Nyheter:

Foto:  Sunniva Skarsvåg/Forsvaret
Foto: Sunniva Skarsvåg/Forsvaret

Kalte inn «alle» i Finnmark til førstegangstjeneste: – En suksess

Det første kullet fra Heimevernsførstegangstjenesten har dimmittert. Nå dobles antallet som skal gjennomføre.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

​– Jeg er meget godt fornøyd og vil si at det har vært en suksess, sier Heimevernssjef Elisabeth Michelsen til Forsvarets forum om det første halve året med førstegangstjeneste for Heimevernet i Finnmark. 

Det gir hun tre grunner for: 

  • Heimevernets egne førstegangstjeneste fyller huller i strukturen med soldater som har lokal tilhørighet og lokalkunnskap, som igjen hever beredskapen og øker reaksjonsevnen. 
  • De kan gjennom førstegangstjenesten produsere soldater som er tilpasset Heimevernets behov, med tanke på fagutdanning. 
  • Førstegangstjenesten gir mulighet til å identifisere og utdanne egne lagførere, noe som korter ned mange år av utdanningsprosessen for Heimevernet. 
Generalmajor Elisabeth Michelsen er sjef for Heimevernet. Foto: Karoline Lillemo/ Forsvaret
Generalmajor Elisabeth Michelsen er sjef for Heimevernet. Foto: Karoline Lillemo/ Forsvaret

Over flere år har det vært for få fra Finnmark som har gjennomført førstegangstjenesten til at Finnmark heimevernsdistrikt har kunnet fylle på med folk i sin struktur. En av grunnene til det er at geografi ikke har vært en faktor i så stor grad under rekruttering tidligere. Det skal den målrettede førstegangstjenesten bøte på – i første omgang fram til 2022. 

– Vi har ønsket oss en dobling fra 40 til 80 soldater. Nå er det 76 som skal møte til tjeneste 8. januar, sier Michelsen. 

Hun forteller også at av de 36 soldatene i det første kullet, har 9 valgt å fortsette i 12 måneders førstegangstjeneste. 

Etter at man hvert halvår fram mot 2022 har fått 80 soldater gjennom førstegangstjenesten i Heimevernet, regner de med å ha fylt opp strukturen. Hvordan man skal sørge for at strukturen blir bemannet tilstrekkelig etter det er ennå ikke fastslått.

Michelsen overtok som sjef Heimevernet i høst: Les vårt portrettintervju med henne.

Opplever økt interesse

– Det har vært en suksess at ungdom i Finnmark har kunnet møte noen fra Finnmark som tar førstegangstjenesten i hjemfylket, sier major Jan Inge Hansen, sjef for rekruttering og seleksjon i Nord-Norge i Forsvarets personell og vernepliktsenter (FPVS). 

Han utdyper at de nå opplever interesse for tjenesten under skolebesøk og under sesjon.

Alexandra Skog har gjennomført Heimevernets førstegangstjeneste i Finnmark. Sunniva Skarsvåg/Forsvaret
Alexandra Skog har gjennomført Heimevernets førstegangstjeneste i Finnmark. Sunniva Skarsvåg/Forsvaret

Det var i fjor sommer at Forsvaret så seg nødt til å kalle inn alle ungdommene i Finnmark som tilfredsstiller helseprofil-kravene til førstegangstjenesten.

En av dem som var først ut med den nye Heimeverns-førstegangstjenesten på Porsangmoen, var Alexandra Skog. Hun har bistått Forsvaret med å spre informasjon om tjenesten i Alta.

Skog beskriver førstegangstjenesten som utrolig fin, med godt samhold, læring og trening. Men det har ikke bare vært enkelt heller:

– Rett etter at vi var ferdig med rekrutten, mistet vi en medsoldat i helikopterulykken i Alta 31. august. Dette påvirket alle i troppen og jeg har følt at det har vært mange tunge dager. 

Hun sier at tapet av medsoldaten også førte til mer samhold og at de lærte mye om seg selv i den opplevelsen. 

– Selv om tjenesten ikke ble som vi hadde sett for oss, har vi stått sammen og vokst utrolig mye i løpet av disse seks månedene, sier Skog. 

Hun skryter av garnisonen, med sin vakre natur og gode trenings- og øvingsmuligheter. 

– Vi har hatt mye grønn tjeneste, og har vel hatt omtrent 25 dager i felt til sammen. Noen dager har det vært utfordrende, været her på Porsangmoen er varierende, og det har vært mange lang dager med tjeneste, forteller 18-åringen.

– Kanskje snudd synet blant ungdommen

Stabssersjant Odd Kristian Ness, som er sesjonsbefal i FPVS, slutter seg til det Hansen sier om at jungeltelegrafen er et godt verktøy i rekrutteringen til tjenesten. 

– De som er inne til førstegangstjenesten kommer hjem på permisjon og snakker med sine venner, så skjønner de at dette er en fin mulighet, sier han til Forsvarets forum. 

I tillegg har Forsvaret systematisk arbeidet for å spre informasjon om Heimevern-førstegangstjenesten i Finnmark blant ungdommen. De har vært tilstede på skolemesser, Heimevernet har sørget for mer tilstedeværelse på plattformer der de kan informere og ledelsen i Finnmark landforsvar har vært aktive i å promotere avdelingen. 

– Vi har kanskje snudd synet blant ungdommen i Finnmark på det å gjennomføre førstegangstjeneste, sier Hansen.

Selv om det er satsingene i Finnmark – Heimevernet og Jegerkompaniet– som i første rekke som skal fylles, er det utsikter til at finnmarksungdom også kan fylle andre behov.

– Det har ikke vært noe problem å fylle opp med villig ungdom. Sannsynlig ender vi opp med at vi må fordele ungdom fra Finnmark også til andre plasser i Hæren.

Powered by Labrador CMS