Meninger

SJEF: Sjef Sjøforsvaret Rune Andersen er innleggforfatter. Her er han om bord KNM Otto Sverdrup under en øvelse da han var sjef for Marinen
SJEF: Sjef Sjøforsvaret Rune Andersen er innleggforfatter. Her er han om bord KNM Otto Sverdrup under en øvelse da han var sjef for Marinen

Sjøforsvaret følger en praksis i som ivaretar ansatte på sjøen

Både arbeidsgiver og arbeidstakere har en felles interesse i at det juridiske rammeverk for drift av militære fartøy blir tilstrekkelig klargjort

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Espen Skare, som representerer Norges spesialist- og offisersforbund (NOF) og er tillitsvalgt for personell i Kystvakten stiller 6. januar prinsipielle spørsmål om arbeidsmiljølovens virkeområde for Sjøforsvarets fartøy.

Det er ikke første gang han reiser disse problemstillingene og jeg har forståelse for utålmodigheten.

Les også: Sjøforsvaret har inntatt et standpunkt som gjøre at ansatte havner i et rettsløst rom, skriver Espen Skare.

Det er ikke det eneste lovområdet hvor det gjenstår behov for juridiske avklaringer for drift av Sjøforsvarets fartøy. Havarikommisjonen etter ulykken med Helge Ingstad tilrådet også Forsvarsdepartementet «å gjennomføre tiltak for at sektoren får klare juridiske rammevilkår slik at skipssikkerheten ivaretas».

Underlangt sivilt lovverk

Sjøforsvarets skip er underlagt sivilt lovverk samtidig som vi har noen særtrekk som en militær organisasjon som medfører behov hensiktsmessige unntak, men hvor hovedprinsippet allikevel er færrest mulige unntak.

Skare har altså rett i at det på noen områder gjenstår å avklare hvilke lovregimer og unntaksbestemmelser som skal gjelde.

Både arbeidsgiver og arbeidstakere har en felles interesse i at det juridiske rammeverk for drift av militære fartøy blir tilstrekkelig klargjort i gjeldende forskrifter.

Arbeidet med de juridiske rammene for Sjøforsvarets virksomhet pågår derfor i regi av Forsvarsdepartementet. Mens dette pågår vil Sjøforsvarsstaben ha en tett dialog med de hovedtillitsvalgte i Sjøforsvaret, hvor partene fremmer felles sak til Forsvarsdepartementet på områder som behøver avklaring.

Felles interesse

Både arbeidsgiver og arbeidstakere har en felles interesse i at det juridiske rammeverk for drift av militære fartøy blir tilstrekkelig klargjort i gjeldende forskrifter. Tross behovet for noen avklaringer i det juridiske grunnlaget følger Sjøforsvaret en praksis i personellforvaltningen som ivaretar ansatte på sjøen etter de samme rettighetene som de ansatte har på land.

Dette vil videreføres mens det formelle kommer på plass.

Powered by Labrador CMS