Nyheter

VED VETERANMOMUMENT: Øystein K. Wemberg generalsekretær i veteranforbundet SIOPS (til venstre) og Bjørn Robert Dahl generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).

Regjeringen varsler tiltaksplan for veteraner

Arbeidet med tiltaksplanen starter etter sommeren, melder Forsvarsdepartementet. Generalsekretærene i veteranforbundet SIOPS og Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) mener at det er en god start.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ett år etter at Solberg-regjeringen la frem sin tiltaksplan for veteraner, varsler forsvarsminister Bjørn Arild Gram at det skal igangsettes arbeid med en ny tiltaksplan.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Åtte departementer og statsråder står bak vedtaket, står det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

– Vi mente i opposisjon, i likhet med veteranorganisasjonene, at forrige tiltaksplan var for lite konkret. Derfor er det naturlig at vi nå i regjering vil styrke oppfølgingen og ivaretakelsen av veteraner, i tråd med formuleringene i Hurdalsplattformen. Regjeringen har som en følge av dette besluttet å iverksette arbeidet med en ny tiltaksplan, skriver statssekretær Bent-Joacim Bentzen i en epost til Forsvarets forum.

Les også: Nye nettsider skal gi bedre veteranoppfølging i kommunene

Fra skuffelse til håp

Begge generalsekretærene for veteranforbundene SIOPS og NVIO har store forventninger for den nye tiltaksplanen.

– Veteranmeldingen i 2020 var en stor skuffelse for oss. Vi har vært veldig kritiske til prioriteringene, men nå har forsvarsministeren og resten av regjeringen tatt et ansvar, sier Øystein K. Wemberg.

Han forteller videre at selve gjennomføringen av prosessen og selve innholdet i tiltaksplanen kan by på en utfordring, men at det likevel er en veldig god start.

Viktig med involvering

– Departementet sier at organisasjonene skal involveres. Hva blir viktigst for dere?

– Reell involvering. Vi skal ha møte med forsvarsministeren og veteranorganisasjonen til høsten, og der kommer vi til å ta det opp med reell involvering slik at det ikke blir kjørt en departementslukkende prosess hvor vi ikke får anledning til å komme med fra starten av, sier Wemberg.

Dahl er enig i det Wemberg poengterer. Han legger til at de må faktisk få være med å ta del i det arbeidet som blir gjort.

– Dette er fordi veteranorganisasjonene får tilbakemelding fra veteranene på saker som opptar dem, og på den måten sitter vi tettere på veteranene enn hva man vil gjøre i departementene.

Organisasjonene får bringe inn de reelle utfordringene og sakene som gjør at man kan omsette det til handlinger som kommer veteraner til gode.

Les også: Regjeringen vil bruke 5,6 millioner på veteranforskning

REPRESENTANTER: Forskjellige representanter fra veteran- og arbeidstakerorganisasjonene som har sammen skrevet en felles uttalelse til forsvarsministeren og regjeringen. En lys fremtid er kanskje i møte når regjeringen varsler en ny tiltaksplan.

Også vi når det blir krevet

– Det er våre politikere, regjering og storting som har i ansvar i å sende ut norske soldater til krigs- og konfliktområder, sier Wemberg.

Han fortsetter:

– Da må også det politiske ansvaret være helt klinkende klart når de kommer hjem og begynner å få utfordringer etter disse internasjonale operasjonene. Det er en økende andel soldater som får disse plagene, spesielt etter Afghanistan.

Wemberg forteller hvordan det ikke er bare Forsvaret som har et ansvar i å hjelpe veteranene, men også samfunnet.

– Mange av disse soldatene velger å slutte i Forsvaret etter en internasjonal operasjon, og da vil de bli sivile igjen. Da må de få en bred forankring i oppfølgningen.

Les om veteranen Trym: Han elsket jobben i Forsvaret- så kom de psykiske plagene

Dahl vil gjerne bruke tittelen fra veteranmeldingen når Forsvarets forum spør ham hvorfor den nye tiltaksplanen er viktig for veteranene.

– Norske politikere har sendt sine kvinner og menn i uniform til utlandet, da har man et helhetlig ansvar for prosessen, det vil si før, under og etter. Derfor bruker man begrepet «også vi når det blir krevet».

Han legger til:

– Det er ikke løst i det man får folk hjem, fordi vi ser at innimellom så går det noen år før ting kommer opp igjen i overflaten.

I 2009 kom den første stortingsmeldingen om veteraner, «Fra vernepliktig til veteran». Den ble fulgt opp med en handlingsplan med 126 tiltak, som fikk navnet «I tjeneste for Norge». I 2014 kom en oppfølgingsplan med 27 tiltak.

Mer arbeid fra høsten av

I april 2020 kom den nye stortingsmeldingen «Også vi når det blir krevet». Den ble fulgt opp av en tiltaksplan med ni punkter i juni 2021.

Veteranorganisasjonene kritiserte denne tiltaksplanen, og beskrev den i et brev til forsvarsministeren som «ingen konkrete tiltak, ingen tidsfrister, ingen ansvarliggjøring og ingen ressurstildeling.»

Forsvarets forum har spurt Forsvarsdepartementet om det er noen spesielle områder departementet ser for seg å satse på fremover.

Statssekretær Bentzen skriver følgende:

– Dette er noe av det vi skal jobbe med etter sommeren. Det er for tidlig å være mer konkret, men alle åtte departementene i den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA-gruppen) , Forsvaret og veteranorganisasjonene vil bli involvert i arbeidet.

Powered by Labrador CMS