Nyheter

SAMSTEMT: Blant partiene på Stortinget er det kun Frp og KrF som ikke vil si at Israel bryter folkeretten i krigføringen i Gaza.

Stor enighet i Stortinget: Israel bryter folkeretten

De fleste partiene på Stortinget mener Israel bryter folkeretten. Sosialistisk venstreparti og Rødt er de eneste som etterlyser straffetiltak.

Publisert

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) slår fast at Israels krigføring er et brudd på folkeretten.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Denne oppfatningen deler Høyre, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Rødt, men de er uenige om det bør få følger for forholdet mellom Norge og Israel

I 2019 besluttet Solberg-regjeringen å legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.

Den nåværende regjeringen har også den samme ambisjonen, sa Norges ambassade i Tel Aviv i mai i år.

Vil straffeforfølge krigsforbrytelser

Israelske ledere kan måtte komme til å svare for krigsforbrytelser som følge av angrepene mot Gazastripen, sier utenriksminister Barth Eide.

– Grove brudd på humanitærrettens forpliktelser til å beskytte sivile kan potensielt medføre individuelt straffansvar for krigsforbrytelser, sier han.

Utenriksministeren legger til at det er opp til en kompetent domstol å avgjøre om krigsforbrytelser er begått.

– Norge ser meget alvorlig på internasjonale forbrytelser, og vår holdning er at disse alltid skal straffeforfølges, sier Barth Eide.

Skjermer ikke sivile

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), er klar på at Israel bryter folkeretten.

– Israel har rett til å forsvare seg mot terroren fra Hamas, men må følge krigens folkerett som blant annet setter krav om å beskytte sivile, skille mellom sivile og militære mål og om forholdsmessighet. De reglene brytes nå, sier hun.

INGEN STRAFF: Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge ikke vil innføre egne sanksjoner mot Israel.

Ingrid Fiskaa, SVs utenrikspolitiske talsperson, er enig.

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa deler også dette synet.

– Det er ikke proporsjonalt å drepe over hundre sivile i en flyktningleir for å prøva å ta én Hamas-leder. Det er ikke å skjerme sivile mål når sykehus og skoler blir bombet gang på gang, sier Fiskaa.

Også leder i Venstre-leder, Guri Melbye, deler dette synet.

– Venstre mener at Israel bryter krigens folkerett, men det er opp til ICC å avgjøre og holde de skyldige ansvarlige for konkrete krigsforbrytelser som er begått, sier hun.

Kan ikke trekke konklusjoner

Utenrikspolitisk talsperson for KrF, Dag-Inge Ulstein, mener politikere bør være forsiktige med å trekke konklusjoner.

– Israel har et klart ansvar om å skåne sivile, men hvorvidt deler av det som skjer nå er krigsforbrytelser, er noe en domstol bør fastslå i ettertid og ikke noe politikere kan synse om, sier han.

Sps utenrikspolitiske talsperson, Marit Arnstad, mener det samme.

– Det vil være basert på komplekse bevisvurderinger som verken norske myndigheter kan eller skal foreta, sier hun.

Om det er ønskelig, vil Norge stille med kapasitet knyttet til en eventuell etterforskning av krigsforbrytelser i Gaza og Israel, forteller Arnstad.

Frp mener Norge bør vise solidaritet

Bjørnar Moxnes i Rødt mener at om et angrep som rammer sivile er en krigsforbrytelse eller ikke avgjøres av proporsjonalitetsprinsippet.

– Etter vårt syn har Israel for lengst brutt dette prinsippet når 10.000 palestinere er drept i det massive bombardementet av et av verdens tettest befolkede områder der hjelp ikke slippes inn og skadde ikke slippes ut, sier han.

UENIG: Christian Tybring-Gjedde mener Israel gjør det som er nødvendig for å beskytte seg selv.

Christian Tybring-Gjedde, utenrikspolitisk talsmann i Frp, har et annet syn på saken.

– Det er langt fra sikkert at Israel har brutt folkeretten, og det står lite respekt av statsminister Jonas Gahr Større som er bastant i et spørsmål som potensielt kan få mange følgekonsekvenser, sier han.

Tybring-Gjedde håper statsminister Gahr Støre toner ned retorikken, og mener Norge bør vise solidaritet og øke samarbeidet med Israel.

– Ikke straffe landet for å gjøre noe som er helt nødvendig for å bevare sin egen sikkerhet, sier han.

Ingen norske straffetiltak

Utenriksminister Espen Barth Eide forteller at det ikke er et tema å innføre norske straffetiltak mot Israel.

– Norge har ikke tradisjon for å innføre egne sanksjoner mot andre stater, og regjeringen har heller ikke hjemmel til dette i sanksjonsloven, sier han.

Barth Eide konstaterer at verken FNs sikkerhetsråd eller EU har vedtatt straffetiltak mot Israel.

Ine Eriksen Søreide mener at Israels krigføring ikke bør få følger for forholdet mellom Norge og Israel.

– Det er viktig at regjeringen opprettholder en konstruktiv dialog med Israel om konflikten. Det er i norsk interesse å ha et velfungerende samarbeid med landene i Midtøsten, sier hun.

KrF ser heller ikke noe umiddelbart behov for å endre politikk overfor Israel.

– Dette er ikke riktig tidspunkt å endre, sier Ulstein.

Underlig

Barth Eide understreker at Norge har og ønsker å ha et bredt samarbeid med Israel. 

– Diplomati, dialog og tillitsbygging er viktigere enn noensinne i den situasjonen vi står i nå, sier han.

DOBBELTMORAL: Bjørnar Moxnes mener USAs nære forhold til Israel gjør at vesten holder igjen straff.

At regjeringen fastholder målet om å trappe opp samarbeidet med Israel mener Bjørnar Moxnes i Rødt er underlig.

– Å bidra til å opprettholde internasjonal rettsorden og styrke folkeretten burde vært en hovedlinje i norsk utenrikspolitikk. Å premiere okkupasjon og brudd på folkeretten er det motsatte, sier han.

Vestlig dobbeltmoral

Rødt og SV er dem som mener Norge bør innføre straffetiltak mot Israel.

– Brudd på internasjonale regler må få samme konsekvenser uavhengig av hvem som står bak. Derfor er det nødvendig med sanksjoner, sier Fiskaa.

Bjørnar Moxnes sier dette handler om en vestlig dobbeltmoral der Israel, som en nær alliert av USA, skjermes for straffetiltak som ville rammet andre land som står for lignende folkerettsbrudd

– Denne dobbeltmoralen er svært farlig for den internasjonale rettsorden fordi den får vestlige land til å framstå som hyklere når vi snakker om respekt for folkeretten, sier han.

Powered by Labrador CMS