Nyheter

VENTE: Enkelte høst kontigenter må derfor vente et helt år, eller søke utdanning som har studiestart på våren.

TVO ønsker bedre tilrettelegging av studiestart for soldater

Tillitsvalgtordningen vil la vernepliktige begynne å studere før de dimitterer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tillitsvalgtordningen for vernepliktige (TVO) ønsker derfor at høyskolene og universitetene legger til rette for at disse soldatene kan påbegynne studier før de dimitterer.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Mange soldater som dimitterer på høsten har opprinnelig ikke mulighet til å starte på høyere utdanning dersom studiestart er i juli eller august. Disse soldatene må derfor søke om førtidsdimisjon, men dette innvilges bare dersom tjenesten tillater det. Dette fører derfor til at mange soldater som dimitterer på høsten, ikke har anledning til å påbegynne studier.

LANDSTILLITSVALGT: Aksel Grunnvåg er landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret.

Mange førstegangstjenestegjørende planlegger å begynne høyere utdanning så snart tjenesten er over. Avhengig av kontingent og innrykksdato, er det likevel veldig varierende hvilke muligheter disse soldatene har til å påbegynne nevnte studier. Eksempelvis har soldater med innrykksdato i august god mulighet for å starte på studier, mens soldater som dimitterer i september/oktober ikke alltid har samme mulighet.

Landstillitsvalgt Aksel Grunnvåg, som er saksbehandler av saken, forteller at dette vil ende opp i et skriv som skal sendes til kunnskapsdepartementet.

– Har dette vært lagt frem før?

– TVO har hele tiden ønsket at Forsvaret skal legge best mulig til rette for at soldater skal få påbegynne studier, men dette er første gangen vi retter fokuset mot høyskolene. Timingen er også ganske god med tanke på at det allerede har vært stort fokus på digital undervisning i korona, forteller Grunnvåg.

Les også: TVO vil ha bedre forsikring for soldatene

Vente et helt år

Mange høyskoler og universiteter krever fysisk oppmøte ved studiestedet for at man skal kunne begynne som student. Som regel starter høyere utdanningen på høsten, ofte i august, noe som fører til at soldater som dimitterer senere på høsten ikke kan starte på høyere utdanning, uten å få innvilget førtidsdimisjon. Disse soldatene må derfor vente et helt år på å begynne studiene, eller søke utdanning som har studiestart på våren.

Grunnvåg forteller at han ønsker en varig ordning som fører til at soldater kan påbegynne studier før de dimitterer.

– Det finnes allerede ordninger for førtidsdimisjon dersom tjenesten tillater det, men med det foreslåtte systemet vil vi også favne om de soldatene som ikke får dimittert tidlig, forklarer Grunnvåg.

Grunnvåg forteller at TVO ønsker at man kan påbegynne studiene i tjenesten.

Les også: Menig Johansen spretter opp etter fem alarmer

Pandemien

På grunn av koronapandemien har derimot de fleste utdanningsinstitusjonene innført digitalt oppmøte og undervisning.

TVO mener derfor at det ikke bør være noe i veien for å innføre en permanent ordning som sikrer at vernepliktige som dimitterer en måned eller to etter studiestart, får påbegynt studiet digitalt.

– I teorien skal det ikke påvirke tjenesten, men vi ønsker også at Forsvaret bidrar ved å tilrettelegge for disse soldatene så langt det lar seg gjøre. Eksempelvis bør det være mulig for soldatene å ta igjen undervisning på kveldene, slik at de kan følge studieprogresjonen den siste tiden før dimisjon, sier Grunnvåg.

Videre er det på grunn av smittevernhensyn sannsynlig at mange utdanningsinstitusjoner kommer til å videreføre digital undervisning førstkommende høst.

TVO mener derfor at studier hvor dette er tilfellet, må informere godt om dette slik at de vernepliktige som dimitterer på høsten får klarhet i om de har mulighet til å starte nevnte utdanning.

Les også: – Mange soldater jobber mer enn det som er fastsatt i bestemmelsene

Powered by Labrador CMS