Nyheter

ENDRE GRAD: Flere ansatte i Forsvaret ble i sommer konvertert fra offiserer til spesialister.

80 offiserer tvangskonvertert til spesialister: Flere nekter

I fellesferien lå nye arbeidskontrakter klare på Altinn som de «pliktet» å undertegne. Graden var allerede endret. – Skammelig, sier BFO-leder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Noen av våre medlemmer opplever faktisk dette så vanskelig og ødeleggende at de vurderer å slutte i Forsvaret, sier Jens Jahren, leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Dette er saken: Offiserer uten formell utdanning skulle konverteres til spesialister, som et resultat av vedtaket på Stortinget i 2015 om ny ordning for militært tilsatte (OMT). Først skulle konverteringen være frivillig.

I 2020 skrev Forsvarets forum om majoren som ikke ønsket å gi fra seg offisergraden etter 30 år i Forsvaret.

– Mye handler nok om identitet. Jeg har vært offiser nesten hele livet og føler at jeg hører hjemme som offiser. Jeg tror ikke jeg er en dårligere offiser fordi jeg mangler formell utdanning innen ledelse, sa major Per Ivar Kjølnes til Forsvarets forum da.

Så ble det vedtatt at de som var født mellom 1963 og 1969 slapp å konvertere. Kjølnes var en av dem. Dette var de som var nær pensjonsalder. Men det var også andre offiserer som hadde unnlatt å konvertere.

Midt i fellesferien

I mars 2021 fikk en rekke offiserer opplyst at de «ikke fyller kravene til personellkategorien offiser». Ifølge Forsvaret skal det dreie seg om omtrent 80 offiserer.

I fellesferien fikk flere av disse en overraskelse i sin elektroniske postkasse.

På Altinn.no lå arbeidskontrakter som de var forventet å undertegne. På det elektroniske rullebladet var graden allerede endret.

«Jeg har mottatt Forsvarets informasjon om endring av min grad, og krav om elektronisk signering av ny arbeidsavtale. Jeg anser dette som en ensidig endring av min nåværende arbeidsavtale, hvor jeg er ansatt i forsvarsgren og grad. Og hvor graden også er stadfestet gjennom min siste beordring til nåværende stilling. Skrivet som Forsvaret har sendt meg via Altinn bryter dermed med FPH del B pkt 2.1.5, og også AML §§ 14-5 og 14-6. En arbeidsavtale er en avtale mellom Forsvaret og meg.

Jeg aksepterer derfor ikke at Forsvaret endrer denne uten forutgående forhandling. Inntil denne saken er avklart mellom oss, forholder jeg meg til den avtalen vi allerede har. Jeg vil derfor ikke bytte grad.»

Dette er ett av flere brev som Forsvarets forum har fått innsyn i, og som er sendt til Forsvaret som et resultat av brevet offiserene fikk i fellesferien.

– Det er ekstremt uheldig, sier Jens Jahren.

BFO-lederen sier at mange har nektet å signere det nye arbeidsforholdet. De har oppfordret noen av sine medlemmer til å ikke godta endringen.

– Man endrer jo hele det fremtidige arbeidsforholdet til de ansatte ved å gjøre denne endringen, sier Jahren.

Forsvaret er ikke enig i denne vurderingen. De har sendt dette svaret til ansatte som har nektet å signere de nye avtalene.

«Beslutningen om å konvertere deg er fattet med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett, og du plikter derfor som tilsatt å innordne deg dette», står det i et brev som Forsvarets forum har fått innsyn i.

Stortingsvedtak

SLIK ER ENDRINGEN

Tidligere gradssystem OMT
OF1 - FenrikOR5: Sersjant klasse 1, vingsersjant og senior kvartermester
OF1 - LøytnantOR6: Oversersjant og skvadronmester
OF2: Kaptein, kapteinløytnant og rittmeisterOR7: Stabssersjant
OF3: Major og orlogskapteinOR8: Kommandérsersjant og orlogsmester

Ordningen for militært tilsatte, ble vedtatt i 2015. Den nye ordningen består av to søyler: spesialistsøylen (OR) og offisersøylen (OF).

Ifølge den nye ordningene skulle Forsvaret konvertere aktuelt personell fra OF til OR i den militære strukturen i perioden 2017-2020 og senest innen utgangen av 2020.

