Nyheter:

Hærsjef Lars Lervik under et besøk ved Porsangmoen i sommer.

Betydelig flere stridsvogner, helikopterstøtte og ny bataljon til Hæren

Det er det enighet om blant flertallet på Stortinget, ifølge Høyre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hærens tilgang på dedikert helikopterstøtte har vært et mye diskutert tema de siste årene. Nå ligger det an til at forsvarsgrenen får helikopterstøtte der de er tyngst tilstede; nemlig på Bardufoss.

Denne saken tar for seg punktene som gjelder Hæren. Vil du lese om hele Forsvaret? Da er dette saken for deg.

Det er enighet om at Hæren skal få nye helikoptre fra 2024, skriver Høyre i en pressemelding, der de oppsummerer punktene det nå er enighet om.

I dag er Bell-miljøet, som tidligere har støttet Hæren i Indre Troms, delt mellom Rygge og Bardufoss. Av de til sammen 18 helikoptrene, er bare tre plassert på Bardufoss i dag.

2. bataljon

2. bataljons fremtid har vært usikker lenge. Det har både vært diskutert om den skulle gå fra å være oppsatt som lett infanteri til en mekanisert bataljon. Den overgangen startet på nyåret 2020 og er ventet ferdigstilt primo 2021.

Den andre diskusjonen har vært hvorvidt bataljonen skal være stående eller mobiliseringsdisponert. Nå er det sikret flertall for at bataljonen blir stående.

Les mer her: Snur om 2. bataljon

I langtidsplanen er det lagt opp til å opprette en fjerde kampbataljon. Hærsjef Lars Lervik har tidligere uttalt til Forsvarets forum at når de får ordre om det og ressursene er der, er han trygg på at de kan opprette den nye bataljonen veldig raskt hvis de får lov.

Det er sikret flertall for å anskaffe langtrekkende presisjonsild og anskaffe «betydelig flere» stridsvogner enn Hæren har i dag.

Terningmoen

Det er også flertall for å videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene, til Madla og Terningmoen.

I regjeringens forslag til langtidsplan står det at de vil etablere en felles rekruttskole på Terningmoen fremfor å etablere grunnleggende soldatutdanning i garnisonene i Indre Troms, med hovedsete på Skjold.

I tillegg ønsker flertallet på Stortinget at det skal utredes å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen.

På Drevjamoen vil dessuten stortingsflertallet opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne personell til Heimevernet, ved behov. Dette skal gjøres etter modell fra Finnmark landforsvar.

Andre tiltak regjeringen har sikret flertall for:

  • Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar
  • Etablere en ny innsatsskvadron i nord til spesialstyrkene
  • Fortsette moderniseringen av Heimevernet
  • Opprette flere nye reserveenheter, blant annet et nytt CBRN-kompani, en militærpolitibataljon og en ny ingeniørbataljon
Powered by Labrador CMS