Nyheter:

MIDLERTIDIG: Det er flere titalls på midlertidige kontrakter i Kystvakten, varsler tillitsvalgt. Her ser vi besetningen på kystvaktfartøyet KV Andenes.
MIDLERTIDIG: Det er flere titalls på midlertidige kontrakter i Kystvakten, varsler tillitsvalgt. Her ser vi besetningen på kystvaktfartøyet KV Andenes.

Tillitsvalgt: – 80 er på midlertidige kontrakter i Kystvakten

Sjøforsvaret sier at tilnærmet «alle» skal være fast ansatte i løpet av våren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Av rundt 80 midlertidige kontrakter i Kystvakten er det kun en håndfull av dem som er lovlige i henhold til Statsansatteloven. Vilkårene for midlertidighet er brutt.

Det sier Espen Skare som er arbeidsplasstillitsvalgt i Kystvakten i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF). Han viser til at hovedregelen er at ansatte i staten skal være fast ansatte.

Overfor Forsvarets forum mener Skare at Forsvaret bryter betingelsene for bruk av midlertidige kontrakter.

– Ulovlige kontrakter

I et debattinnlegg i Forsvarets forum skrev blant annet Skare at:

Espen Skare er arbeidsplasstillitsvalgt i NOF avdeling Kystvakten.
Espen Skare er arbeidsplasstillitsvalgt i NOF avdeling Kystvakten.

«Ta bruken av ulovlige midlertidige kontrakter som et eksempel. De som utsteder disse og tilbyr dem til personellet vet at dette er feil, men det er kun den fullmakten de er tildelt. De kan ikke tilby en lovlig kontrakt innenfor systemet Forsvaret selv har etablert...»

– Vi kan ikke gi de som jobber i Kystvakten fast tilsetting før de har bestått befalsutdanningen og andre krav, men det har Forsvaret ikke tid eller kapasitet til å gjennomføre hurtig nok. Arbeidsgiver prøver så godt de kan, men det riktige er å endre hjemmelsgrunnlaget ved ansettelse, sier Skare.

– Ikke ønskelig

Talsperson i Sjøforsvaret Michel Hayes sier at de er enige med Skare i at det er for mange som er ansatt på midlertidige kontrakter i Kystvakten. Han ønsker ikke å svare på hvor mange av Kystvaktens 450 ansatte som er på midlertidige kontrakter. Det er imidlertid lavere enn det Skare legger til grunn, sier Hayes som mener at de midlertidige kontraktene er i henhold til Statsansatteloven.

– Midlertidige tilsettinger skal kun benyttes på vikariat og prosjektstillinger, samt i påvente av fast tilsetting når behovet har oppstått plutselig, sier Hayes.

– Når det er sagt deler vi bekymringene til Skare. Verken Sjøforsvaret eller den enkelte ønsker at folk skal være midlertidig ansatt. Vi erkjenner at det er for mange som er ansatt midlertidig i Kystvakten, sier Hayes som peker at det også omfatter Marinen.

Ifølge Hayes vil de aller fleste midlertidige kontraktene i Kystvakten erstattes med fast tilsetting i løpet av våren.

– Målet er at alle skal være ansatt på faste kontrakter og dette arbeidet har høy prioritet i N1 (personellseksjonen, journ. anm). Nær halvparten av alle midlertidige kontrakter vil bli rådsbehandlet i uke 12 og vil være løst før påske. Videre vil majoriteten av de resterende sakene bli tatt på rådsbehandling i mai med noen svært få unntak.

– Ikke vanskelig

Tillitsvalgt Espen Skare sier at problemene knyttet til midlertidighet i Kystvakten kommer som følge av «strukturelle årsaker».

– Jeg tror imidlertid det ikke er vanskelig å gjøre ting riktig, men systemet for å tilby fast tilsetting er for rigid slik det praktiseres, sier Skare.

Han viser til at Statsansatteloven åpner for at Forsvaret kan ansette personellet fast med utvidet prøvetid inntil nødvendige kurs og kvalifikasjoner er opparbeidet.

– Dette forplikter begge parter på en helt annen måte enn den praksisen som benyttes i dag, og det ville medført bortimot null midlertidige ansatte, sier Skare.

Powered by Labrador CMS