Nyheter:

Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la fredag 16. oktober frem nytt forslag til langtidsplan.

Forsvarsministeren: – Økt bemanning går til operative avdelinger

Forsvaret skal få flere spesialister og flere vernepliktige.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen vil øke bemanningen på utvalgte områder fra 2021, står det i forslaget til ny langtidsplan, som ble lagt fram i marmorsalen i Klima- og miljødepartementet fredag.

Økt bemanning vil primært innebære flere spesialister og flere vernepliktige i førstegangstjeneste.

Flertallet av de nye stillingene prioriteres til operative enheter, ifølge planen.

I Hæren vil den økte bemanningen i hovedsak være i Brigade Nord og Finnmark landforsvar. For Luftforsvaret prioriteres den økte bemanningen i hovedsak til luftvern, baseforsvar og understøttelse av F-35. I Sjøforsvaret legges det blant annet opp til å styrke fartøysbesetningene.

Forsvarets operative hovedkvarter skal styrkes og Cybersikkerhetssenteret til Cyberforsvaret får flere ansatte. Det gjør også Nasjonalt logistikksenter i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Les også: Slik ble langtidsplanen kastet.

Hær, sjø og luft

Forsvaret skal få 550 ekstra ansatte og 700 ekstra vernepliktige i 2024, står det i planen.

– Det er mest til våre operative avdelinger, sier Frank Bakke-Jensen. Han sitter på en stol i smittebegrensende avstand til Forsvarets forum og forteller om planen han nettopp har presentert for andre gang.

Denne versjonen er mer konkret på hva, hvor og når. Det gjelder blant annet bemanning.

– Vi bygger betydelig opp i Hæren sånn at det kommer stillinger der. i Luftforsvaret jobber vi rundt F-35 som henter det beste av personell. I Sjøforsvaret så bygger vi flere besetninger rett og slett for å kunne seile med flere av de kapasitetene vi har.

Les også: Da forsvarsbudsjettet ble lagt frem, reagerte flere opposisjonspolitikere på manglende satsing på bemanningsøkning.

For å bedre reaksjonsevnen og utholdenheten i Forsvaret og få maksimalt ut av dagens struktur, er det behov for en betydelig bemanningsøkning de første årene. Regjeringen anbefaler en bemanningsøkning som er lavere og skjøvet lengre ut i tid enn det mitt råd anbefaler, sto det i forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens kommentarer til forrige LTP.

– En redusert bemanningsøkning vil dermed medføre en risiko for at operative leveranser svekkes i de nærmeste årene, skrev den nå pensjonerte forsvarssjefen.

Det er viktig å merke seg at forsvarssjefens FMR-alternativer for bemanning strekker seg mot 2040, ikke 2024 og 2028, slik regjeringens LTP-forslag legger opp til.

– Kommer senere enn anbefalt

Den nye forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, har kommentert det nye forslaget til langtidsplan. Hans innspill ligger bakerst i den 139 siden tjukke blekka.

– Økt bemanning kommer senere enn det som er anbefalt fra et fagmilitært ståsted, skriver han.

Les også: Langtidsplanen må levere en større og mer forpliktende satsning på personellsiden og Hæren, skriver Torbjørn Bongo.

Powered by Labrador CMS