Nyheter

VANT: Etter å ha brukt sju år for å kompensasjon som følge av psykiske skader etter tjenesten i Libanon, er Ole Vikre tilkjent hele beløpet han søkte om, viser en dom fra tingretten.

Libanon-veteran saksøkte staten og vant i retten

Ole Vikre er tilkjent full kompensasjon som følge av psykiske skader etter tjenesten i Libanon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det viser at man ikke må gi seg. Det føles godt å bli trodd.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det sier Libanon-veteran Ole Vikre. Forrige uke vant han fram med sitt krav overfor staten ved Forsvarsdepartementet i tingretten.

I dommen fra Haugaland og Sunhordland tingrett heter det blant annet:

«Retten vil bemerke at det vil være tilnærmet umulig for saksøker å fremskaffe skriftlige bevis for hva som skjedde i Libanon i 1986. Det er i tilfellet Staten som må være nærmere til å fremlegge den type bevis, om man bestrider det saksøker forteller».

Forsvarets forum har tidligere fulgt saken til Vikre, som på tross av fire spesialisterklæringer som konkluderte årsakssammenheng med tjenesten, fikk søknaden om kompensasjon avslått av Statens pensjonskasse.

Mener klagenemda tok feil

Dommen konkluderer videre med at klagenemda som senere tilkjente Ole Vikre 35 G i kompensasjon, har tatt feil. G står for «grunnbeløpet i folketrygden» og fastsettes etter trygdeoppgjøret. Per 1. mai 2021 er det på 106.399 kroner.

Da Vikre ble tilkjent 35 G i kompensasjon i fjor høst omtalte han det som en «delvis seier», etter som han søkte om kompensasjon for 65 G. Nå er han tilkjent de resterende beløpet, i overkant av tre millioner kroner i tillegg til det han er blitt tilkjent tidligere.

Videre er staten dømt til å dekke saksomkostningene på 272.517 kroner.

«Retten er etter dette kommet til at saksøker har sannsynliggjort at det er tjenesten i Libanon som er årsak til hans psykiske belastningslidelse, også etter de krav til bevis for årsakssammenheng som kreves etter 65 G-ordningen», heter det videre.

Verdt å kjempe for

Vikre sier at det har vært en stor påkjenning å få saken behandlet i det sivile rettsvesenet samt da han forklarte seg for klagenemda i fjor. Konklusjon som klagenemda da traff er nå kjent ugyldig av retten.

– Det opplevdes som mobbing. Veteraner bør få mer en 30 minutter til å forklare sin side overfor nemda, sier Vikre som forteller at de årelange prosessen fram til full kompenasjon har vært tøff.

Les også: Forsvarssjefen inviterte gjester som har opplevd traumatiske hendelser i Forsvaret til middag

Likevel mener han at det har vært viktig å få saken prøvd av det sivile rettsvesenet.

– Det handler ikke først og fremst om penger for min del. Det har det aldri gjort. Det er mange som har vært og er i samme situasjon for meg, og dommen viser at det er verdt å kjempe videre hvis man mener at man har rett, sier Vikre til Forsvarets forum.

Han forteller at han ønsket å være et ansikt for veteraner som vurderer å gi opp kampen mot staten for å få kompensasjon de mener å ha krav på. Det må de ikke, mener Vikre. Han er også kritisk til at hans sak har tatt flere år før den har nådd en konklusjon.

– Tiden det tok å behandle min sak var altfor lang. Det bør maksimum gå to år fra man søker om kompensasjon til saken er avgjort, sier Vikre som selv søkte om kompensasjon i 2014.

«Knusende dom»

– Tingretten har opphevet vedtaket fra klagenemda, og sier uttrykkelig at fire spesialisterklæringer fastslår årsakssammenheng mellom skaden og tjenesten og at de skal legges til grunn. De sier det ikke finnes motstridende bevis for dette, sier Øystein Wemberg.

Han er generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS og har fulgt saken til Ole Vikre i årrekke, og SIOPS vært en støttespiller for Libanon-veteranen.

Wemberg mener at det ville vært en «skam» om staten anker dommen som nå foreligger.

– Dommen er knusende for staten og retten viser med all tydelighet at Statens pensjonskasse urettmessig i mange runder har tilsidesatt spesialisterklæringene fra hele fire spesialister uten motstridende bevis, sier Wemberg.

– Det er viktig å legge merke til rettens vurdering hvor de fastslår at «den medisinske og psykologfaglige vurderingen har retten ikke kompetanse til å overprøve». Dette mener SIOPS er riktig vurdering.

Dommen som falt 2. september kan ankes innen en måned fra domsavsigelsen.

Forsvarets forum har tatt kontakt med regjeringsadvokaten i forbindelse med denne saken, men foreløpig ikke fått svar. Dersom svar foreligger, vil saken bli oppdatert.

Powered by Labrador CMS