Meninger

Historien er arven vår, og noe vi skylder våre forgjengere og etterkommere å ivareta, skriver Brage Bolstad-Andreassen og Karen Frederikke Løvenskiold om Den gamle krigsskolen.
Historien er arven vår, og noe vi skylder våre forgjengere og etterkommere å ivareta, skriver Brage Bolstad-Andreassen og Karen Frederikke Løvenskiold om Den gamle krigsskolen.

– Vår arv og vårt ansvar

Hvis vi selger vår historie har vi ingen fremtid verdt å kjempe for, skriver kadettene Brage Bolstad-Andreassen og Karen Frederikke Løvenskiold.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Major (p) Askild Antonsen kom forrige fredag med et motsvar til vårt innlegg i VG, 28. september. Innlegget til Antonsen er overraskende fullt av feil og fiktive påstander som det skaper rom for urealistiske tanker og meninger som burde være utenfor den sunne debatten om salget av T10.

I praksis vil det bety at vi, kadetter, hæren og Forsvaret mister tilgang til T10 i fremtiden.

Antonsen hevder at salgskontrakten vil inneholde en mengde klausuler om fremtidig bruk, for eksempel at T10 må stilles til disposisjon for utleie til KS i «X-antall» dager per år. Dette er ett av flere forslag Forsvarsbygg utredet og forkastet. Dette er antagelser fra Antonsen som ikke stemmer overens med virkeligheten. Forsvarsdepartementets plan er å selge bygget til høystbydende, uten en eneste klausul.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

I praksis vil det bety at vi, kadetter, hæren og Forsvaret mister tilgang til T10 i fremtiden.

Les også: – Må ikke havne på det åpne markedet, skriver Oddmund Hammerstad.

Den godtroende majoren påstår videre at «Forsvaret, Oslo og Norges bevarings- og kulturinstitusjoner vil ha et ord med i laget ved et slikt salg».

Nei, dette stemmer dessverre heller ikke; de aktuelle instansene hadde sjansen i januar 2020. Da lå T10 ute for «utvidet offentlig avklaring» - et obligatorisk steg i avhendingsprosessen, hvor både staten og Oslo kommune hadde forkjøpsrett, til takst.

Ingen ville ha det!

Feil i regnestykket

Antonsen trekker også frem at bygningen er taksert til 40 millioner, med et påfølgende vedlikeholdsetterslep på omkring 350 millioner. Stiftelsen Den Gamle Krigsskolen (DGK) har hele tiden jobbet for at Forsvaret skal kunne kvitte seg med et vedlikeholdsetterslep på 350 millioner kr.

Det handler om at noen av de viktigste ingrediensene i et forsvar er å kunne se tilbake på historien, tradisjoner og sunne kulturer.

Dette er ikke penger FD har, det er en fremtidig forpliktelse de kvitter seg med. Det oppnår de både ved å selge til Christian Ringnes, andre private kjøpere eller til Stiftelsen. Derfor er det ren «kvakksalver-matematikk» å regne seg frem til 390 millioner kr.

For FD står det mellom å selge for en symbolsk sum til DGK, eller å miste bygget i all fremtid ved å selge det for usle 40 millioner kr til en privatperson.

Les også: – Kan ikke selge krigsskolen

Gir ingen mening

Krigsskolen er i dag i stor vekst med et økt antall kadetter hvert år. På Linderud er det plassmangel for et allerede høyt antall kadetter, og bruken av T10 vil kunne avlaste de allerede overfylte studiearealene Krigsskolen har i dag.

Les også: Jeg er overbevist om at salg er en god løsning om støttemiljøet til den Gamle krigsskolen bare løfter blikket, skriver Askild Antonsen.

Den byråkratiske tankegangen om at vi skal selge for beskjedne 40 millioner, mot å kjøpe og bygge nytt for 200 millioner gir ikke mening.

Her er kadetten Brage Bolstad-Andreassen og Karen-Frederikke Løvenskiold ved en modell av Den gamle krigsskolen.
Her er kadetten Brage Bolstad-Andreassen og Karen-Frederikke Løvenskiold ved en modell av Den gamle krigsskolen.

Og da er ikke incentivet om å bevare på grunn av den kulturhistoriske betydningen av bygget tatt med i betraktning. Det aspektet har vi tydelig påpekt i vårt tidligere innlegg i VG.

Avslutningsvis nevner Antonsen at det handler om at vi som kadetter og kommende offiserer må klare å omstille oss. Vi må klare å gi slipp på T10. Dette handler ikke om evne til å takle endring og omorganisering.

Det handler om at noen av de viktigste ingrediensene i et forsvar er å kunne se tilbake på historien, tradisjoner og sunne kulturer. Hvis vi med ord og handling viser at historie er til å selge vekk for spot og spe, har vi heller ingen fremtid verdt å kjempe for.

Historien er arven vår, og noe vi skylder våre forgjengere og etterkommere å ivareta.

Historien er arven vår, og noe vi skylder våre forgjengere og etterkommere å ivareta.

Powered by Labrador CMS