Meninger

Vær stolt og trygg på deg selv. Du er selektert og du er kvalifisert, skriver sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland (bildet).

Sjef Luftforsvaret: – Vi har kommet langt, men vi trenger å gå lengre

Vi må kvitte oss med «kvoterings-spøkelset», skriver Tonje Skinnarland.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De siste dagene har to unge modige stemmer truffet min oppmerksomhet om samme tema. Først en direkte henvendelse fra Ledende flysoldat Charlotte Reinertsen til sjef Luftforsvaret, så innlegget fra Kaptein Edith Mutamuliza Alnes her i Forsvarets forum.

Begge har opplevelse av kvotering og oppfatter at måten det gjøres på skader likestillingen og synet på kvinner i Forsvaret.

Delta i debatten?

Har du noe på hjertet og ønsker å delta i debatten?

Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

De skal begge ha anerkjennesle for å dele sine opplevelser og betraktninger om kvotering og takk for sitt sterke engasjement til det beste for Forsvaret. Det er viktig at vi snakker om kvoterings-spøkelset som så ofte svever over debatten og preger selvbildet til så altfor mange av våre yngre kvinner.

Kjenner meg igjen

Jeg er på mitt 34 år i Forsvaret og kjenner igjen opplevelsen og oppfatningene. I hele min karriere har det vært målsetning om høyere kvinneandel og utallige tiltak for å nå dette. Kvotering har vært et stridstema med mange meninger og sterke følelser i alle disse årene. Jeg vet av erfaring at de aller fleste jenter, tidlig i sin militære karriere, kjenner på spørsmål om å være kvotert og følelsen av å måtte jobbe dobbelt så hardt for å bevise at de duger.

Jeg har vært der selv.

Jeg har også opplevd å modnes i bevissthet og trygghet i meg selv med årene – mye takket være fellesskapet gjennom Militært Kvinnelig Nettverk og støtten jeg har opplevd fra sjefer og kollegaer.

Jeg vet av erfaring at de aller fleste jenter, tidlig i sin militære karriere, kjenner på spørsmål om å være kvotert og følelsen av å måtte jobbe dobbelt så hardt for å bevise at de duger.

At unge kvinner inne til førstegangstjeneste i 2021, fortsatt påvirkes av kvotering-spøkelset gjør meg trist og opprørt. Dypere sett tror jeg dette kan være en av årsakene til MOST-resultatene.

Respekten og tilliten vi er avhengig av i organisasjonen starter med hvordan vi oppfatter oss selv, og hvordan vi opplever at andre oppfatter oss.

Forsvaret blir bedre

Vi trenger derfor mer åpenhet, bevisstgjøring og ufarliggjøring av kvotering som virkemiddel for å oppnå bedre kjønnsbalanse. Jeg tror oppriktig på at Forsvaret blir bedre med flere kvinner, på samme måte som jeg tror grunnskolen og helsevesenet blir bedre med flere menn. Det handler egentlig ikke om kvinner eller menn, men at vi har mangfold i organisasjonen. Bedre kjønnsbalanse bidrar til større mangfold fordi vi har rekruttert bredere og representerer befolkingen bedre.

Charlotte uttrykte det så veldig godt i henvendelsen til meg; «Et forsvar med et jevnere antall kvinner og menn ser jeg på som den beste løsningen da det forbedrer både arbeidsmoralen, effektiviteten og man finner nye måter å løse oppgaver på».

Et fortrinn

Forskning underbygger at mangfold er et konkurransefortrinn. Mangfold handler ikke bare om kjønn, men også om kulturell bakgrunn, seksuell orientering, ulik utdanning, ulik erfaring og ulike perspektiver. Målrettet arbeid for å bedre kjønnsbalansen og mangfold innen ulike samfunnsområder er fortsatt viktig i Norge på tross av at vi er et av verdens mest likestilte land. Derfor har vi politiske målsettinger og benytter moderat kvotering for å nå målene.

La meg gjøre det helt klart. Forsvaret praktiserer ikke radikal kvotering. Vi praktisere moderat kvotering.

Det betyr at vi først vurderer om alle kandidater oppfyller kravene som er satt, og deretter kan man velge det underrepresenterte kjønn der kandidatene har like eller tilnærmet like kvalifikasjoner.

Jeg tror oppriktig på at Forsvaret blir bedre med flere kvinner, på samme måte som jeg tror grunnskolen og helsevesenet blir bedre med flere menn.

Dette betyr på ingen måte at den enkelte kvinne i Forsvaret er kvotert inn. Tvert imot er hver eneste soldat inne til førstegangstjeneste og hver eneste elev på Forsvarets skoler nøye selektert på en rekke kriterier, ferdigheter, holdninger, motivasjon og vurdering av evne og vilje til læring og ledelse.

Kvalifisert for Forsvaret

Det samme gjelder tilsetting i stillinger. Kvalifikasjonsprinsippet står sterkt. Vi velger den som passer best til jobben sett i forhold til en rekke faktorer. Å være best kvalifisert handler ikke om fastlåste, målbare kriterier som rangerer kandidater i en matematisk rekkefølge. Utvelgelse handler om skjønnsmessige vurderinger av kvalifiserte søkere for å finne riktig kvinne eller mann til jobben sett ift en rekke ikke målbare faktorer som kan variere avhengig av kontekst.

En organisasjon som stivner i fastlåste og tradisjonelle oppfatninger av hva som er riktige kvalifikasjoner, vil stagnere i en moderne verden med stadig mer komplekse og sammensatte utfordringer som krever et mangfold av kompetanse, erfaring, bakgrunn og perspektiver.

For at Forsvaret skal lykkes med å rekruttere og beholde riktig kompetanse, trenger vi mer fleksible utdannings- og tjenesteplaner og tilsettingsprosesser.

Vi trenger å jobbe både strukturelt og kulturelt for å øke mangfoldet i organisasjonen, og da kan vi ikke la kvotering-spøkelset fortsette å kaste sine skygge over oss. Vi må slutte å tro, mene, oppleve og anta at kvinner er kvotert kun for å nå politiske målsettinger.

Framsnakk hverandre

Min oppfordring til deg som måtte kjenne på det. Kvitt deg med ditt eget kvotering-spøkelse. Vær stolt og trygg på deg selv. Du er selektert, du er kvalifisert og du er valgt på grunnlag av en skjønnsmessig helhetsvurdering av flere faktorer fordi Forsvaret trenger deg.

La oss nedkjempe kvotering-spøkelset og utfordre fordommene som vi eventuelt måtte ha.

Min oppfordring til oss alle. La oss gå lengre. La oss nedkjempe kvotering-spøkelset og utfordre fordommene som vi eventuelt måtte ha.

Jeg håper bevisstgjøring om betydningen av mangfold og åpenhet om hvordan vi selekterer og tilsetter, skal bringe oss lengre: Til et sted hvor vi respekterer hverandre for hvem vi er og hva vi bringer til fellesskapet - il et sted der vi framsnakker hverandre og verdsetter mangfold som vil gjøre oss stadig bedre til å løse oppdragene våre og utvikle oss for framtidens utfordringer.

For alt vi har og alt vi er.

Powered by Labrador CMS