Nyheter:

Soldater i Heimevernet må vente i månedsvis for å få utbetalt det de har krav, sier tillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund Hugo Johansen. Her er en HV-soldat på øvelsen Bifrost i 2019.

HV-lønn uteblir – tillitsvalgt kaller det omdømmeskandale

Mange må vente i flere måneder for å få utbetalt kompensasjon og lønn etter øvelser i Heimevernet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er intet mindre enn en skandale for de berørte, og ikke minst for Forsvarets omdømme, sier Hugo Johansen i Norges offisers- og spesialistforbund til Forsvarets forum.

Han viser til at han kjenner til mange tilfeller der heimevernssoldater må vente i månedsvis før de får kompensert inntektstap, utgifter og lønn i forbindelse med øvelser og aktiviteter i Heimevernet.

Forsvaret har utarbeidet en oversikt over hvilke økonomiske krav og tilskudd man har i forbindelse med blant annet kurs og øvelser i Heimevernet. Summene varierer avhengig av blant annet grad og lengde på øvelse.

På tross av ordningene svikter Forsvaret i å utbetale i tide, sier Johansen.

– Dette gjentar seg gang på gang. Hvilken lønnsmottaker godtar at lønn ikke kommer inn på konto til riktig tid? spør Johansen retorisk.

Hugo Johansen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) er kritisk til sein betaling av soldater i HV.

– Hadde dette vært snakk om vanlig arbeidstakere og ikke HV-soldater hadde det blitt tatt tak i for lenge siden, sier Johansen.

Flere tilfeller

Forsvarets forum har vært i kontakt med flere som opplever at det kan ta flere måneder før man får utbetalt det man rettmessig har krav på. I tillegg til forsinkelser pekes det på at det lite eller ingen informasjon som blir gitt for hvorfor utbetalingene er forsinket.

Les også: – Vi har besluttet å betale feriepenger helt tilbake til 2005, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

HV-veteran og sjef i hundetroppen i HV-01 Ronny Vestli (65) forteller at han har flere i sin tropp som har ventet siden august på å få utbetalt det de har til gode.

– Det nye systemet for rapportering av øvelser ble innført uten at vi ble informert i forkant slik at vi kunne ha iverksatt tiltak for å unngå etterslepet. Vi har hundeførere hos oss som har ventet i månedsvis på utbetaling.

Han forteller at HV-01 har lagt ned en stor jobb for å rette opp skjevhetene, og etter lønnskjøringen i desember er de fleste i hundetroppen nå er «ajour». Vestli viser til at soldatene i innsatsstyrken har mange øvelses- og treningsdøgn i løpet av året og at lønnen da for mange beløper seg til flere tusen kroner.

Mye penger

– For de som er yngre er 10.000 kroner mye penger. Holdningen blant enkelte nå er; «Kommer det, så kommer det», sier Vestli som peker på at det er en resignert holdning om lønn etter øvelse kommer i tide.

Ronny Vestli i HV-01 forteller at han og medsoldatene har ventet på penger til gode siden august. Her er han sammen med hunden Ymse.

– Soldatene mine er for glade i holde på med det gjør for at de slutter, men jeg tror dette problemet kan føre til at Heimevernet vil slite med å rekruttere nye hundeførere, sier Vestli som er på frivillighetskontrakt.

Han sier at han ikke vurderer å gi seg; på tross av at det tidvis kan være et økonomisk tap å være i HV.

– Selv om problemet også omfatter meg kommer jeg til å holde på med hundetjenesten så lenge jeg får lov. Vi som jobber med hund er en egen rase, og hund er hele livet vårt.

Venter på penger

En annen som har ventet lenge på utbetaling er Jon-Kenneth Klemmetsmo. Da Forsvarets forum snakket med Klemmetsmo hadde han ennå ikke fått penger etter en øvelse i starten av oktober. Kompensasjonstillegget for tapt inntekt soldaten i HV-03 skulle fått utbetalt i november, lot vente på seg.

