Nyheter

VIL DEBATTERE: Kjetil Bragstad i SIOPS og Stine Westrum (R) vil ta tiltakspakken for veteraner opp til Stortinget.

Rødt vil ha tiltaksplan for veteraner oppe i Stortinget

Fungerende vara for Rødt, Stine Westrum, er ikke fornøyd med å bare bli orientert om regjeringens tiltaksplan for ivaretakelsen av veteraner. 

Publisert

Regjeringen annonserte sommeren 2022 at de ville komme med en ny tiltaksplan for ivaretakelsen av veteraner i Norge.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Denne vil ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) komme i løpet av 2023 og «Stortinget vil bli orientert på egnet måte».

– Det er viktig for regjeringen at tiltaksplanen vil bidra til å styrke anerkjennelsen, ivaretakelsen og oppfølgingen av personell som skal tjenestegjøre, tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og deres familier, skrev Gram i et svar på et skriftlig spørsmål fra daværende utenriks- og forsvarskomitémedlem Bjørnar Moxnes (R) om status for tiltaksplanen for veteraner.

Dette er ikke fungerende vara for Rødt i utenriks- og forsvarskomiteen, Stine Westrum, fornøyd med. Hun vil at tiltaksplanen for veteranene skal diskuteres og ikke bare orienteres om.

Rødt har dermed sendt inn et forslag om at tiltaksplanen for veteraner skal legges frem for Stortinget.

–  Når politikere får lov til å tenke helhetlig i fellesskap, så blir det ofte best resultat, sier hun.

Forslaget er under behandling hos utenriks- og forsvarskomiteen, som har frist frem til 12. desember 2023.

Støtte fra SIOPS

Generalsekretær i veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS), Kjetil Bragstad, sier de støtter forslaget fullt ut.

–  Dette er jo noe de folkevalgte absolutt bør få anledning til å ta stilling til, og må gripe fatt i. Det er et overordnet ansvar som de har, og en mulighet til å påvirke dette feltet, sier han.

Bragstad sier en tiltaksplan vil få budsjettmessige konsekvenser samtidig som det kan bli behov for endringer i lover og forskrifter.

Westrum i Rødt mener det er viktig at tiltaksplanen har en bred forankring.

–  Bare det at man får den type tverrfaglig behandling er helt avgjørende for å få gode, helhetlige tiltakspakker for folk etterkant, sier hun.

STØTTER: Generalsekretær i SIOPS, Kjetil Bragstad, sier flere skadde veteraner sliter med å få den helsehjelpen de har krav på.

Vil følge etablert praksis

Statssekretær i Forsvarsdepartementet (FD), Marie Lamo Vikanes (Sp), mener det er hensiktsmessig å følge den allerede etablerte praksis for denne type handlings- og tiltaksplaner.

– Handlingsplanen er en operasjonalisering av stortingsmeldingen og Stortingets behandling av denne. Normal praksis tilsier at det er regjeringen som behandler tiltaksplanen, men nå avventer vi Stortingets behandling av forslaget, sier hun.

Vikanes sier tiltaksplanen vil berøre en rekke ulike temaer på tvers av sektorer.

Både finansieringen av planen og eventuelle lovendringer som følge av tiltaksplanen vil behandles i Stortinget i årene som kommer, forteller statssekretæren.

– Når tiltaksplanen har fått virke en tid, vil det kunne være hensiktsmessig å komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse for implementeringen og effekten av planen, sier hun.

Powered by Labrador CMS