Nyheter:

FLYTTES: Snart vil tre Bell 412 være stasjonert på Bardufoss, mens 15 helikoptre vil stasjoneres på Rygge. Arkivfoto

Endrer 2. bataljon og fjerner helikopter fra nord

Regjeringens forslag om framtiden til landmakten er vedtatt av flertallet i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at forslag til statsbudsjett ble lagt fram i høst har det vært mye debatt rundt regjeringens prioriteringer rundt landmakten. 

Spesielt har det vært strid rundt 2. bataljon, flyttingen av helikoptre fra Bardufoss til Rygge og at anskaffelsen av nye stridsvogner drar ut i tid.

Les også: Statsbudsjettet: – En omfordeling, ikke en styrking

– Viktig grep 

I en pressemelding fra regjeringen så sier de seg fornøyd med fortsatt styrking av Heimevernet og endring av oppsettingsgraden i 2. bataljon. Regjeringen vil også anskaffe moderne stridsvogner, og oppbygging av en dedikert helikopterkapasitet til spesialstyrkene kan starte på Rygge.

OMGJØRES: 2. bataljon vil gjøres om fra en lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon basert på mobiliseringsdisponert personell. Arkivfoto
STRIDSVOGNER: Nåværende stridsvogner vil bli levetidsforlenget inntil nye stridsvogner er på plass. Arkivfoto

– Dette er viktige grep som vil styrke vår landmilitære evne. Med disse avklaringene vet Forsvaret nå også hva de kan planlegge med, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemelding.

Regjeringen har prioritert økt helikopterkapasitet for Forsvarets spesialstyrker samtidig som Hæren fortsatt vil få en viss helikopterstøtte fra Bardufoss. Dette innebærer at tre Bell 412 vil stasjoneres på Bardufoss, mens 15 helikoptre vil stasjoneres på Rygge for å ivareta Stortingets ambisjon om økt helikopterstøtte til spesialstyrkene. 

I tillegg til de tre Bell-helikoptrene på Bardufoss vil Forsvaret leie inn sivile helikoptre som en supplerende kapasitet i nord. Forsvarets beredskap for politiet i Nord-Norge opprettholdes inntil alternativ løsning er på plass.

Forundret 

Dette er stikk i strid med det som ble konklusjonen i et tidligere forsvarsforlik som sa at man skulle dele Bell-helikoptrene mellom Hæren på Bardufoss og spesialstyrkene på Rygge. Pål B. Nygaard, hovedtillitsvalgt for Hæren i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), har tidligere uttalt at han er forundret over at regjeringen fortsatt står ved å avvikle de dedikerte helikoptrene for Hæren, selv om sjefen for Hæren har sagt at han må ha disse helikoptrene for å løse sitt operative oppdrag.

Hvem skal man stole mest på? Hær-sjefen eller regjeringen?

– Hvem skal man stole mest på? Hær-sjefen eller regjeringen? Å snakke om sivile helikoptre for å løse militære oppdrag har sjef Hæren sagt er en umulig situasjon, sa Nygaard.

Vedtaket på Stortinget sier videre at Heimevernet skal bestå av 40 000 soldater, hvorav 37 000 i områdestrukturen. Regjeringen har styrket trening, øving og kurs for befal, og moderniserer materiellet for Heimevernet.

2. bataljon vil gjøres om fra en lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon basert på mobiliseringsdisponert personell. Brigade Nord vil da få tre mekaniserte manøverbataljoner som gir økt operativ fleksibilitet. Dette har både opposisjonspolitikere og NOF tidligere reagert på.

– Vi mener forslaget betyr at man putter «bataljonen i en møllpose», har Nygaard tidligere uttalt.

Stridsvognene 

Forsvarets fotavtrykk i Finnmark er prioritert, blant annet gjennom oppstart av etableringen av Kavaleribataljonen allerede fra 2019.

– Oppbyggingen i Finnmark, opprettelse av egne rekruttskoler utenfor de operative enhetene og økt bruk av reservister med fersk operativ kompetanse må ses i sammenheng med omleggingen av 2. bataljon, sier forsvarsministeren.

Arbeidet med anskaffelse av nye stridsvogner er allerede godt i gang, og anskaffelsesprosjektet vil bli lagt frem for Stortinget på egnet måte. Nåværende stridsvogner vil bli levetidsforlenget inntil nye stridsvogner er på plass, og det ble allerede i nysalderingen for 2018 satt av 110 millioner kroner til dette formålet.

Forsvarsdepartementet er allerede i gang med arbeidet for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for anskaffelsen av en relevant stridsvognkapasitet for fremtiden

– Forsvarsdepartementet er allerede i gang med arbeidet for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for anskaffelsen av en relevant stridsvognkapasitet for fremtiden. Det er viktig at vi gjør et grundig arbeid nå, slik at alt er klart når vi kommer tilbake til Stortinget i 2021, sier forsvarsministeren i pressemeldingen.

– Fortjener bedre 

Også her møter ministeren motstand.

Norske kvinner og menn fortjener noe mer moderne. Hæren fortjener bedre

– Med dette skyver man Hærens hovedkampvåpen ti år frem i tid. Dagens stridsvogner er fra 1982. Kjøpt brukt til Norge i 2003. Vi har i dag i underkant av 40 operative stridsvogner. De er jo å betrakte som museumsgjenstander. Norske kvinner og menn fortjener noe mer moderne. Hæren fortjener bedre, fastslår Nygaard.

Regjeringens forslag gikk gjennom Stortinget ved hjelp av stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Opposisjonen stemte imot.

Powered by Labrador CMS