Nyheter:

Rekruttene gjennomfører mønstring etter å ha hentet ut PBU. Bildet er tatt i Skjold leir.

– Beste innrykket på fire år

Fjorårets innrykk var preget av mangler på stridskritisk materiell. Denne gangen fikk rekruttene stort sett det de skulle på Hærens depoter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Munnbindene dras over nese og munn når over 200 unge rekrutter besøker depotet i Skjold. Fordi 2. bataljon ikke har innrykk denne sommeren, er det færre akkurat her enn vanlig. Men i Hærens avdelinger nord i landet har det de siste ukene strømmet til 1750 rekrutter til sammen.

Alle skal de ha klær og utstyr for et år i tjeneste – det som kalles for personlig bekledning og utrustning (PBU).

Den første rekruttene møter når de triller vognene sine inn på lageret der PBU skal hentes ut, er Laila Solberg. Hun har jobbet på depotet i en årrekke – også under innrykket i fjor, da det var store mangler på blant annet ullsokker og ulltøy i kongeriket.

– I fjor var det mye av materiellet som ikke kom. I år er det færre store mangler, sier hun.

Laila Solberg tar imot rekrutter på depotet i Skjold leir.

For flere av Hærens bataljoner bidro fjorårets situasjon med mangel på PBU til at det ble vanskeligere å gjennomføre soldatutdanningen. I år viser PBU-situasjonen seg å være bedre – og det til tross for en global pandemi.

  • Fikk du med deg saken om viktige utstyrsavtaler som gikk ut på dato – og hasteinnkjøpene som skulle kompensere for manglene? Den kan leses i sin helhet her.

Mangler mellom tre og fem artikler

– Vi har iverksatt noen ekstra tiltak lokalt på grunn av korona, sier Solberg like før siste pulje med rekrutter skal hente utstyr på depotet.

Gjennom sommeren har skoleungdommer jobbet med å forhåndspakke bagger med det av utstyret som ikke er størrelsesbasert, og som dermed ikke må tilpasses hver enkelt soldat. Inne på lageret henter rekruttene ut resten av de grunnleggende plaggene de trenger for et år i tjeneste.

– Vi hadde et håp om at leveransene skulle bli bedre i år. Fortsatt er blant annet nettingundertøy, spesielt i størrelse medium, ikke å oppdrive. Men det har sannsynligvis noe med produksjonen i utlandet å gjøre, sier Solberg, og viser til at koronapandemien kan skape forsinkelser i leveranser.

Hun erfarer at det har vært noen mangler også på andre depoter i nord. Det meste kan ordnes ved at det trikses med løsninger. Deler av nettingundertøyet som deles ut i Skjold, er vasket til gjenbruk. På et annet lager, er situasjonen den samme med ullfrotté.

Nettingundertøy er blant plaggene som har manglet under årets innrykk.

Men i det store bildet, er det færre problemer i år, enn det har vært ved tidligere innrykk. I en oversikt Forsvarets forum har fått se, anslås det at det mangler mellom tre og fem artikler på depotene til Hæren nord i landet. Dette av de 110 PBU-artiklene rekruttene skal ha ut.

– Vi har stort sett fått det materiellet som vi skal ha, men med noen feil. Vi har ikke noe annen forventning enn at det som mangler, nå kommer så fort som mulig og i henhold til det Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) melder. Vi er helt avhengig av materiellet vi skal få ut for å kunne gjennomføre korrekt trening og øving, sier Eirik Skomedal, talsperson for Hæren.

– Hæren har i mange år vært opptatt av å bedre PBU-situasjonen. Hvordan vil dere ta dette arbeidet videre?

– Vi har en tett og god dialog med FLO, og det er viktig for oss å ha materiellet fra dag en for å gjennomføre utdanning på nye soldater så riktig som overhode mulig, sier Skomedal.

FLO: – Lykkelige for at det nå går bedre

– Vi har klart å dekke de manglene vi har hatt med tilsvarende utstyr, og det som fortsatt mangler kommer etter hvert, sier Ole-Henry Finvåg.

Han er stabssjef i Forsvarets Logistikkorganisasjon Regional logistikkledelse Nord (FLO RLL Nord), som Forsvarets forum besøker dagen etter innrykket ved Skjold leir. De har nettopp oversendt en rapport fra innrykket til anskaffelsesavdelingen i FLO sentralt, altså de som bestiller utstyret som den lokale avdelingen skal dele ut til de mange depotene.

Og ifølge rapporten er det svært få artikler som gjenstår før årets leveranse kan kalles komplett: I tillegg til nettingundertøy, mangler det på noen depoter multiverktøy, bæresystemer og lommer til stridsvest, innleggssåler, feltbelter og nye hjelmer.

