Nyheter:

Generalsekretær Øystein K. Wemberg i Siops. Bildet er tatt i anledning en tidligere sak.

Veteranforeninger kritiske til regjeringens veteranmelding

Ni veteranorganisasjoner og fagforbund er kritiske til regjeringens innsats for soldater som får psykiske skader i krig. Nå ber de Stortinget om hjelp.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Artikkelen er oppdatert med kommentarer Øystein Wemberg og Thor Lysenstøen.

Den årlige kompensasjonen til veteraner med psykiske skader fra krig har sunket med 80 prosent på fem år, skriver Klassekampen.

Nå frykter flere veteranorganisasjoner at signaler i regjeringens nye veteranmelding – som ble lagt fram tirsdag – vil gjøre det enda vanskeligere å få oppreising.

– Vi er skuffet over det lave ambisjonsnivået. Det gjenstår mye arbeid. Særlig når det gjelder å sikre rettighetene til soldater som får psykiske skader, sier Øystein Wemberg, generalsekretær i veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner (Siops).

Mens soldater som har fått fysiske skader lettere får den erstatningen de er berettiget til, er situasjonen vanskeligere for dem som sliter med psykiske skader.

Ni veteranforeninger og fagforbund i forsvarssektoren går derfor til det spesielle skrittet å be Stortinget om å stemme for et forslag fra Rødt om å sikre erstatning for skadde veteraner. Dette forslaget innebærer blant annet strenge krav til foreldelse, at advokathonorarer opprettholdes på dagens nivå og at spesialisterklæringer ikke skal kunne settes til side uten ny vurdering.

Skal behandles til høsten

Overfor Forsvarets forum forteller Wemberg i SIOPS at det er sendt ut en felles uttalelse til medlemmene av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Ny veteranmelding skal bli behandlet til høsten, og Wemberg Thor Lysenstøen i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) håper de vil bli lyttet til. Kravene de stiller er blant annet at:

  • Foreldelsesfristen på tre år begynner å løpe etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade, og uavhengig av når skaden inntraff.
  • Spesialisterklæringer kan ikke tilsidesettes uten å ha innhentet tilleggserklæring fra spesialisten og ny medisinsk vurdering.
  • Dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp, herunder advokatbistand, opprettholdes.

Det heter det i et felles uttalelse som tar utgangspunkt i Rødts representatforslag til Veteranmeldingen.

Satt til siden

Ifølge Wemberg blir det sådd tvil gyldigheten til erklæringer fra spesialister når de konkluderer at det er en sammenheng mellom internasjonal tjeneste og psykiske senskader. Det undergraver rettsikkerheten til veteraner, sier Wemberg.

– Vi ser en økende tendens til at spesialisterklæringer til statlige oppnevnte spesialister blir tilsidesatt, sier Wemberg til Forsvarets forum.

Generalsekretær i NVIO Thor Lysenstøen mener denne prosessen også er en tilleggsbyrde for veteraner.

– Det er en stor belastning å gå rettens vei, og det er det ingen som tar lett på, sier han.

De viser til videre til uttalelsen fra fagforbundene og veteranorganisasjonene.

«Dette skjer i dag uten noen utfyllende dialog mellom SPK (Statens pensjonskasse, journ. anm) eller klagenemnden og spesialisten som har skrevet erklæringen. Vi ser ofte dette i saker der SPK og klagenemden begrunner avslaget med at veteranen «uansett ville blitt arbeidsufør» på grunn av andre forhold livet», heter det der.

Powered by Labrador CMS