Debatt:

Opposisjonen kunne sørget for bedre finansiering av Forsvaret, skriver Janne Haaland Matlary. Her ser vi blant andre Jonas Gahr Støre (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap).

– Et spill for galleriet

Å sende langtidsplanene i retur fører til en svakere og mer kaotisk forsvarspolitikk, skriver Janne Haaland Matlary.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Moderne demokrati fungerer dersom et solid embedsverk gjør det faglige arbeidet med utredning og analyse av regjeringens forslag. Stortingsmeldninger og proposisjoner er basis for politikkens vedtak, og alle som har jobbet i et departement kjenner godt viktigheten av slikt arbeid. Max Weber, den kjente tyske sosiologen, skrev mye om viktigheten av et upartisk – upolitisk – embedsverk, og om skillet mellom politikk og embedsverk. Dette skillet har hittil vært hjørnestenen i det norske demokratiet. Regjeringen foreslår politikk med en detaljert analyse som grunnlag, og denne står embetsverket for med sin upolitisk ekspertise. Jo mer stortingsdokumenter fra regjeringen preges av politisk retorikk og vinklinger, desto mer illegitimt anses materialet. Det er dødsstøtet for embedsverket om dens arbeid anses som politisk farget. Det er regjeringen som skal være politikere; analysen skal være faktisk og saklig.

Ønsker du å delta i debatten? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Vi mistenker da heller ikke utredninger fra for eksempel Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) eller Forsvarets høgskole (FHS) for å være politiske bestillingsverk, og vi har tillit til at stortingsproposisjoner er informative på et saklig sett. Vi forventer at en sikkerhetspolitisk analyse av for eksempel Russlands rolle er faktisk sett god; ikke at den er klakørvirksomhet for en sosialist eller konservativ politiker.

Kan bli sendt i retur

Med bakgrunn i dette er det vanskelig å forstå hvorfor opposisjonen har gått til det meget uvanlige skritt å returnere langtidsplanen til regjeringen.

Det er faktisk noe selvmotsigende over denne radikale vendingen med å sende tilbake et forslag fra regjeringen med en slags «ikke bestått» som påskrift...

Hva er dette for noe? Er det en kritikk av analysene som er fremlagt for faglig svakhet? Er det med andre ord selve arbeidet som er gjort av så lav kvalitet at en gjennomsnitts norsk politiker ikke vil ta i den?

Vi kunne muligens forvente dette om politikerne faktisk var avansert, høyt utdannede eksperter på forsvars- og sikkerhetspolitikk, og som derfor forlangte noe av verdens mest avanserte analyser om de skulle gidde å forholde seg til det.

Men slik er det definitivt ikke. Det er ikke intellektuell briljans som utmerker den jevne norske stortingspolitiker.

NB! Innlegget til Matlary er sendt opposisjonspolitikere på Stortinget slik at de er kjent med kritikken, og har hatt muligheten for tilsvar.

Radikal vending

Men kritikken av planen som er offentliggjort fra opposisjonen sier at den er for vag, har feil tidshorisont (8 og ikke 4 år), utsetter det meste av innkjøp og opptrapping til siste del av denne perioden, mangler konkrete forslag om Sjøforsvaret, og så videre. Er dette faglig kritikk av arbeidet eller er det politisk kritikk av regjeringen?

Er det kritikk av for lite penger i første del av perioden, ja, så er dette noe opposisjonen, som nå har flertall, lett kan bøte på. Det er faktisk noe selvmotsigende over denne radikale vendingen med å sende tilbake et forslag fra regjeringen med en slags «ikke bestått» som påskrift, for om opposisjonen vil ha endringer, hvorfor ikke gjøre disse endringene da?

Mer penger

Det handler primært om penger – mye mer penger – for at alle kravene skal oppfylles. Flere ansatte, ny struktur for marinen, kompensasjon for valutaendringer i dollaren, innfasing av politikken før heller enn siden (altså kun holde seg til fireårs perioden som før). Foreslår da opposisjonen å bevilge mye mer enn regjeringens forslag? Svaret er dessverre nei. Men uten et slikt løfte, hvorfor da sende planen i retur for mer spesifikasjon?

Hvis opposisjonen vil ha nye stridsvogner med vedtak som er mindre vage, foreslå finansiering av slike nå.

Ta punktet om nye stridsvogner til Hæren. Dette anslås til 2025 som startdato. Det er virkelig vagt, for å bruke et slikt ord. En som kjenner den lange traurige historien om fornyelse av Leo-vognene og som er ekspert på prosessen, kommenterte privat til meg at dette er «et eventyr. Igjen».

Vil det aldri skje? Svaret avhenger av betalingsvilje. Hvis opposisjonen vil ha nye stridsvogner med vedtak som er mindre vage, foreslå finansiering av slike nå.

Vi er tilbake til Max Webers skille mellom faglig analyse og politikk. Det er en skinn-manøver som ligner på en Potemkin-kulisse å sende planen i retur med stor bravur; og utbasunere at dette er for vagt og dårlig; dette kan vi ikke jobbe på grunnlag av.

Det er litt som læreren som returnerer prøven med mye rød skrift. Men kritikken dreier seg ikke om bøyning av tyske verb og feil bruk av kjønn.

Opposisjonen snakker som om analysen i langtidsplanen (LTP) er for dårlig faglig sett; mens det opposisjonen egentlig sier, er at den er uenig i de politiske forslagene som planen munner ut i.

Det er jo fordi de «vage» forslagene og den lange horisonten ikke er finansiert at problemet oppstår.

Alvorlig situasjon

Som alltid er den sikkerhetspolitiske analysen bra og interessant i en slik plan, og mye mer alvorlig enn de forslagene til struktur som kommer etterpå, skulle tilsi. For pengene begrenser hva man kan anskaffe. Det er mye regjeringen gjerne ville ha, fortere enn nå – for eksempel stridsvogner, en ny fregatt og mer helikopterkapasitet, blant annet. Opposisjonen kunne heller tatt tyren ved hornene og sagt at det må mer penger til for å realisere det forsvaret vi trenger. Opposisjonen ha jo nå makt til å gjøre dette, men som alle innser, er ikke SV ekstremt opptatt av å øke forsvarsbudsjettet.

Opposisjonen kunne heller tatt tyren ved hornene og sagt at det må mer penger til for å realisere det forsvaret vi trenger.

Men å returnere LTP som om problemet er dårlig faglig arbeid er helt gratis, og det gir «stryk» til regjeringen, som det heter i media. Dette er lettvint fordi det ikke er klart hvorfor opposisjonen vil ha utredet de forskjellige punktene de har listet opp. Er det av nysgjerrighet, greit å vite-kategorien, eller er det som grunnlag for beslutning om å finansiere en større struktur?

Uheldig for Forsvaret

Hvis det siste, er det redelige å gjøre at det sies klart at Forsvaret skal ha mer penger. Opposisjonen kunne for eksempel sagt at forsvarssjefens råd om alternativ A i hans fagmilitære råd er det som må finansieres, eventuelt alternativ B.

Det er klart og enkelt, all den tid LTP-en sies å ligge mellom D og C.«Vi går for A», bør opposisjonen si, «derfor trengs merarbeid i LTP-analysen».

Men en retur som i dag uten mål og mening borger for en enda mer kaotisk og svak forsvarspolitikk i kongeriket.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS