Nyheter:

EKSPORTERES: NASAMS, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, på Festningsplassen i Oslo.

Riksrevisjonen slakter UDs kontroll av våpeneksport

Riksrevisjonen kritiserer blant annet kontrollen med salg av våpen til De forente arabiske emirater.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I en fersk rapport får Utenriksdepartementet (UD) krass kritikk for kontrollen med norsk våpeneksport. Norske våpen selges blant annet til De forente arabiske emirater, et regimet som har vært involvert i en blodig borgerkrig i Jemen og som anklages for menneskerettighetsbrudd hjemme.

– Vår undersøkelse viser mange svakheter i Utenriksdepartementets saksbehandling. Mange av departementets vurderinger av mottakerland er knappe, overfladiske og lite oppdaterte. I flere tilfeller mangler det en tilfredsstillende skriftlig vurdering i departementets behandling av enkeltsøknader om eksportlisens, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

UD har svart i et brev til Riksrevisjonen at «Riksrevisjonens undersøkelser er viktige og gir flere nyttige anbefalinger og påminnelser», men bestrider at landklareringene er utilstrekkelige.

Utdaterte vurderinger

Flere av UDs landvurderinger er ifølge Riksrevisjonen ikke godt nok oppdatert. Nesten halvparten av vurderingene for land som er godkjent for å motta våpen og ammunisjon, og som var gjeldende ved årsskiftet 2018/2019, ble utarbeidet før 2010. Dermed mangler flere av landvurderingene diskusjon av nyere internasjonale avtaler.

Dette gjelder både EUs kriterier for eksport av forsvarsmateriell og FN-avtalen om våpenhandel, skriver Riksrevisjonen.

BORGERKRIG: To soldater fra De forente arabiske emirater på en flyplass i Mukalla i Jemen i 2018.

Landvurderingene blir også kritisert for å være gjennomgående korte og så overfladiske «at de i realiteten ikke vurderer de faktiske forholdene i mottakerlandet».

UD har et analyseverktøy fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), men bruker bare en sammenfattet sjekkliste av verktøyet. Riksrevisjonen mener at UD dermed ikke «får utnyttet muligheten til å sikre en mer systematisk konkretisering av sentrale vurderingskriterier».

UD avviser at landvurderingene er mangelfulle, og skriver i sitt svar at «Landklareringene baserer seg på en grundig vurdering av de utenriks- og innenrikspolitiske forhold i det aktuelle landet». UD er heller ikke enig i at vurderingene kan ha gått ut på dato, og skriver at de gjennomgikk klareringshistorikken i 2018/2019, for å identifisere hvorvidt nye vurderinger eller klareringer var nødvendige.

Fare for ulovlig omsetning

I et konkret eksempel slakter Riksrevisjonen UDs beslutningsgrunnlag for å tillate salg av forsvarsmateriell til De forente arabiske emirater i perioden 2013–2017. Emiratene er en del av den Saudi Arabia-ledede koalisjonen som deltar i borgerkrigen i Jemen. Emiratene støtter regjeringen i Jemen, men koalisjonen har fått kraftig kritikk for en krigføring som rammer svært mange sivile.

Emiratene har også brutt FNs våpenembargo mot Libya, ifølge flere FN-rapporter.

Les også: Biden fryser våpensalg til Saudi-Arabia og Emiratene

Riksrevisjonen mener at UD ikke hadde godt nok beslutningsgrunnlag til å vurdere faren for at det militære utstyret som blir solgt til Emiratene kan bli ulovlig omsatt, re-eksportert eller brukt til uønsket formål.

UD får også kritikk for ikke å ha vurdert innkjøpsselskapene våpnene til Emiratene ble solgt gjennom. FN har dokumentert at de har vært involvert i våpenleveranser til væpnede grupper i Libya.

Utenriksdepartementet er ikke enig med Riksrevisjonen i at landvurderingen av Emiratene ikke var god nok.

«Alle sentrale og relevante kriterier i retningslinjene er grundig vurdert. Dette inkluderer menneskerettighetssituasjonen, risiko for intern undertrykking og risiko for brudd på humanitærretten i krigen i Jemen», skriver departementet i sitt svar til Riksrevisjonen.

Powered by Labrador CMS