– Det har vært mer fokus på PBU-situasjonen etter innrykket i fjor, og det har gått oppover. Leveransene i det innrykket her er ganske nær hundre prosent, og det er vi superglade for, sier førstekonsulent Halvor Berntsen, som også har sendt informasjon til FLO sentralt om innrykket.

«…I alt er innrykket nå i sommer betydelig bedre enn sommerinnrykket 2019. Det er ikke artikler som er å regne som utdanningsviktig som mangler etter vårt synspunkt, såfremt vi tilføres nettingundertøy, lommer til stridsvest og multiverktøy i rimelig tid», heter det i e-posten.

Stabssjef Ole-Henry Finvåg og førstekonsulent Halvor Berntsen ved FLO Regional logistikkledelse Nord.

Berntsen sier det i en årrekke har vært vanskelig å skaffe nok og riktig PBU, noe Forsvarets forum blant annet har skrevet om i en rekke artikler.

  • Før innrykket ble det gjennomført hasteinnkjøp for over flere hundre millioner kroner – uten at det ble gjennomført konkurranse i markedet. Les mer om det her.

Inntrykket den lokale FLO avdelingen sittet igjen med etter årets innrykk, er at det har vært en klar fokusendring i organisasjonen siden i fjor, da stridsviktig materiell uteble, men også de foregående årene.

– Det har vært problemer ved flere innrykk. Det vi har hatt nå, er det beste på sikkert fire år – til tross for covid-19, sier Berntsen og legger til:

– Vi har sagt ifra om dette siden 2013. Så vi er lykkelige for at det nå går bedre.

Totalt sett opplevd forbedret leveranse

På spørsmål om hvorvidt Hæren er lettet over årets innrykk, svarer Skomedal at han ikke ville brukt de ordene.

– Vi har ikke noe annen forventning enn at vi får det materiellet vi ber om. Det vet FLO veldig godt.

Forsvarets forum har spurt FLO sentralt om de kjenner seg igjen i at leveransene av PBU er nær hundre prosent. De skriver i en e-post at det totalt sett er en forbedret leveranse innen PBU, blant annet på grunn av god dialog med brukerne og økte beholdninger.

– Det har i liten grad vært nødvendig med tilpasninger som erstatningsartikler eller etterlevering av manglende artikler eller antall, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset i en e-post.

Rekruttene henter ut PBU i Skjold leir.

Forsvarets forum har også spurt om hvorvidt det har vært problemer med PBU ved flere innrykk også før fjorårets, om det har varslet om dette siden 2013, og hva som har skjedd med varslene.

– Intern dialog i FLO om eventuelle utfordringer knyttet til leveranser pågår fortløpende, skriver Meisingset.

Han viser videre til tilsvaret FLO gav i forbindelse med denne større saken om hansteanskaffelsene som skulle dekke opp for utgåtte rammeavtaler og klesmangel i Forsvaret. Saken kan leses i sin helhet her.

FLOs tilsvar kan leses i faktaboksen under.

FLOs tilsvar

Vi har i over et halvt år forsøkt å belyse for Forsvarets forum bakgrunnen for, og innholdet i, de forserte anskaffelsene innen området personlig bekledning og utrustning (PBU).

Vi hadde i 2019 en situasjon hvor lagerbeholdningene var for små til at vi klarte å forsyne soldatene med PBU i et tilstrekkelig omfang. Det var en situasjon som ikke kunne vedvare. Blant grunnene, som vi gjentatte ganger i så vel møter som via telefon og epost har forklart til Forsvarets forum, er at ledetiden fra behov via bestilling til utlevering, er lang. En annen grunn er at vi har hatt for lav rammeavtaledekning innenfor enkelte PBU-områder.

Første prioritet for sjef FLO har vært å fremskaffe materiell til styrkene for høyere beredskap og bedret operativ evne. Han har derfor gitt oss i oppdrag å lukke avvikene innenfor PBU-området.

Derfor valgte vi i 2019 tilnærmingen, innenfor gjeldene reglement, med å utføre flere anskaffelser tidligere enn prognosene i utgangspunktet tilsa («forserte» anskaffelser). Anskaffelsene er gjort for å utruste soldatene med det de skal ha av PBU. Når vi bestiller utstyr, bestiller vi for å utruste soldatene med komplette sett. Artiklene som Forsvarets forum har vist stor interesse for, for eksempel plym til Garden, er altså en del av den militære uniformeringen.

FLO har benyttet de hjemler som regelverket tillater for å forsere anskaffelsene og anskaffelsene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt. Hva gjelder interne prosesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan forekomme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.

Erfaringene vi har opparbeidet oss med hensyn til disse forholdene, herunder formalia, gjør oss til en sterkere forsyningsorganisasjon. Forsering av anskaffelsene har gitt meget gode resultater i 2020. Vi forventer å kunne opprettholde et høyt nivå også fremover og innkjøpssituasjonen for PBU går nå inn i en mer normalisert form.

Powered by Labrador CMS