Debatt:

Uten særaldersgrense vil det bli vanskeligere å løse oppdragene i Forsvaret, skriver Thomas Norman Hansen. Her ser vi soldater fra Telemark bataljon under øvelse.

Særaldersgrenser gir Forsvaret operativ evne

Særaldersgrensen er en anerkjennelse av den belastningen militært personell har tatt, og som ingen andre yrkesgrupper tar, skriver Thomas Norman Hansen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gjennom en livslang karriere har militært personell mange perioder av tjenesten der de er utsatt for arbeidsforhold som er langt under den standarden som er gyldig for norske arbeidstakere, og som er fastsatt i Arbeidsmiljøloven.

Militært personell er under øvelse og operasjoner i utlandet unntatt fra Arbeidsmiljøloven. Det betyr at det ikke stilles de samme kravene til sikkerhet, helsefremmende arbeidsliv og velferdsmessig standard som for samfunnet forøvrig. Arbeidsmiljøloven er en vernelov, det vil si at den er til for å verne ansatte mot mulige uheldige konsekvenser av arbeidet og arbeidsmiljøet.

Ønsker du å delta i debatten om Forsvaret? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Personell som ikke nyter godt av dette vernet i deler av sitt yrkesaktive liv, står i reell fare for å ende opp med en lavere helse og levealder ved karrierens slutt, enn øvrige arbeidstakere i Norge.

Ekstra belastning

Det er ikke urimelig å si at militært personell sammenlagt har mellom 5 og 10 år av tjenesten utenfor rammen av arbeidsmiljøloven. Opptil 80 øvings- og vaktdøgn per år kommer i tillegg til 100 prosent jobb. 2-4 deployeringer til internasjonale operasjoner er heller ikke uvanlig.

Det er ikke urimelig å si at militært personell sammenlagt har mellom 5 og 10 år av tjenesten utenfor rammen av arbeidsmiljøloven.

Denne forståelsen må man ha med seg når man diskuterer særaldersgrenser.

Skal man ta bort særaldersgrensene må man også gi militært personell full beskyttelse av Arbeidsmiljøloven hele yrkeslivet. Det betyr at feltøvelsene må stoppe klokka 20 på kvelden og personellet forlegges på hotell til klokka 07.30 neste dag, det samme for tjenesten i utlandet: Når opprørere banker på portene kan vi bare vifte med det hvite flagget og be dem komme tilbake om morgenen.

Ironivarsel – alle forstår at dette ikke gir Forsvaret en operativ evne som er nødvendig for å løse alle oppgaver i fred, krise og krig. Forsvaret trenger unntak fra arbeidsmiljøloven.

En anerkjennelse

Særaldersgrensen er derfor en anerkjennelse av den belastningen militært personell har tatt, og som ingen andre yrkesgrupper tar. Særaldersgrenser gjør at militært personell kan brukes utenfor Arbeidsmiljølovens begrensninger i deler av sin tjenestetid og dermed gi Forsvaret den operative evnen som behøves for å løse nasjonens oppgaver.

Særaldersgrensen er lik operativ evne.

Powered by Labrador CMS