Debatt:

General Jacksons berømte uttalelse om Telemark nataljons sendrektighet har avdelingen ettertrykkelig tilbakevist, skriver Tora Fæste som har forsket på avdelingen.

Telemark bataljon: - Samhold og profesjonalitet

I avdelingsbygget henger det stridsdekorasjoner som er tildelt soldater som har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse i strid, skriver Tora Fæste.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Telemark bataljon (TMBN) ble etablert på Heistadmoen i 1995. Sentral i opprettelsen er general (p) Robert Mood. Han var første sjef da avdelingen deployerte til Kosovo i 1999 som KFOR (Kosovo Force) 1. Starten var ikke optimal. Avdelingen brukte lenger tid på å deployere enn Nato forventet.

Dette er en forkortet versjon av en tekst som først ble publisert hos Stratagem.

Sjefen for KFOR general Michael Jackson kommenterte tørt: «What’s taking so long? Are they walking?» da han ble klar over den (manglende) norske fremdriften , skriver journalist Kristoffer Egeberg i boken «Fredsnasjonen Norge»..

General Jacksons berømte uttalelse om TMBNs sendrektighet har avdelingen ettertrykkelig tilbakevist.

Jacksons kommentar var et kraftig incitament i omstillingsarbeidet for å modernisere Forsvaret. I Stortingsmelding nr. 38 (1998-99) «Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i internasjonale operasjoner» lanserte FD en ny innsatsstyrke som skulle bygges rundt TMBN. TMBN ble fullprofesjonalisert og mekanisert, og overført til Rena leir i 2002.

Største kampavdeling

Task Force Telemark bataljon (TF TMBN) anno 2020 er Hærens største kampavdeling og består av ca. 750 yrkessoldater. Alle er nøye selektert på verdier og faglig dyktighet. I 2019 var det cirka 1100 søkere til 70 ledige grenaderstillinger. Avdelingen står på høy beredskap og inngår i Natos hurtigreaksjonsstyrke VJTF.

General Jacksons berømte uttalelse om TMBNs sendrektighet har avdelingen ettertrykkelig tilbakevist.

Hvorfor har avdelingen nådd dagens høye faglige nivå og hvilken betydning har avdelingskulturen?

Avdelingskultur og samhold

Ifølge Robert Mood tar det lang tid å etablere en avdelingskultur. I tillegg er «utfordrende trening og øvelser i identisk avdeling avgjørende for å stille troverdige styrkebidrag til internasjonale operasjoner», skriver han i boken «Ledelse er ingen popularitetskonkurranse».

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Avdelingskultur har likhetstrekk med teamsamhold, som er «en opplevelse av at det er emosjonelle bånd mellom teammedlemmene og en følelse av solidaritet innad i gruppen». Denne teamegenskapen har spesiell interesse for militære organisasjoner, heter det i boken «Operativ psykologi» av Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen.

Samholdet i TF TMBN er tuftet på felles verdier og forankret i Verdigrunnlag Telemark bataljon «Profesjonell og ærekjær» (Verdigrunnlaget).

Verdigrunnlaget uttrykker verdiene i avdelingen: «Jeg verdsetter RESPEKT - ANSVAR - MOT – DISIPLIN gjennom å være lojal, selvstendig, robust og omsorgsfull».

Verdiene får effekt gjennom etterlevelse. På veggen i første etasje i avdelingsbygget til TF TMBN henger stridsdekorasjoner som er tildelt soldater som har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse i strid.

Samhold og mestring

I forskning på operative avdelinger er det en klar sammenheng mellom mestring og sterkt samhold. Samhold kan bygge på tre faktorer:

– kameratskap (horisontalt samhold)

– tillit til og identifisering med egen ledelse (vertikalt samhold)

– tro på saken, og å føle stolthet og forpliktelse overfor avdelingen som helhet og de oppgaver man er satt til å ivareta (organisatorisk eller ideologisk samhold)

«Ideelt sett bør en operativ avdeling kjennetegnes av en relativt høy grad av samhold både horisontalt, vertikalt og organisatorisk», skriver Eid og Johnsen.

TF TMBNs verdier er nært knyttet til avdelingens operative evne. Å stole på hverandre og vite at makkeren din er faglig dyktig og ikke vil svikte deg gir en trygghet som er helt avgjørende når marginene er små og feil kan bli fatale.

En fungerende kompanisjef fikk St. Olavsmedaljen med ekegren i 2014 for «fremdragende tapperhet og ledelse under kamp i Afghanistan i 2011». Personen som ble tildelt medalje var fungerende lagfører i 2011.

