Nyheter

SETERMOEN: Høye lyder fra skytefelt, bedre kommunikasjon med Forsvaret og Nord-Norge-banen er noe av det partiene peker på.

Kampen om forsvarskommunene: Dette kjemper Bardu-partiene for

Forsvarets forum har spurt samtlige partier i landets forsvarskommuner om deres viktigste saker, utfordringer og hvorfor forsvarsfolk skal stemme på dem.

Publisert

Valgdagen 11. september nærmer seg med stormskritt, og Forsvarets forum har tatt en runde med partiene i kommuner der mange forsvarsansatte holder til. Først ut er Bardu kommune. Artilleribataljonen, Panserbataljonen, Sanitetsbataljonen og Etterretningsbataljonen holder til på Setermoen, og Forsvaret har vært til stede i kommunen siden 1898.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Følgende tre spørsmål har gått ut til partiene:

  • Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?
  • Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?
  • Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

Arbeiderpartiet

Berit Sandnes Wikstøl er Bardu Arbeiderpartis ordførerkandidat, og svarer slik:

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Bardu kommune har lange tradisjoner- siden 1898 - som vertskap for Forsvaret. Det er viktig med kunnskap og dialog om hva det vil si å være en stor forsvarskommune. Som vertskapskommune for Forsvaret vil Bardu AP sørge for å styrke det lokale grunnlaget for de ulike militære funksjonene og gjøre det enklere og mer attraktivt for ansatte i Forsvaret å bli fastboende.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

KANDIDAT: Berit Sandnes Wikstøl.

– Det er for få lokale og regionale bedrifter og virksomheter som i dag får anledning til å levere til Forsvarets virksomhet. Altfor mye er lagt inn i nasjonale rammeavtaler. Dette svekker på sikt grunnlaget for et aktivt lokalsamfunn som igjen gir et dårligere tilbud også til Forsvarets personell og familier. Bardu Ap vil styrke et sivilt–militært samarbeid.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Dagens regjering varsler en historisk satsning på Forsvaret. Arbeiderpartiet vil være en garantist for dette. Lokalt har Bardu Ap stor kompetanse når det gjelder Forsvaret og Hæren i Indre Troms. Vi vet hva som kreves av tilrettelegging og tilpasning for at Forsvaret og de allierte får de beste forholdene for øving og trening. Og vi vet hva som kreves for at forsvarsfamiliene skal velge å bosette seg i Bardu. Et trygt, sterkt og raust Bardu!

Høyre

Terje Nyberget er tidligere yrkesoffiser og er Høyres ordførerkandidat i Bardu.

ORDFØRERKANDIDAT: Terje Nyberget mener skytefelt med høyt støynivå er den største utfordringa med Forsvaret i kommunen.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Få til en god tilrettelagt dialog mellom kommune og Forsvaret for å skape grunnlag for sivil-militært samarbeid til beste for Forsvaret og lokalsamfunnet. Vi må skape gjensidig forståelse for hverandres hovedoppgaver slik at vi samarbeider med målsetting om vinn-vinn situasjon der det er mulig. Dette også for at vi er avhengig av hverandre for å få til en smidig sameksistens.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Som vertskommune for Hærens største garnison medfølger det høy aktivitet og stor beslagleggelse av areal. Skytefelt med jevnlig og ofte høyt støynivå er til tider belastende for befolkningen. Derfor er svaret på første spørsmål særs viktig å få til.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Som tidligere yrkesoffiserer og nå ordførerkandidat, oppfordrer jeg forsvarsfolk å stemme Høyre i Bardu kommune. Jeg har forståelse og innsikt i hva som kreves av kommunen for å legge til rette for at området skal fungere som det beste «klasserommet» for militær utdanning. Men jeg forventer også gjensidighet i forståelse for de kommunale oppgavene. Er du ikke i kommunen på valgdagen, oppfordrer jeg deg å forhåndsstemme!

Senterpartiet

Toralf Heimdal i Senterpartiet håper på fire nye år som ordfører, og svarer kort og konsist på spørsmålene.

