Nyheter

ØKT INTERESSE: Etter krigen i Ukraina har interessen for tilfluktsrom blitt større. Bilde til illustrasjon.
ØKT INTERESSE: Etter krigen i Ukraina har interessen for tilfluktsrom blitt større. Bilde til illustrasjon.

Flere av landets tilfluktsrom trenger vedlikehold

En fersk rapport avdekker kritikkverdige forhold i hovedstaden og varierende standard ved flere av landets tilfluktsrom. Det har ikke vært foretatt en total gjennomgang siden 2013. 

Publisert

I tilfelle et krigsutbrudd skal Sivilforsvaret i løpet av 72 timer klargjøre landets tilfluktsrom. En ti år gammel gjennomgang viser at fire av ti trenger vedlikehold.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Siden 2013 har det ikke vært foretatt noen ny gjennomgang av landets tilfluktsrom, skriver Dagsavisen.

I Norge finnes tilfluktsrom som er både offentlige og private, men de fleste tilfluktsrommene er eid av private. Det kan være kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller.

En fersk rapport fra kommunerevisjonen i Oslo avdekker kritikkverdige forhold ved flere av tilfluktsrommene i hovedstaden. Når det gjelder tilfluktsrommene andre steder i landet, sier assisterende sjef Georg Bryn i Sivilforsvaret at standarden varierer, men at omfanget av tilsynsvirksomheten ikke er tilstrekkelig for å gi et bilde av tilstanden for samtlige tilfluktsrom.

Interessen for tilfluktsrom er større etter utbruddet av krigen i Ukraina, sier Bryn.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ble i fjor bedt av Justis- og beredskapsdepartementet om å levere på et forprosjekt om sivile beskyttelsestiltak, hvor status på tilfluktsrommene inngår.

Powered by Labrador CMS