Nyheter

SØRVIKNES: Torpedobatteriet ble anlagt av tyskerne som en utvidelse av de opprinnelige Agdenes befestninger for å hindre fienden i å trenge inn gjennom Trondheimsfjorden.

Trønder selger torpedobatteri

Objektet for deg som har 30 millioner og drømmer om å leve som skurken i en James Bond-film.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En rustfarget «betongknaus» ruver majestetisk over Trondheimsfjorden. Her ligger restene av Sørviknes torpedobatteri.

– Jeg har brukt eiendommen til fritid og rekreasjon. Vi kjøpte den i 2003, sier rissaværing Vidar Dyrendahl til Forsvarets forum, om det unike objektet han nå selger.

Det nedlagte torpedobatteriet som ble oppført av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig er til salgs for 30 millioner.

Eiendommen er på rundt 97 mål, herunder 400 meter kystlinje og tilgang til privat strand. Inkludert er også en kai, et bunkeranlegg på 400 kvadratmeter, samt flere mindre bunkere. I tillegg er det noen frittstående bygninger bygget av Forsvaret på 1950- og 70-tallet, står det i salgsprospektet.

– Er det en fritidsbolig på eiendommen som man kan bo i nå?

– Nei, det trengs en del oppgradering. Det står to hus der, men det er ikke bare å flytte inn, sier Dyrendahl.

Imidlertid vil han ikke svare på hvor mye eiendommen gikk for i 2003.

Ifølge seksjonssjef Trond Eliassen i Forsvarsbygg, ble eiendommen i 2003 ble solgt for 427.000, og salgsmetoden var via megler på det åpne markedet.

I det 93 sider lange prospektet står det at eiendommen har privat vei, men er ikke tilknyttet kommunalt vann og avløp.

– Forsvaret hadde i sin tid «back up» i tilfelle en vannkilde var forurenset, så det er tre vannkilder inne på området, sier selger Dyrendahl.

En kurositet: I en kontrakt fra 1964 står det at Forsvarsdepartementet betalte 1560 kroner for bruksrett til en vannledning eid av grunneier Arne Elvebakk.

BUNKER: Sørviknes torpedobatteri ble anlagt av tyskerne som en utvidelse av de opprinnelige Agdenes befestninger for å hindre fienden i å trenge inn gjennom Trondheimsfjorden.
BUNKER: Sørviknes torpedobatteri ble anlagt av tyskerne som en utvidelse av de opprinnelige Agdenes befestninger for å hindre fienden i å trenge inn gjennom Trondheimsfjorden.
BUNKER: Sørviknes torpedobatteri ble anlagt av tyskerne som en utvidelse av de opprinnelige Agdenes befestninger for å hindre fienden i å trenge inn gjennom Trondheimsfjorden.
BUNKER: Sørviknes torpedobatteri ble anlagt av tyskerne som en utvidelse av de opprinnelige Agdenes befestninger for å hindre fienden i å trenge inn gjennom Trondheimsfjorden.
BUNKER: Sørviknes torpedobatteri ble anlagt av tyskerne som en utvidelse av de opprinnelige Agdenes befestninger for å hindre fienden i å trenge inn gjennom Trondheimsfjorden.
BUNKER: Sørviknes torpedobatteri ble anlagt av tyskerne som en utvidelse av de opprinnelige Agdenes befestninger for å hindre fienden i å trenge inn gjennom Trondheimsfjorden.

Gamle kulturminner

– Bildene av bunkerne tyder på at det trengs en ganske stor oppgradering for at de skal kunne brukes til noe?

– Ja, bunkerne er egentlig bare en fjellhall, sier Dyrendahl.

Han forteller at han selv ikke har brukt bunkerne eller bygningene, men legger til at det finnes en forlegningsbunker som ble «ordnet» i 2001, like før Forsvaret kvittet seg med anlegget.

Han anslår at det er totalt 40 bunkere på eiendommen.

– Det er mange litt mindre bunkere, i tillegg til forlegningsbunkeren og fjellhallen. Og så er det en trapp som går opp til selve torpedobatteriet.

Men han sier at bunkerne ikke har vært vedlikeholdt de siste 20 årene, og det ikke er noe fungerende ventilasjonsanlegg i fjellhallen.

I prospektet står det at kjøper må påregne full renovasjon av alle bygninger dersom disse skal videreføres, samt at selger ikke gir noen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

Det er registrert tre kulturminner på eiendommen fra bronsealder - jernalder. Deler av eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse. Høyeste punkt er 80 meter over havet.

Forsvarsbygg skrev i 2015 at Sørviknes torpedobatteri ble anlagt av tyskerne som en utvidelse av de opprinnelige Agdenes befestninger for å hindre fienden i å trenge inn gjennom Trondheimsfjorden. Torpedobatteriet ble oppført i tilslutning til et tilsvarende torpedoanlegg på Hambåra på den andre siden av fjorden.

Luftvernkanon

I sine glansdager besto Sørviknes av en torpedostasjon i fjell med forlegningsbunkere, noen bygninger brukt til forlegning og administrasjon, luftvernkanon- og mitraljøsestillinger, lyskasterstillinger, bombekasteranlegg og en rekke nærforsvarsstillinger, samt kaianlegg og veinett, ifølge Forsvarsbygg.

Videre skrev Forsvarsbygg at torpedobatteriet var operativt i hele etterkrigstiden. Batteriet ble modifisert, men en rekke opprinnelige tekniske installasjoner ble bevart side om side med nye og modifiserte anlegg. I 1997 ble Sørviknes utrangert og våpensystemet demontert.

MYE Å TA TAK I: Et av de to trebyggene som står igjen på den 97 mål store eiendommen.

«Bygningsmassens lave autentisitet gjør at bygningene er av mindre antikvarisk interesse og derfor ikke vil bli inntatt i landsverneplanen. Det er åpnet for at bygningene rives ned til grunnmuren», skrev Forsvarsbygg i 2015.

Etter andre verdenskrig sto det igjen 13 torpedobatterier i Norge etter tyskerne, ifølge Wikipedia.

Eiendommen er eid av Dyrendahl via selskapet Sørvikneset AS, som kun er et eierselskap for denne eiendommen. Han sier at hvis kjøper ønsker å overta aksjene i selskapet kan de gjøre det.

Men selv om det vil koste mye å sette anlegget i stand, er utsikten gratis.

– Det er voldsomt fin utsikt. Du ser Trondheimsfjorden helt inn til Orkanger. Eiendommen kan brukes til mye, sier Vidar Dyrendahl til Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS