Nyheter:

Regjeringen foreslår ti nye stillinger til Hæren i 2021. Arbeiderpartiet vil ha 100.

Krever halv milliard til flere stillinger i 2021

Arbeiderpartiet vil ha én besetning til på fregatt, 100 ansatte ekstra i Hæren og en styrking på Evenes.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forhandlingene om ny langtidsplan pågår for fullt og er inne i sin tredje uke.

Etter det Forsvarets forum kjenner til, er det nytt skyggemøte i Utenriks- og forsvarskomiteen torsdag.

Foreløpig frist for å bli enige om ny langtidsplan er tirsdag 17. november – etter at den første planen ble sendt tilbake til Stortinget før sommerferien.

Omtrent samtidig som forhandlingene pågår i Stortinget, legger de politiske partiene frem sine alternative budsjett.

Ett tema går igjen: bemanning.

For selv om regjeringen også har foreslått en betydelig bemanningsøkning, er det på sikt.

De vil ha 6200 flere ansatte innen 2028, men bare en liten del av økningen skal komme i 2021. Ifølge budsjettforslaget settes 79 millioner kroner av til nye stillinger. Det utgjør 57 militære stillinger, har Forsvarsdepartementet svart på spørsmål i Stortinget.

Det vil opposisjonspartiene gjøre noe med.

Fremskrittspartiet vil øke forsvarsbudsjettet med 1,49 milliarder kroner. Det aller meste skal gå til bemanning.

500 ansatte ekstra

Arbeiderpartiet legger frem sitt alternative budsjett torsdag.

Der lover de å øke forsvarsbudsjettet med 500 millioner kroner for at Forsvaret skal kunne ansette 500 flere i 2021. Flertallet av disse prioriteres til Nord-Norge.

Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet

– Vi må få på plass én besetning til på fregatt, og vi ønsker 100 flere ansatte i Hæren. I tillegg har Luftforsvaret behov for flere ansatte for å bygge opp på Evenes, sier Anniken Huitfeldt, leder for Utenriks- og forsvarskomiteen til Forsvarets forum.

Selv om fregattene har base på Haakonsvern, vil dette føre til flere seilingsdøgn i Nord-Norge for det er der de skal operere, forklarer Huitfeldt.

Hun viser til at regjeringen har lagt opp til en styrking av Hæren i 2021 på ti ansatte. Det er altfor lite, mener hun.

– Vi ønsker å styrke Hæren slik at det er mulig å bygge opp Finnmark landforsvar uten at det går på bekostning av aktiviteten i Indre Troms.

Hun sier at det er vanskelig å tallfeste hvor stor andel av de 500 millionene de må få gjennomslag for. Men at hun har tro på at de skal få til en betydelig styrking – og påpeker at styrkingen er i tråd med det nåværende og tidligere forsvarssjef har spilt inn.

– Vi er i en veldig spesiell situasjon nå ettersom vi forhandler om ny langtidsplan samtidig som vi forhandler om budsjett, sier hun.

– I langtidsplanen i 2016 fikk vi gjennom flere hundre millioner kroner ekstra til forsvar. Det førte til en styrking av budsjettet for 2017. Slik kan det bli i år også.

Arbeiderpartiet har elleve krav og mener forsvarsbudsjettet bør økes med flere hundre millioner kroner. Det kan du lese om her.

Senterpartiet har minst syv krav. De kan du se her.

Vil styrke Russland-samarbeid

I regjeringens forslag til utenriksbudsjett kuttes det blant annet fire millioner kroner i folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland.

Det kuttforslaget vil Arbeiderpartiet reversere. I sitt alternative budsjett foreslår de heller å øke bevilgningene med 15 millioner kroner.

– Nordområdepolitikken er Norges viktigste fredsprosjekt, sier Huitfeldt til Forsvarets forum.

– Økt spenning i nord betyr ikke mindre samarbeid. Da er det heller behov for mer.

Arbeiderpartiet ønsker også å styrke satsingen på Forsvarets musikk med ti millioner kroner.

Powered by Labrador CMS