Nyheter

KIRKENES: Skilt i Kirkenes viser vei til steder i Norge og Russland.

Folk i nord er reddest for krig

Kvinner frykter krig mer enn menn. Nordlendinger er reddere enn resten av befolkningen. 

Publisert

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Nesten dobbelt så mange kvinner som menn svarer «ja» på spørsmålet «Er du redd for krig i Norge», viser en meningsmåling InFact har gjennomført for Forsvarets forum. 38,9 prosent av de kvinnelige respondentene svarte at de var redde for krig i Norge, mot 22,3 prosent av de mannlige. 

De geografiske forskjellene er store, og nordmenn er reddre for krig jo lengre nord de bor. I Nord-Norge er en høyere andel av befolkningen redd for krig i Norge enn i resten av landet. I Nordland, Troms og Finnmark er 43,2 prosent redde, i motsetning til Østlandet, der andelen er 26,6 prosent. 

Minst bekymring i hovedstaden

32,1 prosent av vestlendingene og 28,8 prosent av sørlendingene svarte at de er redde, mens 30,6 prosent av de som bor i Midt-Norge svarte det samme. 

I Oslo er 28,4 prosent redde for krig, men hovedstaden hadde også flest som svarte nei på spørsmålet, med 62,4 prosent.

Når det gjelder alder var det ikke store variasjoner. Der lå ja-andelen mellom 28,5 prosent og 33,5 prosent. Det var høyest andel redde i gruppen 45-64 år.

Rødt-velgere reddest

I meningsmålingen er respondentene også spurt om hvilket parti de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. Svarene viser at det er store forskjeller i hvor redde velgerne til de ulike politiske partiene som er for krig i Norge. 

Velgerne til Kristelig folkeparti (18,2 prosent) og Miljøpartiet de Grønne (23,1 prosent) er minst redde for krig, men det skal nevnes at resultatet er basert på svarene til et begrenset antall respondenter, henholdsvis 33 og 26. 

UPROBLEMATISK: Forsvarspolitisk talsperson i Rødt Bjørnar Moxnes.

I motsatt ende av skalaen ligger Rødt, med 39,2 prosent ja-svar, og Senterpartiet med 37,8 ja-svar. Også her er resultatet basert på et begrenset antall respondenter. 17 av de 45 som svarte at de ville stemt Senterpartiet, svarte også at de er redde for krig, mens 20 av de 51 som svarte at de ville stemt på Rødt, svarte det samme.

– Sunn innstilling 

Forsvarspolitisk talsperson i Rødt Bjørnar Moxnes ser ikke noe problem med at velgerne er redde for krig.

– Jeg tenker det er en sunn innstilling som vi må ta vare på etter hvert som generasjonen som opplevde 2. verdenskrig ikke er blant oss lenger, skriver han i en e-post til Forsvarets forum.

BEVISST: Bardu-ordfører og Senterparti-mann Toralf Heimdal under et møte med Hæren i 2022.

Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal, er både nordlending og Senterparti-mann. Han sier til Forsvarets forum at han ikke helt skjønner hvorfor beboere i Nord-Norge er så redde, bortsett fra én ting:

– Troms og Finnmark har flere militærbaser, så bevisstheten er større enn andre deler av Norge, selv om krigstrusselen er lav, sier han.

Meningsmålingen ble gjennomført av InFact, som spurte 1063 respondenter i hele Norge. Undersøkelsen ble gjennomført 4. juni.

Powered by Labrador CMS