Nyheter:

Opposisjonen savner tydelige veivalg for Sjøforsvaret i den fremlagte langtidsplanen.

Ny langtidsplan kommer neppe før til høsten

Flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteen krever åtte endringer før de vil behandle langtidsplanen. Men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener han ikke har fått ett godt argument for å få planen i retur.

Publisert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Nå avventer vi en ny forsvarsproposisjon fra regjeringen, sier Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet), leder for Utenriks- og forsvarskomiteen til Forsvarets forum.

– Vi i Arbeiderpartiet vil arbeide for at Stortinget vedtar en ny langtidsplan i god tid før forsvarsbudsjettet for 2021 skal behandles.

Det betyr fort høsten 2020. Forsvarsbudsjettet legges tradisjonelt frem sammen med resten av statsbudsjettet etter at Stortinget har åpnet i oktober. Så behandles budsjettet i løpet av høsten.

Høsten 2020

Etter det Forsvarets forum kjenner til, kommer flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteen til å anbefale Stortinget å sende langtidsplanen tilbake til regjeringen.

Da vil regjeringen bli bedt om å komme tilbake til Stortinget med en ny proposisjon så snart som mulig – og med en endelig frist i løpet av høsten. Målet er å rekke og behandle langtidsplanen før forsvarsbudsjettet for 2021 skal vedtas.

Ifølge Kjell Inge Bjerga i Institutt for forsvarsstudier skal dette være første gang siden langtidsplanene for Forsvaret ble etablert i 1968 at en plan sendes i retur fra Stortinget.

Forsvarets forum erfarer at flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteen vil ha på plass åtte krav før de går med på å behandle langtidsplanen.

Forsvarets forum skrev om seks av kravene i forrige uke. Nå er det lagt til to ytterligere krav. Ett av kravene er at planen bør inneholde konkrete tiltak for å effektivisere – i neste fireårsperiode. I tillegg etterlyses en oversikt over vedtatte tiltak og beslutninger fra forrige langtidsplan. Opposisjonspartiene mener at en slik oversikt mangler.

Opposisjonens krav

1. Hovedperspektivet er at planen skal gjelde fire år, ikke åtte år. Planen kan imidlertid peke videre mot 8, 12, 16 eller 20 år.

2. Opposisjonspartiene ønsker et langt større innslag av tid- og tallfesting. Langtidsplanen som er lagt frem, oppleves som svært vag.

3. Planen må konkretisere hvilke tiltak regjeringen mener forsvarssektoren skal iverksette de neste fire årene for å gjennomføre planlagt effektivisering.

4. Endringer i Sjøforsvaret kan ikke skyves ut i tid, ifølge opposisjonen. Konseptuelle veivalg i Sjøforsvaret bør avklares i langtidsplanen. Kilder som er tett på prosessen, sier at opposisjonspartiene helst skulle hatt et forslag til ny fartøystruktur og man bør i alle fall ha klarhet i at man kan ta beslutninger om maritime anskaffelser. Det kan også dreie seg om levetidsforlengelse av fartøyer.

5. En opptrappingsplan for bemanning av Forsvaret må på plass.

6. Planen må inneholde en tabell over tiltak, investeringer og beslutninger vedtatt i langtidsplanproposisjonen i 2016.

7. Økonomiske konsekvenser av korona-pandemien må tas hensyn til, deriblant endringer i kronekursen.

8. I utgangspunktet skulle langtidsplanen kobles opp mot en ny samfunnssikkerhetsmelding. Den er utsatt, på grunn av korona-pandemien. Opposisjonen mener at en ny forsvarsproposisjon bør omtale korona-pandemiens konsekvenser både for Forsvaret selv og Forsvarets bistand til øvrig samfunnsberedskap.

– Høres merkelig ut

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til Forsvarets forum at han ennå ikke har sett ett godt argument for at langtidsplanen skal bli sendt i retur. Han mener det i så fall vil være en merkelig beslutning fra opposisjonen på Stortinget. På spørsmål om regjeringen er villig til å gjøre endringer som har blitt etterlyst, er forsvarsministeren avvisende.

Er det sannsynlig at langtidsplanen vil bli behandlet før høsten?

– Jeg håper vi får behandlet og vedtatt langtidsplanen før vi går fra hverandre i juni (da Stortinget tar sommerferie, journ. anm).

Hvorfor er langtidsplanen for åtte år og ikke fire år?

– Rett og slett fordi det tar tid å bygge kapasiteter i Forsvaret. Det hevdes jo fra opposisjonen at det ikke skjer noe de fire første årene som ikke er vedtatt før. Det er argumentet for å se i et åtteårs operativt vindu; det gir forutsigbarhet og forpliktelser.

– Vi har nå forpliktet oss til å øke forsvarsbudsjettet med to milliarder kroner hvert år i åtte år fram til 2028 sånn at det gir forsvarssjefen gode muligheter for å bygge et godt forsvar, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

Er dere villige til å snu på det for å blidgjøre opposisjonen?

– Jeg savner fortsatt gode argumenter for hvorfor ikke langtidsplanen skal strekke seg 20 år framover sånn som forsvarssjefens fagmilitære råd. Jeg hørte ingen som sa at han var for forutsigbar eller langsiktig da, sier Bakke-Jensen.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Fartøy og personell

Selv om det tilsynelatende er steile fronter mellom regjeringen og opposisjonen knyttet til langtidsplanen for forsvarssektoren, mener Bakke-Jensen at det skal være mulig å komme til enighet. Spørsmålet er bare når.

Eirik Kristoffersen ble tildligere i mai utnevnt til ny forsvarssjef når Haakon Bruun-Hanssen går av i sommer. Da Forsvarets forum intervjuet Kristoffersen etter kunngjøringen, understreket han at det var svært viktig for ham at langtidsplanen ble behandlet før sommeren, slik at han kunne sette i gang med å omgjøre de politiske bestemmelsene til oppdrag i Forsvaret.

Eirik Kristoffersen håper å komme til en langtidsplan som er behandlet og vedtatt. Hva er sannsynligheten for at det vil skje nå?

– Vi får se hva komiteen lander på, men vi har lagt fram en innstilling til en langtidsplan som jeg mener er veldig god. Veldig mye av det som står der har jeg ikke hørt noen klage på. Mye av det som ligger i planen er det bare å gå i gang med, sier Bakke-Jensen.

Opposisjonspartiene skal blant annet kreve tydelige planer for ny fartøystruktur samt opptrappingsplan for mer personell i Forsvaret. Forsvarsministeren maner til tålmodighet.

– Personelldisponeringer ligger hos forsvarssjefen, de bør ikke være på politisk nivå, sier han.

– Med tanke på fartøystruktur har vi sagt at vi skal utrede det i begynnelsen av første periode. Store deler av flåten kommer til å gå ut «av tida» omtrent samtidig. Ved å drive god planlegging kan vi engasjere norsk verftsindustri på en bedre måte sånn at vi kan bidra til å sikre at vi har den type kompetanse i Norge, sier Bakke-Jensen.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no.

Powered by Labrador CMS