Ja til øl i leir

Tillitsvalgte i Luftforsvaret varsler om alkoholpress, men soldatenes landskonferanse åpner for prøveordning med ølservering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har gjennomført kartleggingsprøver. Det vi ser, er at soldater opplever alkoholpress. Vi tror presset vil øke med alkoholservering i leir, sier hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret, Sara Elisabeth Aasen. 

– Hvordan opplever soldatene alkoholpress? 

– Flere føler at det er en forventning i gruppa om at alle skal være med ut på byen. Ikke alle ønsker det. Noen har religiøse holdninger som gjør at det er vanskelig å være med. Andre er avholds.

Vi ser at soldater opplever alkoholpress. Vi tror presset vil øke med alkoholservering i leir


Hovedtillitsvalgt Sara Elisabeth Aasen mener at alkoholpresset blant soldater vil øke med servering i leir.
Hovedtillitsvalgt Sara Elisabeth Aasen mener at alkoholpresset blant soldater vil øke med servering i leir.


Tillitsvalgtordningen hadde lagt frem et forslag om å åpne for «prøveordning for alkoholservering til førstegangstjenestegjørende», og generalmajor Odin Johannessen har sagt ja til å ha et prøveprosjekt ved en av Hærens leire. Men da saken ble tatt opp på soldatenes landskonferanse i Kirkenes denne uka, ble den heftig debattert. 

Da soldatene skulle stemme, gikk likevel forslaget gjennom. 

Landskonferansen vedtok at «Tillitsvalgtordningen i Forsvaret åpner for en prøveordning for alkoholservering til førstegangstjenestegjørende på militært område». Denne saken har vært oppe til behandling flere ganger tidligere, men ble endelig vedtatt. 

Landskonferansen la også til følgende avsnitt: 

«Det er en drikkekultur i Forsvaret. Det er også mye festing blant unge. I dag er det ikke lagt til rette for noen form for alkoholservering på militært område for vernepliktige, slik man har for ansatte». 

De skriver videre:

«De førstegangstjenestegjørende må ut og bort fra leir for å nyte alkohol. Mange tar seg heller ikke råd til å drikke på en bar, og trosser ofte vær og vind for å finne en arena for å nyte alkohol. Dette medfører ukontrollert drikking på blant annet hotellrom, hjemmefester eller utendørs».

Tillitsvalgt Emma Minge kaller drikkekulturen usunn. Hun mener at servering i leir kan bidra til en bedre drikkekultur.
Tillitsvalgt Emma Minge kaller drikkekulturen usunn. Hun mener at servering i leir kan bidra til en bedre drikkekultur.


– Vi ønsker trygge rammer for å nyte alkohol. Det vil gi mindre fyll, sier Emma Minge, tillitsvalgt på Setermoen. 

Hun mener at ølservering i leir kan skape en slik ramme. 

– Dette handler ikke om at soldatene skal drikke mer, men at vi skal ivareta soldatenes sikkerhet og legge til rette for en sunn drikkekultur. 

Minge kaller drikkekulturen på Setermoen usunn. Slik det er i dag, må soldater i store deler av Indre Troms drikke alkohol utendørs – utenfor leir. Resultatet er at mange drikker fort, på grunn av mange kuldegrader om vinteren. Hun viser til eksempler hvor soldater som har drukket for mye, har sovnet ute og fått frostskader. Da har de blitt erklært feltudyktige. 

– Fyll skaper også masse arbeid for inspiserende befal og daghavende offiser samt vakt og militærpoliti, sier Minge. 

Hun mener at det er størst behov for en slik prøveordning i leirene i Indre Troms (Bardufoss, Setermoen og Skjold) og i Østerdalen (Elverum og Rena). 

Den største motstanden mot forslaget kom fra Luftforsvaret. Flere tillitsvalgte fortalte om alkoholpress blant soldatene. 

– Jeg mener at det bør være Tillitsvalgtordningens oppgave å støtte de som trenger et alternativ til å gå på byen, sier Sara Elisabeth Aasen. 

– Hvilke tiltak har dere kommet med? 

– Vi jobber for at det skal være et tilbud i leir, gjerne på lørdager. Når de aller fleste i en tropp drar på byen, er det vanskelig å være den som sier nei. Da er det viktig å ha et alternativ. 

– Utfordringen er at ikke alle har egen velferdstjeneste. 

– Nå blir det likevel prøveordning? 

– Da forholder vi oss til det. Og det blir enda viktigere å få på plass gode velferdstilbud. 

NB! Vernepliktsrådet er i dialog med hovedtillitsvalgt i Hæren for å finne en egnet leir for et slikt prøveprosjekt. Hæren har bedt om å vente til allmenn verneplikt har satt seg før prøveprosjektet gjennomføres. 

Powered by Labrador CMS