hovedkvarteret. 

26. februar: En norsk mannlig student bosatt i Firenze i Italia får påvist koronaviruset. Samme dag tester en kvinne bosatt i Tromsø positivt for viruset. Samme dag opplyser Forsvarets operative hovedkvarter at det ikke er aktuelt å avlyse vinterøvelsen «Cold Response», der det er ventet mellom 15.000 og 16.000 deltakere. 6000 allierte soldater er påmeldt øvelsen. 

8. februar: Hærens faggruppe for smittsomme sykdommer følger viruset som da ble omtalt som Wuhan-viruset eller Corona-viruset (ifølge Språkrådet skrives det koronaviruset på norsk). De oppfordrer til hygienetiltak i leir, som håndvask og at man er observant på hvor man hoster og nyser. 

Powered by Labrador CMS