Morgendrillen

SJØFORSVARET: Nikolai Vibe har hatt stillinger om bord på både ubåt og kystvaktskip.

Nikolai Vibe har hatt noen av sine beste opplevelser med feltstøvlene på beina

Forsvarets største utfordring er konsekvensene av for lave økonomiske tilskudd over flere år, ifølge Sjøforsvarets genderrådgiver.

Publisert Sist oppdatert

I spalten «Morgendrillen» stiller Forsvarets forum de samme spørsmålene på e-post til en rekke personer som har en eller annen tilknytning til Forsvaret.

Navn: Nikolai Vibe

Alder: 34

Yrke: Offiser og genderrådgiver i Sjøforsvaret.

Sted: Haakonsvern, Bergen.

Når og kanskje viktigst hvordan står du opp om morgenen?

– Dagen starter mellom klokken 06:10-06:20 til ringeklokken på mobilen.

Hva er det første du gjør?

– Slumrer første alarm. Etterfulgt av å oppdatere meg på hva som har skjedd ute i Norge og verden ellers siden jeg sovnet. Når det er overstått er det inn på badet.

Når starter arbeidet?

– Avhengig av trafikken, så er det mellom klokken 07:30 og 08:00.

Pensko eller feltstøvler? (utdyp)

– Feltstøvler. De aller beste opplevelsene jeg har fått så langt i Forsvaret er ute i felt – enten på fartøy eller «ute i skauen». Og da må feltstøvlene på.

– For å nevne noe: en gang i førstegangstjenesten jeg lå kamuflert i en skytestilling for et simulert bakholdsangrep, landet en kjøttmeis på kornsiktet til AG-en. Jeg måtte si meg rimelig fornøyd med egen innsats i kamuflering da.

– På sjøen har det vært opplevelsen av mestring når jeg ble klarert som vaktsjef neddykket på ubåt, og når jeg i storm i Barentshavet var med på å arrestere snøkrabbebåten «Senator» for ulovlig snøkrabbefiske i januar 2017. Det siste var en sak som fikk bred oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt med tanke på Norges myndighet over ressursene i våre havområder. Da følte jeg at jeg bidro til noe større enn meg selv. Det er slike opplevelser som jeg kommer til å huske livet ut.

Pumpe jern eller løpe maraton?

– Pumpe jern. Jeg er født med løpekropp og vedlikeholder kondisen relativt lett. Så jeg vil gjerne ha flere timer i «Tarzan-fabrikken» slik at jeg kan prestere bedre på de områdene jeg har størst forbedringspotensial. Jeg oppnådde for øvrig karakter 6 i styrke på årets fysiske test, så forbedringspotensialet er absolutt til stede.

Beste triks for velferd på øvelse?

– Godt humør, og å le av «hatløsninger». Ikke bare sprer det god stemning, men det forhindrer andre i å gjøre de samme tabbene. Samtidig blir de som går for hatløsningene gjerne observant på egen likegyldighet, revurderer og gjør jobben skikkelig med én gang.

– Det øker igjen ofte både egen komfort og operativitet ved at ting virker 100 prosent når det gjelder. Det er en grunn for at rutiner og prosedyrer eksisterer.

Rareste kulturkrasjopplevelse på øvelse med andre lands styrker?

– Jeg gjesteseilte med den amerikanske destroyeren USS Cole i juli 2011. Det var en overgang å komme om bord på et krigsskip der det hierarkiske skillet mellom offiserer og befal/vervede er stort, sett i forhold til hvordan det er her i Norge.

– Å bli vant til at 30-40 år gamle kvartermestere, med masse av erfaring, gikk i rett, sa «Yes, sir!» og øyeblikkelig ga vei for en fenrik på 22 år tok litt tid.

– Personlig er jeg mer tilhenger av den norske modellen der vi har respekt for hverandre basert like mye på erfaring og vanlig høflighet som rang.

Hvem ville du aller helst delt en pose FR (feltrasjon) med og hvorfor?

– Volodymyr Zelenskyj. Som øverste leder for et land i Europa som nå er i krig, ville det vært interessant å høre hans tanker rundt de erfaringene han har gjort seg både før og etter krigen startet.

– Ukraina har også fått utdannet og ansatt flere genderrådgivere enn noe annet land i Europa siden krigen startet. Jeg hadde håpet vi kunne komme inn på det temaet og operativ bruk av genderperspektiv. Og ikke minst hvordan han ser for seg at fred og trygghet igjen kan bygges i Europa. «Aldri mer 9. april» sies det.

Vibe tjenestegjorde på ubåten KNM Ustein da Forsvarets forum var om bord. Se videoreportasje fra seilasen i videoen under!

Smartklokke – yay or nay?

– Nay. Til logging av treningsøkter er jeg fortsatt tilhenger av den manuelle loggboken. Jeg løper ikke så ofte lenger nå, så jeg er mindre opptatt av hvilken pulssone jeg ligger i.

– Selv om jeg vet at jeg nok hadde optimalisert treningsøkten om jeg hadde fulgt mer med. Jeg fikk en smartklokke i 2014, men endte opp med å ha den mer innelåst enn på armen, på grunn av arbeidet. Så da ble jeg aldri bitt av basillen.

Hva er den største utfordringen akkurat nå, for din arbeidsplass konkret og for Forsvaret generelt?

– Som en del av Marinen, tenker jeg at våre utfordringer samsvarer i stor grad med det som gjelder for Forsvaret som helhet.

– For Forsvaret generelt så mener jeg det er for lave økonomiske bevilgninger over flere år. Som en konsekvens av det er vi i bakleksa med vedlikehold, reservedeler og nyanskaffelser.

– I takt med dette har vi mistet mange dyktige folk fordi vi ikke har drevet en god nok personellpolitikk. Jeg tror ikke det står på viljen til de som sitter på toppen og tar avgjørelser, men det viser seg at det er vanskelig å overbevise politikerne for hva Forsvaret trenger. Resultatet etter forsvarssjefens fagmilitære råd fra 2019, vet vi jo i dag. Hvor mye innflytelse den siste Forsvarsanalysen, Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefens fagmilitære råd vil få, gjenstår å se.

Powered by Labrador CMS