Nyheter:

Norge går inn i europeisk forsvarssamarbeid

Norge slutter seg til forsvarssamarbeidet European Intervention Initiative. Målet med det uforpliktende samarbeidet er å bli bedre til å takle krisesituasjoner.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Frankrike tok initiativet til samarbeidet, som startet i fjor, og fredag ble Norge og Sverige medlemsland nummer 11 og 12.

– Dette er et samarbeid som tar mål om å samle og dele informasjon for å være bedre forberedt ved eventuelle kriser. Det er viktig for oss å være med på slike initiativer når det gjelder krisetenkning og håndtering av kriser, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB på vei fra møtet i nederlandske Hilversum der Norge ble tatt opp som medlem.

Erstatter ikke NATO

Initiativet, som går under forkortelsen EI2, er et uforpliktende samarbeid, og beslutninger om å delta i operasjoner skal fortsatt avgjøres av hvert enkelt medlemsland. Det er heller ikke noen erstatning for Nato, som fortsatt skal være hjørnesteinen i Europas kollektive forsvar, sier statsråden.

– Dette handler mer om lavere og middels krisenivåer og kan være med å skape en bedre forståelse på et tidligere tidspunkt. I Norden har vi allerede en omforent forståelse av at en krise i ett land også berører de andre. Det gjelder også på europeisk nivå. I tillegg kan kriser andre steder i verden også berøre Europa. Da er det viktig å tenke strategisk sammen og samarbeide for å kunne takle det best mulig, sier Bakke-Jensen.

I tillegg til planlegging og strategi, ser han for seg at det kan bli felles øvelser basert på krisescenarioer. 

Praktisk og pragmatisk

Forsvarsdepartementet opplyser at EI2 skal være et ikke-bindende forum av europeiske land som er villige til å bidra til militære operasjoner for å respondere på trusler og utfordringer mot europeisk sikkerhet. Operasjonene kan skje innenfor rammen av EU, NATO, FN eller koalisjoner av villige.

Medlemslandene ønsker å få i stand praktiske og pragmatiske samarbeidsløsninger for løsning av konflikter og kriser, skriver departementet.

Powered by Labrador CMS