Nyheter

AVTALE: Forsvaret har en rammeavtale med Haavind advokatkontor.

Forsvaret har brukt 5,5 millioner på advokatutgifter i varslingssaker

Advokatfirmaet Haavind AS har jobbet med 29 saker for Forsvarssjefens internrevisjon. Jobben har kostet Forsvaret 5,5 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

I perioden mellom november 2022 og oktober 2023 har advokatfirmaet Haavind AS jobbet med 29 varslingssaker for Forsvarssjefens internrevisjon (FSJ IR).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

For dette har Forsvaret betalt 5,5 millioner kroner. Det oppgir Forsvaret i svaret på en innsynsbegjæring fra Forsvarets forum. Forsvaret svarer ikke på hvilke saker Haavind har vurdert for Forsvaret.

– Haavind har foretatt juridiske vurderinger i saker knyttet til arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Utover dette kommenteres ikke enkeltsaker, skriver talsperson for Forsvaret Vegard Finberg i en e-post til Forsvarets forum.

Han skriver også at det er manglende personellressurser som er årsaken til at Forsvaret bruker et eksternt advokatkontor.

Utover advokatutgiftene til FSJ IR, kan Forsvarets driftsenheter, som Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret, også ha benyttet seg av Haavinds tjenester i forbindelse med varslingssaker. Forsvaret inkluderte ikke dette i svaret på innsynsbegjæringen.

Selv om Forsvaret ikke vil kommentere hvilke saker Haavind har jobbet med, har flere av dem vært omtalt i media. I forbindelse med en varslingssak i Heimevernet (HV), engasjerte FSJ IR Haavind til å gjennomgå saken. 

Etter at Silje Falmår varslet om seksuell trakassering da hun var vernepliktig, hyret Forsvaret inn Haavind, som konkluderte med feil i oppfølgningen av soldaten. Det skriver NRK. For arbeidet med den saken, betalte Forsvaret 220.000 kroner, ifølge nettstedet Advokatwatch.

Rettelse: I saken sto det opprinnelig at daværende HV-sjef, generalmajor Elisabeth Michelsen, fikk kritikk av advokatfirmaet Haavind for hvordan hun behandlet varslingssaken i Heimevernet. Rapporten fra Haavind ikke omhandler interne forhold ved distriktet, og inneholder ikke kritik av Michelsen. Rettelsen ble gjort 12.3.2024 kl. 11.00.

Powered by Labrador CMS