Han ledet et stridsavbrudd og en tilbaketrekning som varte i 10-12 timer uten tap av norske liv. Fienden var i favoriserende terreng og det norske laget ble beskutt ovenfra. De norske soldatene trakk ut samtidig som de skjøt bakover mot fienden. Kompanisjefen mener at «det har en psykologisk effekt at vi skyter, fordi dette er lik drillen vår. Vi opplever at vi gir motstand og unngår at folk går i sjokk, fordi de gjør det de skal, de gjør jobben sin. Mye er likt hjemme og ute. Det du gjør hjemme, det du driller på er det samme stridstekniske som du gjør ute. Stridsavbrudd var noe vi hadde trent på».

«Vi skal vinne. Vi vinner hver gang. Vi er de beste». Dette synet gjenspeiles i alle nivåer i organisasjonen.

Omsorg er sentralt i Verdigrunnlaget: «Å vise omsorg er å bry seg i positiv forstand. Jeg skal vise omsorg for mine medsoldater, andre egne og fienden». Avdelingens fokus på omsorg ble omtalt i Dagbladet i 2018. Soldater fra TF TMBN hadde samlet inn over 100 000 kroner til et opptreningsfond for en tidligere kollega som var offer for blind vold. Da brigadesjef Lars Lervik fikk vite om dette, tildelte han initiativtageren sin coin i avdelingens påsyn.

Stoler på hverandre

«Tillit er helt sentralt her», sier en yngre offiser. Han støttes av Ole Christian Emaus, tidligere sjef forTF TMBN: «Forutsetningen for å bygge en god avdeling er tillit, samhold, kultur og en forståelse av historien til det man er med på. Jeg har klokkertro på at åpenhet bygger tillit. Tillit er det grunnleggende som skal til for å få noen til å til å yte utover egen tro på seg selv. Med tillit kan du forvente og forlange at det du vil skal gjøres blir gjort og det gjelder begge veier, oppover og nedover».

Forventningene hans til avdelingen hamres inn ved alle anledninger: «Vi skal vinne. Vi vinner hver gang. Vi er de beste». Dette synet gjenspeiles i alle nivåer i organisasjonen: «Hos oss er det ikke noe alternativ å ikke være best» slår en ung offiser fast.

Tillit henger sammen med kampkraft. Ifølge sjef TF TMBN er det «sjefers ansvar å bygge kampkraft og om en lykkes med tillit får en maks kampkraft. Når du blir vist tillit føler du deg som en del av familien».

Stolte over tjenesten

Troen på oppdraget fremgår av Verdigrunnlaget: «Jeg er en profesjonell soldat som stolt tjener Konge og Fedreland. Således er jeg del av noe større enn meg selv. Min ære ligger i å løse alle oppdrag nasjonen betror meg og jeg setter nasjonens og avdelingens behov foran mine egne».

Avdelingens bataljonsersjant beskriver organisatorisk samhold slik: «Man gleder seg til å gå på jobb, ser på det du bringer tilbake til det større». Bataljonsersjanten har vært ute totalt syv ganger, og fastslår: «Norge skal være stolt av oss: dette er DNA-et i avdelingen». De aller fleste soldatene har en eller flere deployeringer til internasjonale operasjoner. Spennet i ulike oppdrag har medført at avdelingen forstår kompleksiteten i krig og fredsbevarende operasjoner. Erfaringsoverføring sikres ved at de kompanier som har vært ute tar med seg kunnskap hjem og deler med resten av avdelingen.

På alle arrangementer omtales dem som falt i strid eller mistet livet av andre årsaker.

Soldatene som reiser ut for å løse oppdrag har familier hjemme som blir berørt. I henhold til «Handlingsplan 2020 Ivaretagelse» er TF TMBN en storfamilie med sterkt fokus på enkeltindividet hele døgnet.

Familiekoordinator og HMS-ansvarlig utøver ansvaret på vegne av sjef TF TMBN.

Storfamilien omfatter de falne. På alle arrangementer omtales dem som falt i strid eller mistet livet av andre årsaker. Under enkelte arrangementer dekkes det egne falnebord. I tillegg har avdelingen fulgt opp de pårørende. Samholdet er sterkt, og de som ofret mest blir ivaretatt, også i etterkant. TF TMBN har nylig etablert et veteranhus i samarbeid med Oslo kommune for at yngre veteraner kan samles. Veteranhuset ble innviet 7.mai i år.

Utvikling over tid

TF TMBN har utviklet seg vesentlig fra de deployerte til Kosovo i 1999. TF TMBN anno 2020 er en operativ avdeling som kjennetegnes av høy grad av samhold både horisontalt, vertikalt og organisatorisk.

Avdelingen holder en høy faglig standard. I tillegg de har fokusert på å etablere en avdelingskultur som bygger opp under den profesjonaliteten som gjennomsyrer bataljonen.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS