Meninger

ADVOKAT: John Christian Elden er advokat for en oberst i Forsvaret som er anklaget for seksuell trakassering av flere kolleger.

Tåkeprat fra skyggene

Lasse Elvemos raljeringer om en oberst anklaget for trakassering, vitner om en slagside og manglende respekt for kollegers rettssikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Kommandørkaptein Lasse Elvemo ved Forsvarets høgskole forsøker å komme med synspunkter om etikk, moral og verdier med utgangspunkt i en konkret personalsak som han åpenbart ikke har kjennskap til. Det blir sjelden vellykket.

Verre er det at Forsvarets Forum trykker det uten samtidig imøtegåelsesmulighet, slik at det danner et uriktig narrativ for videre debatt med den pondus en høyere offiser gir påstandene.

Brorparten av innlegget omhandler «obersten». Vi kan være enige om at «obersten» skulle ha beholdt plassen på høgskolens sjefskurs, men der stanser enigheten.

Sist jeg fikk lønn som oberstløytnant i Forsvaret på den høyere offisersutdanning på sjefskurset i 2017, lærte vi også om dokumentgradering. Elvemo innehar samme grad, og trolig samme kunnskap. Å gå ut og offentlig spre og kommentere et notat fra Generaladvokaten som av oppdragsgiver Forsvaret er stemplet «fortrolig etter beskyttelsesinstruksen», avgitt underveis i en prosess i en sak som senere er avsluttet med et annet faktum, vitner ikke om stor respekt for spillereglene. Dette gjelder selv om NRK har fått dette overlevert til seg, og presenterer det i en kontekst som om det gir noen form for svar i saken.

Les også: Forsvarssjefen må iverksette nulltoleranse i praksis

Slagside

Det å raljere over at «uavhengig av om advokat Elden hevder at obersten er uskyldig», i en situasjon der så vel loven selv som Forsvaret har vært helt klar på at han er «uskyldig», og der Generaladvokatens vurderinger opp mot straffelovens bestemmelser, som Elvemo bramfritt gjengir, ble parkert etter videre etterforskning, vitner om en slagside og manglende respekt for kollegers rettssikkerhet. Den skal selvsagt gjelde begge veier, ikke bare for de som fremsetter anklager i mediene, men også for de som beskyldes.

La oss derfor kort rekapitulere faktum:

Obersten er i avhør hos Militærpolitiet 21. august 2020. Han nekter seg skyldig til refs knyttet til angivelige påstander fra to offiserer. Han gjøres ikke kjent med anklagenes innhold eller saksdokumentene, men sier at han som sjef selvsagt har et ansvar for alt som skjer, og at de to ikke kan ha noe skyld, det er det uansett han som sjef som har.

Les også: Varslet om voldtekt – sjefen sendte e-post til hele bataljonen

Refselsesordre

Generaladvokaten får saken til seg 21. september 2020, og gir allerede dagen etter tilbakemelding basert på en oppfatning av at obersten har vært enig i faktum, der hun anbefaler refselsesordre. Denne uttalelsen blir fulgt opp fra Forsvaret, som ved ansvarlig på generalsnivå den 2. oktober utferdiger «refselsesordre» med en bot kr 7 000.

Denne blir påklaget av obersten, som ennå ikke har hatt innsyn i noen saksdokumenter og heller ikke vet hva anklagene omfatter. Han inngir merknader til refselsesordren så langt han kan forstå omfanget ut fra ordren i seg selv. Den 8. oktober beslutter ansvarlig på generalsnivå å avvente videre behandling av klagen inntil Militærpolitiet har foretatt ytterligere etterforskning og avhørt nye vitner, og gir boten utsatt iverksettelse.

27. november 2020 blir obersten gitt innsyn i saken. Han begrunner nærmere klagen, redegjør for sin oppfatning av de konkrete forhold som er tatt opp. Han har bedt om avhør av andre vitner og at saken etterforskes opp mot de konkrete påstander han nå for første gang leser.

Det blir under klagebehandlingen blant annet tatt nytt avhør av den ene «fornærmede» og fem andre vitner.

Bestrider advarsel

Klagen tas (delvis) til følge under denne prosessen, ved at refselsordren blir frafalt, og den 9. desember 2020 blir det i stedet utferdiget en arbeidsrettslig «advarsel og tilrettevisning» med virkning i to år regnet fra juli 2020 – juli 2022. Etter denne dato er dokumentet makulert. I advarselen er det presisert at «Saken gjelder ikke seksuell trakassering» ut fra den nå foretatte etterforskning, men obersten tilrettevises for grenseoverskridende oppmerksomhet.

Også denne advarsel blir påklaget av obersten samme dag ved forkynningen, der han «bestrider advarselen på det sterkeste». Han gir nærmere klagebegrunnelse til avdelingsledelsen 11. januar 2021. Klagen her er ennå ikke avgjort, men advarselen er i mellomtiden makulert etter toårs vedtaket og saken avsluttet.

Bakholdsangrep

Ingen «unnlot» altså å gi refs, men etter klage ble refsen frafalt da den og generaladvokatens vurdering bygget på feil og senere supplert faktum. Slik sett har Forsvarets ledelse gjort nettopp det kommandørkaptein Elvemo beskriver som å «kunne stått igjen med ryggen rett og sagt at de tok feil, men at de først handlet prinsipielt raskt i henhold til nulltoleransen». Det var nettopp denne feilen de utviste til oberstens skade, før de måtte slå retrett.

NRK var varslet om dette før de i september valgte å publisere nye angrep med utgangspunkt i generaladvokatens tidligere juridiske råd. De valgte å nedtone faktum.

Debatt: Forsvaret skal vinne kampen mot mobbing og trakassering

Problemet nå er bare at personer som Elvemo fortsatt fremsetter tåkeprat fra skyggene som et bakholdsangrep mot obersten, til tross for at saken er behandlet svært grundig, at det uriktig ble gitt refs og at det deretter etter klage ble rettet opp i feilen.

Rettelse: Innlegget inneholdt opprinnelig en påstand om at NRK fikk lekket et notat fra Generaladvokaten stemplet «fortrolig etter beskyttelsesinstruksen». Det er ikke riktig. NRK fikk innsyn i notatet etter innsynsbegjæring. Dette ble rettet 26. september 2022 klokken 12.17.

Powered by Labrador CMS