ORDFØRER: Toralf Heimdal (Sp) har vært ordfører i Bardu kommune siden 2015.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Kommunen vil sammen med private aktører bygge flere hundre boliger og kvarter til forsvarspersonell.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Finansiering av EBA (eiendom, bygg og anlegg) til vedtatt struktur i gjeldende langtidsplan. Bygningsmasse til luftvern, langtrekkende artilleri og 4. bataljon, samt forlegning til allierte styrker. Mangel er det også for lagerkapasitet og verksteder.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– For at vi skal fortsette å levere forsvarsevne tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen.

SV

Førstekandidat på Bardu SVs liste er Ellen Poppe Skipenes. Hun er fersk i politikken, men har et stort engasjement, og sier hun ser frem til å gjøre en forskjell for mennesker og miljø i Bardu.

LOKALSAMFUNN: Ellen Poppe Skipenes vil at flere forsvarsansatte skal bosette seg i kommunen.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Lokalt er det viktig med god kommunikasjon og godt samarbeid mellom kommune og Forsvaret. Kommunen skal tilrettelegge for boligbygging og ha gode tekniske tjenester, skole, barnehage, og et godt helse- og omsorgstilbud. Vi skal sørge for gode kommunale fellesskapsløsninger. Bardu SV vil styrke helse- og omsorgstjenestene i Bardu, og gjøre Bardu til en god kommune å komme til som tilflytter, enten som ansatt i Forsvaret, som vernepliktig, eller som medflytter.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– At mange nok av de ansatte i Forsvaret i Bardu ønsker å bosette seg i kommunen. Dette handler både om lokalsamfunnet, men også om beredskap. Bardu skal være et inkluderende samfunn for alle som kommer hit, enten man er døl, ønsker å bli døl eller oppholder seg i Bardu for kortere perioder. Det skal ikke være noen forskjeller på om man er innfødt, tilflytter eller flyktning og asylsøker.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– SV er for et sterkt, troverdig norsk forsvar. Norge må ha evne til i større grad å hevde suverenitet og ta hånd om kriser selv. Trusselsituasjonen er større nå enn før, særlig i nord på grunn av nabolandet i øst. En styrket hær og landmakt med tilstedeværelse her er derfor viktig.

– Dessuten, med nye Nato-land i Norden, vil vi ha behov for å forflytte materiell og personell mellom landene i nord. Da trenger vi jernbane og Nord-Norgebanen. Bardu SV vil lokalt jobbe for å tilrettelegge for de gode felleskapsløsningene til det beste for alle i kommunen.

Venstre

Som heter Bardu grønne Venstre, har én representant i kommunestyret, og er kommunens minste parti.

GRØNT PARTI: Vilhelm Kjelsvik (82) er førstekandidat på Bardu Venstres liste.

Førstekandidat og kommunestyrerepresentant Vilhelm Kjelsvik (82):

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Mitt parti, Bardu grønne Venstre, deltar i valget, men får aldri flertall. Vi vil sammen med andre bidra til at forholdene for ansatte i Forsvaret blir best mulig. Selve Forsvaret og bestemmelser som angår Forsvaret er en oppgave for regjering og Storting. Men Venstre er et forsvarsvennlig parti sentralt, og også lokalt i Bardu. Vi ønsker at forsvarsansatte skal finne seg godt til rette i kommunen og at de melder flytting til kommunen for på den måten betale sin skatt til Bardu kommune.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Hovedutfordringen sett fra kommunens synsvinkel er at mange bor i Bardu kommune, men ikke melder pålagt flytting. Noen fyller kravene for pendlerstatus, de skal ikke melde flytting, men mange fyller ikke pendlerkravene.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Det viktigste ved valget er at forsvarsansatte bruker stemmeretten. Mitt parti, Bardu grønne Venstre, har natur og miljø som hovedsaker, men har også et sterkt sosialt engasjement. Hvis det faller i smak hos ansatte i Forsvaret er vi svært glade for en stemme ved valget 11. september. Vår valgfolder er lagt i 1772 postkasser i Bardu kommune.

Bardu Fremskrittsparti har ikke svart på henvendelsen fra Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS