Nyheter:

Det skal allerede være flere soldater fra innsatsstyrkene som har forhåndsregistrert sin deltagelse i gruppesøksmålet mot staten, ifølge en stevning til Sør-Trøndelag Tingrett. Her ser vi soldater fra innsatsstyrke Archery under en øvelse i 2017.

Forsvarsdepartementet saksøkt av soldat i innsatsstyrkene

Flere hundre skal ha forhåndsregistrert seg i et gruppesøksmål. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ønsker nå å invitere representanter fra Heimevernets innsatsstyrker til et møte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det opplyser seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet (FD), Marita Hundershagen, overfor Forsvarets forum. Hun bekrefter at de har mottatt stevningen der Aleksander Gundmundseth er representant for et gruppesøksmål der soldater i HVs innsatsstyrker har forhåndsregistrert seg, saksøker staten ved FD.

– Vi vil nå gjennomgå søksmålet med regjeringsadvokaten og gi tilsvar til domstolen om saken på normal måte. Forsvarsministeren vil invitere representanter for HVs innsatsstyrker til et møte om saken, skriver Hundershagen i en epost.

Ifølge Hundershagen er ikke avklart hvilken dato møte vil bli, men invitasjonen går ut i neste uke.

– Hensikten med å invitere representanter for HVs innsatsstyrker til et møte er å høre på deres innspill, skriver hun.

Aleksander Gundmundseth ønsker å presisere at det er han som privatperson som saksøker FD .

Avviste anken

I slutten av mars avviste Høyesterett anken fra FD i forbindelse med at HV-soldat Lars Bugge Aarset tidligere hadde vunnet fram med sitt krav om feriepenger for sin tjeneste i innsatsstyrken. Da ble dommen fra lagmannsretten rettskraftig, og det ble fastslått at «soldaten var arbeidstaker etter ferieloven og derfor har krav på feriepenger».

Kort tid etter mottok soldater i Heimevernet et brev fra Forsvaret der det blant annet ble fastslått at:

Aleksander Gudmundseth er grupperepresentant for gruppesøksmålet.

«Utbetalingen vil beregnes fra og med opptjeningsåret 2016. Krav lenger tilbake er fra FDs side beregnet som foreldet».

Det satt sinnene i kok blant flere av Heimevernets soldater, fortalte Aleksander Gundmundseth til Forsvarets forum i april:

– At Forsvarsdepartementet har falt på konklusjonen at de skylder feriepenger for kun tre år, er deres egen tolkning som vi ikke kan se er begrunnet eller forstå hvordan de har kommet frem til, sa Gudmundseth som nå er representant for gruppesøksmålet mot Forsvarsdepartementet.

Gudmundseth sa videre at soldater tilhørende HVs innsatsstyrker bør ha krav på feriepenger fra året styrkene ble opprettet – det vil si fra 2005 – og på grunnlag av hvor lenge de var i styrkene.

Hensikten med søksmålet

Ifølge prosessfullmektig Berit Svensli Solseth kan det være grunnlag for langt større utbetaling av feriepenger enn det staten vil betale. Det beløp seg til rundt 17 millioner, samtidig som det er blitt sagt at summen fort kan komme nærmere 300 millioner kroner i feriepenger, ifølge Gudmundseth.

– Kort og noe upresist er begrunnelsen for søksmålet at krav på feriepenger ikke kan foreldes så lenge arbeidsgiver nekter å gi sine ansatte betalt ferie. Sagt på en annen måte: En arbeidsgiver skal ikke oppnå en fordel gjennom å nekte sine ansatte betalt ferie, skriver Svensli Solseth til Forsvarets forum.

Hun forteller at det er Sør-Trøndelag som skal ta stilling til om det er grunnlag for at gruppesøksmålet mot FD kommer for retten.

Berit Svensli Solseth var advokat for Lars Bugge Aarset da han vant fram i sitt krav om feriepenger.

– Hvor lang tid som går før vi har en kjennelse fra retten med hensyn til eventuell godkjenning av gruppesøksmålet avhenger av tingrettens sakslast og hvorvidt Forsvarsdepartementet bestrider grunnlaget for et gruppesøksmål, skriver Svensli Solseth. Hun håper på en kjennelse, det vi si en rettslig avgjørelse om grunnlagt for søksmålet, før sommeren.

– Staten har da selvfølgelig mulighet til å angripe en eventuell godkjenning ved anke.

Powered by Labrador CMS