Nyheter:

Oppnår bare 40 prosent

Det nye maritime helikopteret NH-90 vil bare levere 40 prosent av de timene Forsvaret har planlagt med.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Innfasingen av NH-90 er mange år forsinket, og fortsatt er NH-90 bare delvis operativ i kystvakttjeneste, med én maskin. Kystvakten skal ha åtte helikoptre, mens fregattvåpenet etter hvert får seks. Problemet er at det totale antallet flytimer fra midten av 2020-tallet blir godt under halvparten av hva Sjøforsvaret hadde programmert med. Timetallet regnes av Forsvaret som gradert.

– Det er forskjell på maksimalt antall tekniske flytimer tilgjengelig og realistisk produksjon av operative flytimer og effekt for Kystvakten og Marinen, når alle faktorer er tatt med i betraktning. Driftsplanen for helikoptrene som er under leveranse, er stadig i utvikling og ny erfaring vinnes, sier brigader Trond Lundberg, nestkommanderende i Forsvarsstaben sin planavdeling. 

– Forsvaret gjorde nylig en gapanalyse som viser et misforhold mellom behovet og forventet produksjonsvolum. Behovet ble gjennomgått på nytt og ble i hovedsak bekreftet til å ligge på samme nivå som da prosjektet ble igangsatt. Driftsforutsetningene er altså i endring. Forsvarsstaben har derfor satt ned et arbeid for å se på hvilke alternativer som finnes for å dekke deler av behovet, forklarer han.

Forsvaret gjorde nylig en gapanalyse som viser et misforhold mellom behovet og forventet produksjonsvolum

Forsvarets forskningsinstitutt vil bistå, og Forsvaret har selv etablert en operativ referansegruppe. Resultatet forventes å foreligge ved nyttår 2018. Alternativanalysen vil komme med mulige løsninger på hvordan man kan lukke gapet mellom behov og mulig leveranse, altså avbøtende tiltak. Slike tiltak kan være alt fra å anskaffe flere helikoptre til å bruke sivile maskiner, satellitter eller maritime patruljefly. Eller ansette flere teknikere. Alt koster penger.

– Lynx-helikoptrene fløy 2400 timer årlig for Kystvakten. NH-90 skal jobbe mer effektivt, og kan fly ut flere inspektører og dekke et større område, så timebehovet vil naturlig nok gå litt ned. Vi blir nok fornøyd med jobben NH-90 kan gjøre på havet, men fortsatt er det begrensninger og med bare én maskin klarer vi ikke å dekke det havområdet vi skal dekke, verken med inspeksjoner eller redningstjeneste. Og vi har jo allerede redusert antallet fartøyer fordi vi i stedet for de gamle Lynx-ene skulle få et helikopter som hadde større kapasitet enn Lynx-en, forteller nestkommanderende i Kystvakten, kommandør Steve Olsen.

Med bare én maskin klarer vi ikke å dekke det havområdet vi skal dekke, verken med inspeksjoner eller redningstjeneste

Kystvaktskipet Ålesund ble faset ut i fjor, og ved årsskiftet overføres KV Magnus Lagabøte til Marinen. Det arbeides med at Kystvakten skal overta den statlige slepebåtberedskapen for Kystverket, og to nye fartøyer kan derfor komme inn i 2019. Etter dette – 2022 til 2024 – skal tre fartøyer fases inn for å erstatte Nordkappklassen, de skal nå bygges ved norske verft.

Olsen tviler på at NH-90 blir fullt operativ før til sommeren, med første flymaskin. Nå skal de første seks helikoptrene Norge har mottatt, tilbake til fabrikken i Italia for å oppgraderes til full operativ kapasitet. Olsen er åpen på at Kystvakten kunne klart seg med et enklere og mindre helikopter enn NH90.


Slik situasjonen nå fortoner seg, vil Kystvakten få timetabellen fylt opp bare hvis Kystvakten alene får disponere alle de 14 NH-90-maskinene Norge anskaffer. Da blir det ingenting på fregattvåpenet. Eller omvendt: At fregattene får all flytiden. På fregattene vil NH90 være en del av kampsystemene, og der avventer de Forsvarsstabens vurdering om avbøtende tiltak:

– Med blant annet våpen og sonar har vi en annen bruk av helikopter enn Kystvakten. Behovet for helikopter om bord vil være helt avhengig av hva slags oppdrag vi utfører. Foreløpig har vi bare hatt landingstester og test av utstyr, sier kommunikasjonssjef Endre Barane i Sjøforsvarsstaben.

Det er krevende vedlikehold som gjør at antallet flytimer blir langt færre enn forutsatt. NH90 er effektivt og avansert, men det betyr også kostbart vedlikehold, og spørsmålet er hvor store ressurser Forsvaret kan legge inn i hangarjobbing. Hver enkelt flytime koster langt flere vedlikeholdstimer enn på gamle Lynx.

Det er snart seks år siden første NH90-maskin kom til Bardufoss, og siste Lynx-maskin ble parkert i desember 2014. De siste tre årene er ingen operative flytimer levert Kystvakten, ifølge Olsen. Og de har fortsatt begrensninger på hva de kan gjøre på havet.

Powered by Labrador CMS