Nyheter

RISIKO: Familien som er igjen i Norge kan få belastninger over tid når partneren er på utenlandsoppdrag. Bildet ovenfor er fra Akershus festning da Telemark bataljon HRS var tilbake fra sitt oppdrag i Irak.
RISIKO: Familien som er igjen i Norge kan få belastninger over tid når partneren er på utenlandsoppdrag. Bildet ovenfor er fra Akershus festning da Telemark bataljon HRS var tilbake fra sitt oppdrag i Irak.

Ny rapport: Internasjonale operasjoner kan forverre helsen til de hjemme

De som blir igjen hjemme får de største belastningene når partneren sendes på utenlandsoperasjoner, viser en ny rapport om veteraners familier.

Publisert Sist oppdatert

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en undersøkelse om helse og hverdagslivet til norske veteranfamilier.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I undersøkelsen ble det totalt utført 79 intervjuer fra 39 familier. Deltakerne i undersøkelsen er veteraner og deres familier fra alle forsvarsgrener. Alle familiene har barn.

Ifølge rapporten har flere av partnerne gjort store tilpasninger, som for eksempel å gå ned i stillingsprosent eller bytte yrke, for at veteranen skulle kunne utføre sin jobb.

Samtidig sier rapporten at det å ha ansvaret alene for barn og bolig i lange perioder har gått utover egne behov for partneren som er hjemme.

Belastning og usikkerhet

Arnfinn Jomar Andersen har vært leder av prosjektet. Forskningslederen sier det likestilte foreldreskapet faller bort når en part drar i utenlandstjeneste eller har tjenestested langt borte fra familiens bosted.

Belastningen er størst for den som er hjemme, og det er et tidsregnskap for dem som er i minus, sier Andersen.

– Partnerne sier og mener at det at veteranen deltar i internasjonale operasjoner medfører at de selv får en dårligere helse enn det de hadde i utgangspunktet på grunn av belastningen og usikkerheten, sier forskningslederen.

Varierende opplevelser

Oppfølgingen av veteranfamilier er et tverretatlig ansvar og utføres av Forsvaret og sivile institusjoner.

LOJAL: Forskningsleder Arnfinn Andersen ved NKVTS sier familiene hvor en partner reiser utenlands er lojale til Forsvaret og deres oppdrag.
LOJAL: Forskningsleder Arnfinn Andersen ved NKVTS sier familiene hvor en partner reiser utenlands er lojale til Forsvaret og deres oppdrag.

Det er ifølge rapporten stor variasjon i deltakernes opplevelse av Forsvarets ivaretakelse av veteranene og deres pårørende. En del familier uttrykker også i rapporten at det kan være både stivbeint og byråkratisk å få hjelp, forteller forskningsleder Andersen.

– Å ha en systematisk tenkning rundt dette og en vurdering hvordan man gjør dette bærekraftig for familiene som skal følge de forsvarsansatte i ulike posisjoner i Forsvaret er veldig viktig, poengterer han.

Lojalitet

Samtidig er alle familier sammensatt og forskjellige, så det er vanskelig å finne et opplegg som fungerer for alle, forteller forskningslederen.

Sammenhengen mellom generelle belastninger i Forsvaret og internasjonale operasjoner kan gjøre at folk kommer i risikosonen for uhelse, står det i rapporten.

– En viktig side i dette er at dem som er hjemme gjør en stor innsats for både den som er i internasjonale oppdrag og for Forsvaret. Det er en lojalitet for dette store og viktige prosjektet Forsvaret driver med der ute, sier han.

Forebygging, ikke brannslukking

Noen familier har klart seg svært godt og opplever ikke at de har nevneverdige negative ettervirkninger, mens enkelte familier sier ifølge rapporten at de har opplevd så store og varige belastninger og skadevirkninger at de ikke ville valgt det samme igjen.

FOREBYGGING: Bjørn Robert Dahl i NVIO støtter rapportens anbefaling om å være proaktiv.
FOREBYGGING: Bjørn Robert Dahl i NVIO støtter rapportens anbefaling om å være proaktiv.

Generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) Bjørn Robert Dahl sier i en pressemelding at rapporten konkluderer med at det er viktig med forebygging, ikke brannslukking.

–  Det vil si at familiene skal vite på forhånd at de blir ivaretatt, vi kan ikke komme løpende etter og prøve å rydde opp. Men det er dessverre slik veteranpolitikk og veteranarbeid har vært opp gjennom årene. Kanskje vi nå kan begynne å bli proaktive, sier han.

Kan alltid bli bedre

Forsvarets veteraninspektør, oberst Morten Henriksen, har ikke lest hele rapporten enda, og svarer på generelt grunnlag at Forsvaret er meget godt fornøyd med at det er blitt forsket på veteranfamiliene.

Henriksen sier at intensjonen er å ivareta samtlige veteranfamilier gjennom Ettårsprogrammet, men erkjenner at tilbudet alltid kan bli bedre.

– Forsvaret er takknemlig for at rapporten er utarbeidet, og den vil gi verdifull kunnskap på området. Forskningen gir oss ikke bare en dypere forståelse for veteranfamiliers utfordringer, men er også en anerkjennelse av deres styrker og robusthet, sier Henriksen.

TAKKNEMLIG: Sjef for Forsvarets veterantjeneste, oberst Morten Henriksen, sier det er sentralt å ivareta veteranfamiliene.
TAKKNEMLIG: Sjef for Forsvarets veterantjeneste, oberst Morten Henriksen, sier det er sentralt å ivareta veteranfamiliene.

Obersten forteller at Forsvarets veterantjeneste har støttet NKVTS under hele prosessen, samt bidratt økonomisk, og dette er gjort i erkjennelsen av at det er helt sentralt å ivareta veteranfamiliene.

Når det gjelder tiltakene rapporten kommer med, sier veteraninspektøren at de ser frem til å gjøre seg godt kjente med disse.

– Dette vil benyttes for å forbedre anerkjennelsen, ivaretakelsen og oppfølgingen av veteranfamiliene, sier Henriksen.

Powered by Labrador CMS