Nyheter:

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på et arrangement i Alta, der stortingsmeldingen om nordområdene ble lansert fredag.

Regjeringen sier det er viktig for hele Norge at folk bor i nord

Det er sikkerhetspolitisk avgjørende at folk bor i Nord-Norge, ifølge regjeringen. I nordområdemeldingen satses det på bolyst og gründerfond for de unge.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsminister Erna Solberg (H) og sju andre statsråder presenterte fredag regjeringens nye nordområdemelding , som ble lagt fram i Alta.

Solberg understreket at det er strategisk, økonomisk og sikkerhetspolitisk viktig for hele Norge at Nord-Norge har levende lokalsamfunn og at folk bor i området.

– I nord er innenrikspolitikken og utenrikspolitikken to sider av samme sak. Folk i nord er vår mest verdifulle sikkerhetspolitiske investering, sier Solberg.

Et annet Arktis

– Vi har et litt annet Arktis enn andre arktiske stater fordi vi har en så stor del av befolkningen som bor her. Det betyr at vi kan hevde norske interesser på en annen måte, og det er enklere å bidra til at norske interesser blir forvaltet på en god måte, utdyper utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) overfor NTB.

Sikkerhetspolitisk sier Søreide at det har stor betydning med sterke nordnorske kunnskapsmiljøer for å opprettholde kunnskap om hva Russland gjør og hvordan det påvirker norske interesser.

– Vi klarer det mye bedre når vi har kunnskapsmiljøer i nord som kan være med å lese det bildet, sier hun.

I meldingen beskrives det hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord har blitt mer krevende med russisk styrkeoppbygging og militær modernisering, noe som har ført til økt interesse fra USA og andre allierte for å være mer til stede i nord. Samtidig ligger Norges linje med å finne en balanse mellom avskrekking og beroligelse overfor Russland fast, men «justeres i takt med den sikkerhetspolitiske utviklingen», heter det i meldingen.

Kritikk for avskrekking

Norge har fått kritikk fra enkelte forskere for å ha satset for mye på avskrekking til fordel for beroligelse overfor Russland de siste årene, noe man frykter gjør forholdet til Russland farligere og dårligere.

Søreide sier hun ikke deler den analysen.

– Jeg mener vi klarer denne balansen godt. Samtidig kan vi ikke være uberørte av at det skjer store sikkerhetspolitiske endringer i vårt nærområde, eller at Russland annekterer et annet land med makt i 2014, sier Søreide i en henvisning til annekteringen av Krim-halvøya i Ukraina.

– Nato som allianse må ta det innover seg, og det mener jeg også vi har gjort, sier Søreide.

Hun sier Norge balanserer dette ved å samarbeide godt med Russland om en rekke spørsmål, blant annet miljø og forvaltning av torskebestanden i Arktis, samt ved jevnlig politisk kontakt.

Unge gründere

For å få folk til å ville bo og leve i Nord-Norge har regjering hatt fokus på «bolyst», kultur og tiltak for å hindre fraflytting i meldingen.

Blant de konkrete satsingene i meldingene er opprettelsen av et nytt investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge, samt opprettelsen av et fond for unge gründere.

Opposisjonen vender tommelen ned for meldingen. Sps stortingsrepresentant Sandra Borch mener den ikke svarer på noen av utfordringene i Nord-Norge, eller legger noen konkrete tiltak eller virkemidler på bordet.

SVs nestleder og stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, kaller meldingen «det rene skjære svada», og anklager regjeringen for å knapt ha kommet opp med et eneste nytt tiltak.

Powered by Labrador CMS