Nyheter

FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen må bidra til å løse pensjonssaken, mener arbeidstakerorganisasjoner. Her er forsvarssjefen sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under en pressekonferanse.

NOF og BFO: Forsvarssjefen må bidra til å løse pensjonssaken

Forsvarsevnen svekkes hvis ikke variable tillegg blir pensjonsgivende, advarer arbeidstakerorganisasjoner.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dersom variable tillegg og overtid var pensjonsgivende, ville den gjennomsnittlige offiseren født i år 2000 få økt pensjonen sin med 90.000 kroner, skrev Forsvarets forum onsdag. Utregningen er hentet fra en rapport utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Variable tillegg er eksempelvis vakttjeneste, øvingsdøgn og fartøytjeneste.

Må si i fra

Arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret har over tid vært i dialog med Forsvaret og Forsvarsdepartementet for med mål om at de variable tilleggene skal være pensjonsgivende.

Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) Torbjørn Bongo, mener at FFI-notatet viser at forsvarsansatte risikerer å bli pensjonstapere hvis ikke variable tillegg blir pensjonsgivende. Arbeidstakerorganisasjoner har lenge kjempet for at det skje, men de har ennå ikke kommet til enighet med Forsvaret.

– Det er ingen andre yrkesgrupper, såvidt jeg kjenner til, som risikerer en pensjon på rundt 30 prosent av inntekten sin. Notatet fra FFI er tydelig på de økonomiske konsekvensene for den enkelte, sier Bongo.

Lederen av NOF mener forsvarssjefen har et ansvar om å fortelle hva konsekvensene vil bli dersom ikke man finner fram til en løsning i pensjonssaken.

Det handler om langt mer enn økonomien til den enkelte, ifølge Bongo

– Det vil helt klart svekke forsvarsevnen vår ved at det bidrar til at folk slutter og at vi får lavere «ståtid» blant de ansatte. Som ansvarlig for vår forsvarsevne må forsvarssjefen si i fra offentlig og tydelig slik at de ansatte i Forsvaret og politikere blir klar over hva vi risikerer.

– Forsvarssjefen blir lyttet til.

Forsvarssjefens dilemma

Bongo sier at han har forståelse for situasjonen forsvarssjefen står i, og at han kan ha blitt ilagt føringer som forhindrer ham i å forplikte staten til utgifter som har store «budsjettmessige konsekvenser».

Forsvarets forum har også tidligere vist til et skriv fra april 2020 der det het at: «Forsvarsdepartementet legger til grunn at forsvarssjefen ikke forplikter økonomisk før det avklart med Forsvarsdepartementet».

– 250-300 millioner kroner er mye penger, sier Bongo og sikter til estimatet fra Forsvarsstaben om den årlige kostnaden ved å gjøre variable tillegg pensjonsgivende:

– Det er imidlertid en liten kostnad sett i lys av at forsvarsbudsjettet som skal vokse med 16 milliarder kroner de neste årene, mener forbundslederen.

Ansatte taper penger

Leder i Befalets fellesorganisasjon, Jens B. Jahren, sier at notatet fra FFI virker å være gjennomarbeidet. Han har tillit til at tallene som blir presentert er riktige. Jahren understreker imidlertid at arbeidstakeroganisasjonene ikke har tatt til orde for at overtid skal danne grunnlag for pensjon, noe som FFI-notatet har tatt med i beregningen for pensjonsgrunnlaget.

– Jeg mener også det er viktig å klargjøre utsagnet om at enkelte ansatte vil få 90.000 kroner mer i pensjon blir feil. Det riktige er å si at de taper den summen, nemlig det de har krav på, hvis ikke endringene blir gjennomført.

Jahren mener at det er forsvarssjef Eirik Kristoffersen som sitter med nøkkelen for å få gjennomført endringene som vil innebære at variable tillegg blir pensjonsgivende. Han stiller seg spørrende til hvorfor ikke han har stilt seg bak kravet fra arbeidstakerorganisasjonene.

– Det er mye penger det er snakk om, men kostnaden ved å nekte ansatte den pensjonen de har krav på vil bli større, sier Jahren som frykter pensjonskonflikten kan bidra til at flere slutter i Forsvaret.

Ønsker at det gir uttelling

Sjef Forsvarsstaben og viseadmiral Elisabeth Natvig forteller at hun og forsvarssjef Eirik Kristoffersen tar situasjonen knyttet til «jobbrotasjon» og «jobbtilfredshet» på alvor.

–Variable tillegg har aldri vært og er ikke pensjonsgivende. Derfor ønsker vi å finne løsninger der mer av inntekten til Forsvarets ansatte blir pensjonsgivende. Dette har vi vært tydelige på hele tiden, og vi har hatt flere møter med arbeidstakerorganisasjonene om saken, skriver Natvig i en e-post til Forsvarets forum.

Møte: Sjef Forsvasstaben Elisabeth Natvig forteller at de skal møte arbeidstakerorganisasjonene.

Hun forteller at det skal holdes et nytt møte mellom partene i pensjonskonflikten innen kort tid.

– Vi er to parter i dette som må komme hverandre i møte skal vi få dette til.

Forsvarssjefen er arbeidsgiver og part i saken overfor arbeidstakerorganisasjonene. Forsvarssjefen og jeg har vært tydelige på at vi ønsker å finne løsninger der mer av inntekten til Forsvarets ansatte skal bli pensjonsgivende. Det er min oppfatning at dette er et syn arbeidstakerorganisasjonene deler, så nå oppfordrer jeg til at vi jobber sammen for å komme dit.

NB! Studien fra FFI er gjennomført på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) som ønsket å vite hvordan alderspensjonen til militært personell påvirkes dersom alle tillegg og overtid blir pensjonsgivende i offentlig tjenestepensjon (OfTP).

Powered by Labrador CMS