– Det er første gang jeg har opplevd det selv, men det er en kjent sak at mange andre har erfart det, sier Klemmetsmo som jobber som vekter.

Tips?

Har du tips eller innspill i denne saken?

Kontakt Forsvarets forum på tips@fofo.no

Han forteller at han som jobber i det private under skiftordning kan tape stort hvis øvelser i HV skjer samtidig som han egentlig skulle jobbe. Derfor kompenseres deler av inntektstapet av staten. Men når ikke pengene kommer i tide, da blir det er problem, sier han.

– For meg handler det om cirka 7500 kroner som jeg tapte i lønn fra arbeidsgiver i forbindelse med øvelsen i oktober, sier HV-soldaten.

Han anslår at han skulle fått kompensert inntektstapet med rundt 2000 kroner fra Forsvaret.

– Selv om jeg får pengene neste måned så blir det da mye «trangere» økonomisk, sier Klemmetsmo.

Han sier de forsinkede utbetalingene blir en byrde som kommer på toppen av tapet av arbeidsinntekten.

Betalt i tide

Kommunikasjonssjef i Heimevernet Per Gunnar Grosberghaugen synes det er beklagelig at soldater i Heimevernet ikke får utbetalt det de har krav på i tide. Han peker på at det er flere grunner til at det tar for lang tid, det handler blant annet om en pågående digitalisering i HV og en hardt presset lønnsavdeling i Forsvaret.

– Dette er en problematikk som dukker opp med jevne mellomrom, sier Grosberghaugen og fortsetter.

– HV-soldater skal selvsagt ha utbetalt det de har til gode i tide. Personell- og lønnsavdelingen (PLA) jobber opp mot digitale løsninger for innrapportering av blant lønn og kompensasjon, mens Heimevernet ofte benytter seg av manuelle løsninger. Det skaper utfordringer for PLA , sier Grosberghaugen.

Han har inntrykk av at PLA jobber det de makter med å få utbetalt hva Forsvaret skylder, men at de tidvis har en stor arbeidsmengde.

– Likevel skal alle i Heimevernet informeres og det har noen «til gode», og de skal heller ikke vente i flere måneder for å få penger utbetalt, sier Grosberghaugen.

– Det er ikke bra for verken Forsvaret eller den enkelte soldat.

Kjent med det

Seksjonssjef i PLA Richard Bendiksen sier at han er kjent med at flere HV-soldater må vente mer enn en måned på det de har til gode av utbetalinger.

– I november var vi på etterskudd på en del personer. De som ikke fikk utbetalt i november, skal ha fått pengene i desember, sier Bendiksen.

Seksjonssjefen sier at Forsvaret i utgangspunktet har det juridiske på det tørre dersom det utbetales innen to måneder. Om Forsvaret klarer å utbetale det HV-soldater har til gode den påfølgende måneden avhenger av blant annet øvelsesaktiviteten.

– Vi har stor forståelse for at personellet ønsker utbetaling så raskt som mulig etter aktivitet, noe vi i all hovedsak gjør. Vi ser av erfaring at det er relativt stor arbeidsmengde mot oktober, november og desember, sier han.

Nok folk

Bendiksen viser til det pågående prosjektet HRKK - altså Human Resources i krise og krig skal bidra til en mer «effektiv håndtering av styrkestrukturen»

– Det vil føre til en bedre digital løsning enn det vi har i dag, sier han.

Seksjonssjefen sier at PLA ikke er for få til å håndtere arbeidsmengden, og han avviser at det fører til forsinkede utbetalinger.

– Vi har en robust organisasjon som i stort er godt i stand til å håndtere slike utfordringer og mener vi løser oppdraget vårt innenfor de rammer som ligger til grunn. PLA har ikke en utfordrende personellmessig situasjon, det er derimot noe utfordrende å dimensjonere organisasjonen mot en veldig varierende mengde digitale og manuelle registreringer fra måned til måned.

Powered by Labrador CMS