Nyheter

MINDRE: I MDGs alternative statsbudsjett for 2021 foreslår partiet totalt sett å bruke 212 millioner kroner mindre enn regjeringen på Forsvaret, sier partisekretær Vederhus.

MDG vil fremme likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold i Forsvaret

Den største undervurderte trusselen hele verden står overfor, er klimaendringer, sier Torkil Vederhus i MDG.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I forkant av stortingsvalget 13. september, har Forsvarets forum sendt ti spørsmål til alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Her svarer partisekretær i Miljøpartiet de grønne (MDG) Torkil Vederhus.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Hva er den viktigste forsvarspolitiske saken for ditt parti?

– Den viktigste forsvarspolitiske saken for MDG er å verne om rikets sikkerhet, demokrati og selvstendighet, samt skape trygghet for befolkningen ved å beskytte Norge mot sosiale, teknologiske, geopolitiske og økologiske sikkerhetsutfordringer.

– Er det noen avdelinger i Forsvaret det bør satses mer på?

– MDG mener at finansiering av Kystvakten, Heimevernet og likestillingsprosjekter må økes for å ivareta sårbare ressurser i Arktis samt forsterke miljø- og beredskapsinnsatsen langs kysten og øke Heimevernets antall personell til 4000 i innsatsstrukturen og 38.000 i områdestrukturen. Vi vil også arbeide for at arbeidsmiljøet innen Forsvaret styrkes for å fremme likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Hva er den største sikkerhetspolitiske trusselen Norge står overfor, og hvordan bør den håndteres?

– De største utfordringene i Forsvars- og sikkerhetspolitikken er et økende spenningsnivå mellom Russland og andre europeiske land, internasjonal organisert terrorisme samt cyberangrep mot samfunnsinstitusjoner og infrastruktur. Det er viktig for MDG å avspenne eskalerende internasjonale spenninger for å bevare fred og unngå destruktive kriger som (ved bruk av kjemiske, radiologiske og kjernefysiske våpen) kan skade både mennesker og natur.

– Er noen trusler mot Norge undervurdert?

– Den største undervurderte trusselen ikke bare Norge, men hele verden står overfor, er klimaendringer. Innenfor rammen av klimaendring som trussel mot samfunnssikkerhet, vil MDG styrke Sivilforsvarets evne til samordnet respons i katastrofesituasjoner i Norge (som inkluderer de skapt av klimaendringer), arbeide mot farlig ammunisjonsrelatert forurensning og stille miljøkrav i Forsvarets drift, anskaffelser samt utvikling av konsepter og struktur.

– Har Norges engasjement i Afghanistan vært vellykket?

– MDG vil ikke karakterisere engasjementet i Afghanistan som vellykket. Det kaotiske utfallet av Natos håndtering av Afghanistan, som delvis er resultat av feilslått kapasitetsbygging og manglende kamp mot korrupsjon, har nå ført til menneskerettighetsaktivister og Natos afghanske allierte i fare. Norge som stridende part har medansvar for å ivareta sikkerheten til allierte og ta imot flere afghanske flyktninger. Erfaringene fra Afghanistan styrker vår mening om at norsk Nato-deltakelse i utgangspunktet bør begrenses til kjerneoppdraget om forsvar av medlemsland, og Norge bør fremme ikkevoldelig konflikthåndtering.

– Bør Norge bruke mer eller mindre penger på forsvar?

– I vårt alternative statsbudsjett for 2021 foreslår vi totalt sett å bruke 212 millioner kroner mindre enn regjeringen på Forsvaret. MDG vil sikre tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av Forsvaret. Samtidig mener vi at mer tildelte midler ikke alltid er den eneste måten å styrke forsvaret på. Å investere og fordele tildelte midler på en mer effektiv måte bør prioriteres som et tiltak for å styrke forsvarsevnen vår.

– Bør Norge være medlem av Nato?

– Vi mener Norge bør være en del av Nato. Vi vil bruke Norges medlemskap i Nato til aktivt å arbeide for at forsvarsalliansen skal holde seg innenfor kjerneoppdraget: kollektivt forsvar, krisehåndtering og sikkerhetssamarbeid. Samarbeid er en kolossal styrke hvis det blir gjort på riktig måte.

– I hvilken grad bør Norge delta i militære oppdrag utenfor Natos nærområder?

– Vi vil aktivt arbeide for at forsvarsalliansen skal holde seg innenfor kjerneoppdraget om forsvar av medlemsland. Det betyr at vi vil prioritere fredelig konfliktløsning, forebygging av konflikt og forsvar av medlemmenes territorium fremfor såkalte «out-of-area»-operasjoner.

– Bør Norge avvikle verneplikten?

– Vi vil opprettholde dagens verneplikt og ivareta retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsårsaker. Vi vil ikke tvinge noen til å være en del av Forsvaret, men vi synes at å opprettholde dagens verneplikt er en trygg måte å oppmuntre til militær deltakelse.

– Hvor mener du man kan kutte/spare penger i Forsvaret?

– I vårt alternative statsbudsjett for 2021 foreslår MDG å gjøre et generelt kutt på 350 mill. kr. på militære formål innen forsvarbygg, nybygg og anlegg. Vi vil også kutte 62 mill. kroner til det som ville gått til å ha amerikanske soldater (USMC) på rotasjon på Værnes og Setermoen i 2021. Vi arbeider også for å kutte ved å satse mer på simulatorteknologi der det kan gi en god nok erstatning for mer kostbare øvelser. Samtidig øker vi støtten til Kystvakten og Heimevernet med 200 millioner kroner.

Les intervjuene med de andre partiene:

Anniken Huitfeldt (Ap): – Forsvaret trenger nå flere folk

Christian Tybring-Gjedde (Frp): Vil styrke Cyberforsvaret, E-tjenesten og spesialavdelingene

Geir Toskedal (KrF): – Den ikke-millitære trusselen er høyest nå

Liv Signe Navarsete (Sp): Vil at flere skal gjennomføre verneplikten

Audun Lysbakken (SV): Vil styrke Sjøforsvaret

Ola Elvestuen (V): Sikkerhetsdimensjonen av klimakrisen er undervurdert

Bjørnar Moxnes (Rødt): Vil kutte i kjøp av F-35

Hårek Elvenes (Høyre): – Norge bør definitivt bruke mer penger på forsvar

Powered by Labrador CMS