Meninger

KREVENDE: Vi vet at tjeneste i internasjonale operasjoner kan være krevende, skriver Bente Bøe Christophersen i Statens pensjonskasse. Bildet viser norske soldater inne i leiren på Kabul internasjonale flyplass tidligere i år.

Mange veteraner med psykiske skader får erstatning

Oppgaven vår er å fatte riktige beslutninger fordi vi forvalter fellesskapets penger

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Vi vet at tjeneste i internasjonale operasjoner kan være krevende. Noen av de som har tjenestegjort for Norge har aldri fått avsluttet oppdraget sitt fordi tjenesten har ført til psykiske belastningsskader som de bærer med seg videre i livet.

Vi i Statens pensjonskasse har stor forståelse for at veteraner som søker erstatning er i en utfordrende livssituasjon.

Innleggsforfatter er Bente Bøe Christophersen i Statens pensjonskasse.

Det er viktig for oss å understreke at vi selvsagt ikke har noen egeninteresse i å avslå søknader om erstatning.

Les også: Skadde veteraner får ikke den erstatningen de fortjener

Tvert imot ønsker vi å hjelpe alle som har krav på erstatning og se til at alle veteraner får en god og rettferdig vurdering av saken sin.

1,6 milliarder kroner i erstatning

Nesten 40 000 nordmenn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner siden 1978.

To prosent av disse har søkt om erstatning. Fra 2010 og fram til i dag er det utbetalt 1,6 milliarder kroner i samlet erstatning til veteraner.

Oppgaven vår er å fatte riktige beslutninger fordi vi forvalter fellesskapets penger.

Vi har fått i oppdrag å behandle erstatningssakene på vegne av myndighetene. Oppgaven vår er å fatte riktige beslutninger fordi vi forvalter fellesskapets penger. Med det mener vi at alle som har rett til å få erstatning, skal få det. Samtidig betyr dette at vedtakene vi fatter må være forankret i regelverket som gjelder. Vi kan ikke betale ut erstatning i saker som ikke oppfyller lovens krav.

Ingen innskjerpinger i saksbehandlingen

Det stemmer ikke at vi har fått instruks om innskjerpinger eller strengere saksbehandling. Det er heller ikke riktig at vi fatter vedtak etter en strengere norm enn tidligere. Tvert imot har regelverket siden 2010 blitt utvidet slik at flere veteraner både kan søke om erstatning og be om at vedtak blir behandlet på nytt. Vi tilpasser saksbehandlingen vår etter vedtak i klagenemnda og praksis i domstolene.

Vi opplever også at Forsvarsdepartementet gir oss ekstra midler når vi ber om det.

Slik er det i år. Hittil i 2021 har vi innvilget flere erstatninger enn forventet og har dermed søkt departementet – og fått - ekstra midler til erstatningsutbetalinger.

Vi trenger flere spesialister framover

Det er ikke riktig, slik det påstås i leserinnlegget, at vi slutter å bruke spesialister basert på konklusjonen i erklæringene de skriver. Vi skal framover samarbeide med enda flere spesialister enn før. Dette er både fordi vi får flere søknader og fordi det er foreslått i regelverket at vi må innhente flere spesialisterklæringer i hver enkelt sak hvis det er behov for det.

Målet med erstatningsordningene for veteraner er at de som har blitt uføre som følge av psykiske skader på grunn av tjenesten skal få erstatning som står til skadens omfang. De fleste av sakene er krevende å behandle, blant annet fordi det kan være vanskelig å fastslå om dårlig psykisk helse skyldes belastning under tjeneste eller omstendigheter ellers i livet. Saksbehandlingen er omfattende og grundig, med mange involverte parter.

Vi setter ikke spesialisterklæringer til side

All dokumentasjon som foreligger, blir tatt med i behandlingen av hver enkelt sak. Vi setter ikke spesialisterklæringer til side. Noen ganger må den sakkyndige i overveiende grad bygge spesialisterklæringen på det søkeren selv forteller, noe som kan svekke vekten av erklæringen slik det er i bevisvurderingen i alminnelig erstatningsrett.

Målet med erstatningsordningene for veteraner er at de som har blitt uføre som følge av psykiske skader på grunn av tjenesten skal få erstatning som står til skadens omfang.

Vi forvalter tre ulike erstatningsordninger for veteraner. En veteran som søker, kan få utbetalt inntil 6,9 millioner i erstatning. Kravene til bevis for at tjenestegjøringen er årsaken til den psykiske skaden, blir strengere etter størrelsen på erstatningen.

Ordningen som innvilges til flest av søkerne kalles billighetserstatning, som kan gi en erstatningssum på inntil 638 000 kroner.

Det er 815 veteraner som har søkt om billighetserstatning siden 2010, og det er kun 50 søknader om som er avslått så langt.

Powered by Labrador CMS