Meninger

PÅ JOBB: Personell på KV Svalbard om bord på KV Andenes under en havariøvelse i 2015.
PÅ JOBB: Personell på KV Svalbard om bord på KV Andenes under en havariøvelse i 2015.

Gjelder Arbeidsmiljøloven eller ikke?

Til Forsvarssjef Eirik Kristoffersen: «Har militært ansatte som tjenestegjør på Forsvaret sine skip rett til foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 eller ikke?», skriver Espen Skare i Kystvakten.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

22. mars i år så skrev jeg et innlegg i Forsvarets Forum med tittelen «Ansatte blir ikke vernet gjennom lov». Jeg må ha truffet en nerve den gangen, for det er første gang Sjøforsvaret har unnlatt å svare på kritikk eller komme med kommentarer til et av mine innlegg i Forsvarets Forum. Ni måneder etter så er vi på samme sted, spørsmålet er fremdeles uavklart.

Det jeg ikke skrev noe om den gangen var årsaken til hvorfor spørsmålet i det hele tatt kom på agendaen.

Det er ingen som er uenige i at det å seile Sjøforsvaret sine fartøy etter reglene i arbeidsmiljøloven ikke er gjennomførbart, det er derfor man har en tariffavtale som tar for seg denne unntaksaktiviteten (avvik fra kapittel 10 i arbeidsmiljøloven).

«Fartøytjeneste»

Spørsmålet oppstod som en følge av at Sjøforsvaret startet med å pålegge seilende personell og føre overtid med årsakskode «fartøystjeneste» i lønnsrapporteringssystemet, en føringsmetode som medfører at denne overtiden ikke regnes mot vernegrensene i arbeidsmiljøloven, og som således kan medføre at antallet brudd på arbeidsmiljøloven reduseres uten at bruken av overtid nødvendigvis reduseres.

Rasjonale for å gjøre dette var ifølge Sjøforsvaret at seilende personell er en del av unntaket for «sjøfart» i arbeidsmiljøloven. Men hva er konsekvensene av et slikt ståsted?

Det har ikke nødvendigvis noen effekt på hvor mange timer overtid som faktisk jobbes, men det har en stor effekt på grunnleggende arbeidstakerrettigheter for de som er tilsatt i Forsvaret og tjenestegjør om bord på Forsvarets skip.

Rettigheter etter Arbeidsmiljøloven

Ved å innta dette ståstedet så skapte Sjøforsvaret et helt nytt sett med problemstillinger. Hva med alle rettighetene de ansatte har etter arbeidsmiljøloven, hvor blir disse av?

Mange av dem får man gjennom hovedtariffavtalen i staten (HTA), men ikke alt og man mister tilgang til en del av tvisteløsningsmekanismene som Tvisteløsningsnemda.

Videre er det slik at resten av fellesfunksjonene i Forsvaret behandler dette personellet som om det er omfattet av arbeidsmiljøloven i forvaltningen av personellet – så hva er rett?

Skal begge ha rett så må arbeidsmiljøloven komme med en av- og på bryter som aktiveres idét man går over landgangen, dette er ikke arbeidsmiljøloven utstyrt med, for «loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven», så enten gjelder loven i arbeidsforholdet, eller så gjør den det ikke.

Ikke skipsarbeidstakere

Det er dette problemet Sjøforsvaret ikke tar inn over seg i sitt ståsted for å redusere antallet brudd på arbeidsmiljøloven – konsekvensen av å fraskrive seg loven i sin helhet.

Vi som er militært ansatte og som tjenestegjør på Forsvaret sine skip er ikke skipsarbeidstakere, noe som kommer klart og tydelig frem i Skipsarbeidsloven som sier «loven gjelder ikke for arbeidstaker som: b. gjør tjeneste på Forsvarets skip, med unntak av sivilt personell på skip befraktet av Forsvaret».

Tredje oktober i år sendte jeg følgende skriftlig spørsmål til sjef Sjøforsvaret ved SST:

«NOF avd. Kystvakten ønsker en avklaring fra Sjef Sjøforsvaret vedrørende retten til foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5. Mener Sjef Sjøforsvaret at militært tilsatte som seiler på Sjøforsvaret sine skip har rett til foreldrepermisjon etter denne bestemmelsen eller ikke?»

Til tross for purringer så har fremdeles ikke Sjøforsvaret synliggjort sitt ståsted i forhold til dette spørsmålet. Vi er alle enige om at man uansett har rett til foreldrepermisjon etter hovedtariffavtalen, men spørsmålet her har egentlig ingenting med foreldrepermisjon å gjøre, spørsmålet er egentlig «gjelder arbeidsmiljøloven eller ikke?».

Lignende problemstilling om utdanningspermisjon

Kanskje burde jeg valgt ett annet spørsmål som for eksempel «mener sjef Sjøforsvaret at militært tilsatte som seiler på Sjøforsvaret sine skip har rett til utdanningspermisjon etter aml § 12-11 eller ikke?». Uavhengig av formulering, spørsmålet er fremdeles det samme, gjelder arbeidsmiljøloven eller ikke?

Man kan også stille spørsmål ved om Sjøforsvaret sin praksis vedrørende unntaket for «sjøfart» i arbeidsmiljøloven også skaper usikkerheter i forhold til ferieloven for det samme personellet. For i Ferieloven er det slik at «for arbeidstakere på skip eller grupper av disse fastsetter Kongen ved forskrift de nærmere regler som er nødvendige på grunn av forholdene i sjøfarten».

I virkeområdet til den fastsatte forskriften så fremgår det at «forskriften gjelder enhver arbeidstaker som omfattes av lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)» som vi alle husker at ikke gjelder for «arbeidstaker som: b. gjør tjeneste på Forsvarets skip, med unntak av sivilt personell på skip befraktet av Forsvaret».

Er det en annen sjøfart i ferieloven enn det er i arbeidsmiljøloven, kan man i så tilfelle velge hvilken «sjøfart» man er omfattet av og hvilken som ikke passer? For Sjøforsvaret så passer det å velge å være omfattet av «sjøfart» i arbeidsmiljøloven for å redusere antall lovbrudd, mens det i ferieloven ikke passer å være en del av «sjøfarten».

Siden sjef Sjøforsvaret ikke vil svare meg på spørsmålet mitt, så får jeg heller videresende det her til forsvarssjefen og håpe at han i det minste kan klargjøre virksomhetens ståsted. Så til forsvarssjef Eirik Kristoffersen:

«Har militært ansatte som tjenestegjør på Forsvaret sine skip rett til foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 eller ikke?»

Powered by Labrador CMS