Det skulle bli fordeling av 30 prosent offiserer og 70 prosent spesialister

Forsvaret skulle legge til rette for overgangsordninger basert på frivillighet.

Les mer: Å fortsette som offiser uten offisersutdanning bør ikke anses som et alternativ

Stabssersjant Nina Lynmo i Forsvarsstaben HR skriver i en e-post til Forsvarets forum at de har konvertert omtrent 80 personer som i 2021 ikke hadde konvertert frivillig.

– Etter nøye vurdering valgte Forsvaret å restkonvertere de som ikke frivillig hadde konvertert til den søylen de kompetansemessig hører hjemme i. Dette ble blant annet gjort av respekt for de som allerede har konvertert, men også for å ivareta den enkelte som på grunn av manglende offiserskompetanse ikke vil kunne konkurrere seg til stillinger på offiserssøyla.

BFO på sin side mener at de og Forsvaret hadde en felles forståelse om at frivillighet skulle være premisset for endringen av arbeidsforholdet, inntil nå.

– Både fremtidig karriere- og lønnsutvikling kan bli negativt påvirket av dette. Derfor mener vi at det bør baseres i hovedsak på frivillighet, helt i tråd med det vedtaket som Stortinget vedtok, sier Jahren.

Karrieretruende

Jahren påpeker at den nye ordningen kan være gunstig for mange. Den kan gi bedre karrieremuligheter, og de har oppfordret mange til å bytte, forklarer han. Men for andre er det derimot uheldig, mener han.

Forsvaret mener derimot at den nye ordningen ikke vil påvirke lønn- og karriereutviklingen negativt.

– Konvertering fra offiser til spesialist skal i seg selv ikke påvirke lønnsutviklingen. Samtidig vet vi at lønnen varierer avhengig av hvilken stilling man innehar, så det kan være utfordrende å «følge» lønnsutviklingen. Intensjonen er at man verken skal tape eller vinne økonomisk på å konvertere. Vi skal i større grad lønne personellet for den kompetansen og erfaringen de har, og ikke den militære graden, skriver Lynmo.

OPPGITT: Leder i Befalets fellesorganisasjon, Jens Jahren, reagerer sterkt på måten som Forsvaret har opptrådt ovenfor sine ansatte.

De har likevel forståelse for at noen kan oppleve det krevende å bytte grad.

– Vi har forståelse for at det følelsesmessig kan være utfordrende å bytte distinksjoner når man har båret offisersdistinksjoner i flere år. De aller fleste har nok likevel ikke hatt noen utfordringer rundt dette med å bytte personellkategori, skriver hun.

Vurderer rettssak

Etter det BFO erfarer har kommunikasjonen med Forsvaret vært ryddig og god over tid.

Men det var frem til i sommer.

Jahren har ett ord for å beskrive hva han tenker om at Forsvaret endret arbeidsforholdet uten forvarsel – midt i fellesferien.

Skammelig.

– På hvilken måte da?

Mange ansatte har blitt veldig overrasket over dette og har som et resultat blitt veldig usikre. Så kan man argumentere med at de var klar over at de var i den posisjonen. De er likevel tydelige på at de er ansatt som offiser i den avtalen de gikk inn i med Forsvaret.

I ett av dokumentene som Forsvarets forum har fått innsyn i, kommer dette tydelig fram.

«Jeg har konvertert og signert ny arbeidsavtale mot min vilje, da jeg føler meg presset til dette på grunn av kort tidsfrist og ferieavvikling

Konvertert ansatt.


Jahren sier at den eneste måten å løse opp dette er gjennom retten.

– Det har oppstått en tvist som ikke lar seg løse gjennom diskusjon. Vi tenker å gå til sak på dette på vegne av våre medlemmer.

– Hva ønsker dere å oppnå?

– Forhåpentligvis sikrer vi våre ansatte det arbeidsforholdet de tidligere har avtalt med Forsvaret.

Han presiserer at det ikke er uvanlig å løse slike saker gjennom rettslige tvister. Det er likevel veldig uheldig, mener han.

– Vi opplevde at vi hadde god diskusjon med Forsvaret tidligere og at vi hadde en felles forståelse av problemet. Det er synd at det utviklet seg slik, forklarer Jahren.

Les mer: NOF og BFO: – Vi er ikke i forhandlinger med Forsvaret om forsvarsboliger

Powered by Labrador CMS