Meninger

ANSATTE: Senterpartiet mener regjeringen ikke tar signalene fra dem som er ansatt i Forsvaret. Her ser vi offiserer og spesialister på skytebanen til Porsangmoen leir.
ANSATTE: Senterpartiet mener regjeringen ikke tar signalene fra dem som er ansatt i Forsvaret. Her ser vi offiserer og spesialister på skytebanen til Porsangmoen leir.

Vi må lytte til dem som jobber i Forsvaret

Senterpartiet vil sikre at Forsvaret i hard konkurranse med næringslivet klarer å holde på gode ansatte.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Det er en utfordring at Forsvaret i dag sliter med å holde på personell. Det har over flere år vært kommunisert en utfordring fra Forsvaret at en ønsker lengre ståtid blant de ansatte, altså at personellet jobber lengre i Forsvaret, for å bygge et sterkere forsvar av landet. Det er nytteløst å fylle på med nye folk inn i systemet, dersom Forsvaret ikke klarer å beholde de som allerede er i systemet.

Senterpartiet vil jobbe for bedre forutsigbarhet og mer trygghet for ansatte i Forsvaret.

Senterpartiet mener det er viktig å lytte til arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret selv. Trygghet og forutsigbarhet er viktig for ansatte i Forsvaret i dag og da er signalene som sendes ut fra politisk hold, avgjørende. Senterpartiet mener at de signalene som Høyre-regjeringen sender ut ved å øke husleien, ikke legge til rette for ledelseselement i hovedområdene til Forsvaret i Nord-Norge og ikke gjøre en jobb i forhold til å sikre fullverdig pensjonsgrunnlag for tilsatte bidrar til det motsatte. Senterpartiet vil jobbe for bedre forutsigbarhet og mer trygghet for ansatte i Forsvaret.

Vil øke husleien

Høyre-regjeringen vil at Forsvaret skal øke husleia til sine ansatte. Dersom et nytt forslag blir vedtatt, kan folk i Forsvaret ende opp med å betale tre ganger så mye i husleie. Senterpartiet vil ikke øke husleien til forsvarsansatte fordi vi frykter signalene som sendes gjennom en slik endring bidrar til at færre ønsker å bli i Forsvaret. Forsvarsansatte er befattet av et omfattende beordringssystem hvor en ofte er 3 til 5 år i en stilling før en bytter jobb. Skal en da ha markedspris på forsvarsboligene innsnevrer man muligheten de ansatte har til å etablere seg å sikre fremtiden sin.

Erfaringene fra helsekrisen våren 2020, var at Forsvaret knapt hadde ledelsesfunksjoner i Forsvarets hovedinnsatsområde i Nord-Norge. Senterpartiet tar denne utfordringen på alvor og mener at en slik erfaring kan skape en usikkerhet internt i Forsvaret, at forvarsansatte i nord blir stående uten ledelse i en krise.

Nekter å lytte

Høyre-regjeringen har gang på gang nektet å flytte ledelseselement nordover, både i langtidsplanen i 2016 og senest i revidert nasjonalbudsjett 2021. I dag sitter store deler av forsvarsledelsen i Sør-Norge. Stortinget har senest i innstillingen til langtidsplanen i 2020 anmodet regjeringen om å se på mulighetene for å flytte ledelseselement nordover. Dette er i tråd med forsvarssjefens uttalte ambisjon om at Forsvaret skal være mest mulig likt organisert i fred, krise og krig.

Les også: Det er mange gode grunner for at vi innfører tilpasset husleie til markedet, skriver Frank Bakke-Jensen.

Senterpartiet mener at ved å flytte ledelseselement nordover legger man også opp til å beholde viktig kompetanse ved å signalisere at det finnes karrieremuligheter i hovedområdet til Forsvaret.

Regner ikke med tilleggene

Senterpartiet mener det det er underlig at øvelser og vakt ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget og vi vil se på muligheten for å gjøre endringer i pensjonsordningen i Forsvaret.

Forsvarsansatte får i dag ikke pensjon av hele lønnen og det mener Senterpartiet må gjøres noe med. Tilleggene kan utgjøre 60 prosent av lønna, men teller ikke med når pensjonen skal beregnes. Siden 2019 har arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret krevd at lønn utbetalt etter Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) skal være med i pensjonsgrunnlaget. Det handler blant annet om tillegg for øvelser, vakt og fartøytjeneste. Senterpartiet mener det det er underlig at øvelser og vakt ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget og vi vil se på muligheten for å gjøre endringer i pensjonsordningen i Forsvaret.

Senterpartiet vil sikre at Forsvaret i hard konkurranse med næringslivet klarer å holde på gode ansatte og derfor mener vi det er svært viktig å finne en bedre løsning på disse utfordringene.

Dette vil være avgjørende viktig i tiden som kommer og signalene som Høyre-regjeringen sender ut, bidrar ikke til å gjøre Forsvaret til den attraktive arbeidsplassen vi trenger at den skal være i årene som kommer. Vi trenger en ny regjering som lytter til de ansatte i Forsvaret og tar de på alvor.

Powered by Labrador CMS