Nyheter

KUPPFORSØK: Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppen trakk seg tilbake og inngikk en avtale med russiske myndigheter etter å ha satt kurs mot Moskva lørdag.

Russisk kampmoral kan svekkes ytterligere av Wagner-opprøret

Den russiske kampmoralen er tynnslitt, samtidig som Ukraina gjør fremskritt på slagmarken, ifølge ekspert ved Hærens skole for taktikk og operasjoner.

Publisert

Ifølge oberstløytnant Erik Elden ved Hærens skole for taktikk og operasjoner, ser det ikke ut til at de russiske styrkenes evne til å gjennomføre operasjoner langs frontlinjen i Ukraina har blitt særlig påvirket av Wagner-gruppens handlinger 23 - 24. juni.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Aktiviteten har vært normal, med omtrent like mange trefninger som de foregående dagene. De største hendelsene i Ukraina i helgen har vært et ukrainsk angrep mot Bakhmut og et større russisk missilangrep mot hele landet.

Elden forklarer at Ukraina fortsatt er i den innledende fasen av sin offensiv og at Ukraina gjennomfører oppklaring mot de russiske forsvarslinjene. Ukraina tar gradvis kontroll på mer terreng og har frigjort noen landsbyer, samtidig som de bekjemper russiske mål inne på russisk-kontrollerte områder.

– Vi ser også at ukrainerne angriper på minst tre steder samtidig og at de på denne måten klarer å binde opp russiske styrker slik at de ikke klarer å kraftsamle, sier Elden.

Les også: Russlands forsvarsminister besøker soldater i Ukraina

De siste dagene har det vært ukrainske angrep både i Donetsk og Zaporizjzja fylke og det rapporteres om at ukrainerne har hatt fremgang i områdene rundt Bakhmut i helgen. De har gjennomført et større angrep med flere brigader, og har klart å rykke frem og ta kontroll på områder både på nord- og sørsiden av byen, forklarer Elden videre.

– Dette lendet gir en overhøyde over byen, og dersom de klarer å sette seg i gode stillinger der, vil de kunne ta hele byen og muligens angripe videre mot øst.

Russerne mangler reserver

Ifølge Elden skal det største problemet for de russiske styrkene, som forsøker å forsvare seg mot den ukrainske offensiven, nå være at de tilsynelatende mangler reserver. Reserver kan blant annet brukes til å ta tilbake initiativet ved å gjennomføre motangrep, til å forsterke i områder hvor forsvarsstillingene er i ferd med å rakne, eller til å håndtere andre problemer som oppstår.

OBERSTLØYTNANT: Erik Elden jobber på Hærens skole for taktikk og operasjoner.

– Vi har i de siste ukene sett lite av dette på russisk side. Det ser ut til at de russiske styrkene er strukket ut over hele den 1000 km lange frontlinjen, og at de har liten mulighet til å gjennomføre større angrep. Til gjengjeld har de gode forsvarslinjer med betydelige sperringer forsterket av minefelt, og solide ildstillinger som gir god beskyttelse, sier han.

Elden forklarer at russerne likevel fortsatt har evne til å gjennomføre større missilangrep, noe som ble klart lørdag 24. juni, samtidig som Wagner-gruppen var på vei mot Moskva. Reuters rapporterer at milssilangrepet rammet minst fem regioner, inkludert Ukrainas to største byer, Kyiv og Kharkiv, og at tre personer ble drept i Kyiv.

Kan være «falsk flagg»-operasjon

Wagner-gruppens angrep mot Moskva lørdag 24. juni stoppet opp noen få mil sør for byen, etter en avtale mellom Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin og presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, som visstnok forhandlet på vegne av Putin. Hva avtalen går ut på, utover at Prigozjin får dra til Belarus og at Wagner-soldatene ikke vil bli straffet, er fortsatt uklart.

Flere medier har rapportert at amerikansk etterretning har kjent til planene om dette Wagner-angrepet i lang tid, og det har også vært spekulert i om det hele kan ha vært iscenesatt fra russisk side.

Les også: Amerikansk etterretning visste at Prigozjin planla opprør i Russland

– Teorien er at det kan være en såkalt «falskt flagg»-operasjon, som gir Putin muligheten til å legge skylden på forsvarsledelsen for at krigen i Ukraina går dårlig, sier Elden og legger til at det kan hende vi aldri får det endelige svaret på dette, men ut fra hva som faktisk skjedde kan vi si at hendelsen sannsynligvis vil kunne påvirke Russlands krigføring i Ukraina negativt.

At Wagner-gruppen klarte å rykke nesten helt frem til Moskva med en styrke på minst 4000 soldater, med stridsvogner, artilleri, luftvern og annet tungt materiell, mener Elden gir inntrykk av at Putin ikke har kontroll verken på egne styrker eller på sikkerheten i eget land.

Dette har Ukrainas president Zelenskyj brukt til sin fordel, og sa lørdag kveld at den russiske ledelsen ikke klarer å kontrollere noe som helst. Dette budskapet, kombinert med bildene av Wagner-angrepet, vil sannsynligvis gi de ukrainske soldatene en økt motivasjon til å fortsette sin innsats for å frigjøre Ukraina, forklarer Elden.

PÅ RUSSISK JORD: Medlemmer av Wagner-gruppen sitter på en stridsvogn i en gate i Rostov-on-Don i Russland, lørdag 24. juni. 2023.

Tynnslitt kampmoral

Elden mener derimot det er usikkert om det samme budskapet når de russiske frontsoldatene, med tanke på at de ofte kun får den «offisielle» versjonen fra Moskva.

– De russiske soldatenes kampmoral er tynnslitt, og stemningen er blant annet preget av mistillit til den russiske militære og politiske ledelsen. Hvis soldatene får meldinger om at Putin ikke lenger har kontroll, vil nok dette budskapet spre seg fort, og viljen til å fortsette kampen vil kunne bli ytterligere redusert, sier han.

Ifølge Elden er det man har hørt om avtalen mellom Prigozjin og Lukasjenko, at de Wagner-soldatene som har deltatt i angrepet på lørdag skal få amnesti, mens de som ikke deltok vil få tilbud om kontrakt i den regulære russiske hæren. Dersom dette innebærer at Wagner-gruppen blir helt eller delvis oppløst, vil det kunne påvirke Russlands evne til å stå imot Ukrainas motoffensiv.

Wagner-gruppen har tidligere i krigen blitt satt inn i områder hvor de regulære russiske styrkene har hatt problemer, eller blitt brukt til å utføre særlig krevende oppdrag, som å ta byen Bakhmut. Dersom Putin ikke lenger kan bruke Wagner, reduserer dette hans mulighet til å opprettholde en reserve. Og dersom ukrainerne skulle klare å bryte gjennom de russiske forsvarslinjene i Øst-Ukraina med en tilstrekkelig stor styrke, beskyttet av luftvern og støttet av egne fly og artilleri, vil de kunne frigjøre nokså store områder uten at russerne klarer å stanse dem eller ta tilbake initiativet, forklarer Elden videre.

Selv om motoffensiven fortsatt er i den innledende fasen, mener Elden at det med tanke på moral og reservestyrker, er sannsynlig at helgens hendelser har gitt ukrainerne en viss fordel som kan utnyttes i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS