Debatt:

Forsvaret må bli flinkere til utnytte seg av teknikertalentene som avtjener førstegangstjeneste, skriver Simon Borch.
Forsvaret må bli flinkere til utnytte seg av teknikertalentene som avtjener førstegangstjeneste, skriver Simon Borch.

– Forsvaret må rekruttere tekniker-talenter

Hvert år avtjener ferdig utdannede flyteknikere førstegangstjeneste uten at vi utnytter deres kompetanse, skriver Simon Borch.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

SForsvaret har gitt akademikere mulighet til å avtjene førstegangstjeneste på spesielle vilkår. Ordningen het VAB, nå VA (vernepliktig akademiker). Med grunnlag i vernepliktforskriften kan leger, jurister, psykologer med flere, kalles inn til tjeneste og gis spesielle vilkår. Disse får militær grunnutdanning og har blitt beskikket til offisersgrad med lønn. Tilsvarende bør tilbys flymekanikere og avionikere eventuelt også andre fagarbeidere.

Kritisk kompetanse

Teknisk bransje i Luftforsvaret har et stadig behov for nytt fagpersonell. Flyteknikere (avionikere, flysystemmekanikere, strukturarbeidere , blant andre.) vil alltid være en yrkesgruppe utsatt for høy «turn-over».

De forsvinner til lederstillinger, krigsskole, flyoperativ tjeneste og det sivile arbeidsmarkedet. En måte å sikre tilfanget av nye flyteknikere vil være å tilby dem førstegangstjeneste på VA-betingelser.

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Hvert år avtjener ferdig utdannede flyteknikere førstegangstjeneste uten at vi utnytter deres kompetanse. Disse bør få samme mulighet som akademikerne; nemlig muligheten til å praktisere og videreutvikle sin fagkompetanse på egne vilkår. Det vil være praktisk mulig, og hensiktsmessig, å gi de typeutdanning og deretter tjeneste på avdeling med lønn og høyere grad enn de ville fått ved vanlig førstegangstjeneste.

Ikke på menig-vilkår

Det vil være lite skjønnsomt å sette flyteknikere med fagbrev i teknisk tjeneste på tradisjonelle førstegangstjeneste-vilkår selv om Forsvaret utvilsomt har denne muligheten.

For det første er det ikke rettferdig. Flyteknisk arbeid er krevende og stiller høye krav til kvalitet og profesjonalitet. Dette bør gjenspeiles i kompensasjonen.

For det andre er det større fare for at det blir en forskjellsbehandling på avdeling.

De fleste flytekniske miljøene, såvidt meg bekjent, består av befal og offiserer. Det er viktig at hvis teknikerne vi tilbyr en slik «VA-ordning»blir så integrert i arbeidsmiljøet som mulig. Dette for å sikre motivasjonen og dertil også god ressursutnyttelse.

Ettersyn per flytime eksploderer med fremtidens fly og helikopter.

For det tredje så er hele hensikten med den ordning jeg argumenterer for være å få flyteknikere til å fortsette. Hvis Forsvaret viser fagarbeiderne at de anerkjenner den kompetansen de har og er villig til å satse på dem, vil det føre til økt sannsynlighet for at flyteknikeren ønsker seg videre karriere i grønt

Det kan oppstilles flere argumenter mot å bruke flyteknikere på vanlige førstegangstjeneste-vilkår. Mitt siste et at flyteknikeren har typisk en god lønn. Det vil ikke være riktig å «tvinge» han eller hun til å gjøre den samme jobben for brøkdelen av det de ville tjent ellers i arbeidslivet.

Det vil naturligvis være helt unaturlig at VA-teknikeren blir offiser som har vært løsningen ved VAB, men en fornuftig plass i OR (other ranks/spesialister)-spennet bør finnes.

Bedre ressursutnyttelse

Typekursene til Luftforsvarets flytyper har varierende innhold og lengde. Det er ikke sikkert det vil være hensiktsmessig å tilby typekurs til alle VA-flyteknikerne. I noen tilfeller vil det være lite tid igjen til tjeneste på avdeling. Dette skjæringspunktet er imidlertid ganske høyt, vi har idag flere eksempler på førstegangstjenester der over halvparten av det året soldatene er inne går til utdanning.

En ordning med lønn og høyere grad vil være attraktiv for mange flyteknikere.

Uansett vil spørsmålene rundt signeringsrett, autorisasjon og typekurs være praktiske spørsmål med mange gode løsninger. Jeg er blottet for tvil om at flyteknisk personell Forsvaret velger å tilby VA-tjeneste, etter kort tid vil utvikle seg til å bli en ressurs på avdelingene, typekurs eller ei.

Vil noen ønske dette?

En ordning med lønn og høyere grad vil være attraktiv for mange flyteknikere. Først og fremst vil ferske teknikere som ikke får videre arbeid etter læretiden være de heteste potetene. Med en god VA-ordning vil Forsvaret være et førstevalg for disse fagarbeiderne uten fast stilling.

Jeg tror også at en VA-ordning vil være interessant for flyteknikere med fast arbeid. Ikke bare fordi de får muligheten til å kjenne på hvordan det er å gå i kongens klær, men like mye vil det for alle flyteknikere være en mulighet til å både avveksle fra hverdagen og heve egen kompetanse.

Den viktigste gulroten

Ordningen som her foreslås vil ha sin pris men muligheten til få inn flest mulig dyktige flyteknikere som potensielt ender opp med å fortsette i Forsvaret har enorm verdi.

Forsvaret har i forbindelse med pandemien en helt spesiell mulighet til å få tak i landets største tekniker-talenter. Kle på dem en uniform snarest og sørg for at de får seg en skikkelig bolig og ellers gunstige betingelser. Med enkle grep kan Forsvaret gjøre seg veldig vanskelig å velge bort.

Med en god VA-ordning vil Forsvaret være et førstevalg for disse fagarbeiderne uten fast stilling.

For egen del er jeg redd at man utenfor teknisk bransje ikke forutser fremtiden for flyvedlikehold. Ettersyn per flytime eksploderer med fremtidens fly og helikopter. Se til eksempel NH90.

Det vil være en tragedie hvis Forsvaret unngår å trygge rekrutteringen. Det vil lede til fallitt og gjøre oss (enda mer) avhengige av sivile aktører for å holde våre sentrale samfunnsinteresser i lufta.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS