Nyheter

FÆRRE SØKERE: Forsvaret har de siste årene fått færre søkere på interne stillinger. Bildet er av offiserer og befal fra 5. gardekompani og er brukt som illustrasjon.

Forsvaret har «mistet» 3000 jobbsøkere på seks år

Antall søkere per stilling i Forsvaret er mer enn halvert fra 2018 til nå.

Kortversjon:

  • I 2018 hadde Forsvaret 3,9 søkere per stilling, men i 2024 har dette tallet falt til 1,7. Dette representerer en betydelig reduksjon i interessen for stillinger i Forsvaret.
  • Antall søkere har redusert med 3000 i 2024 sammenlignet med 2018 for like mange stillinger, noe som indikerer en nedgang i tilgjengelig kvalifisert personell.
  • Sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Pål Svarstad, sier Forsvaret opplever en endring i mentaliteten hos dem som er mellom 30 og 45 år.
  • Leder for forhandlingsutvalget i Befalets fellesorganisasjon, Grethe Bergersen, utfordrer Forsvaret til å iverksette strakstiltak.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

De siste årene har interessen for å søke på de interne stillingene i Forsvaret rast.

I 2018 var det i gjennomsnitt 3,9 søkere per stilling, mens det i år er under halvparten, altså 1,7, viser tall Forsvarets forum har fått av Forsvarets personell og vernepliktssenter (FPVS).

Det er lagt ut omtrent like mange stillinger i år som i hele 2018, men Forsvaret har fått 3000 færre søknader nå enn for seks år siden.

Forsvaret opplever en endring i mentaliteten til personellet, skriver FPVS-sjef Pål Svarstad i en e-post.

Særlig ser de det blant ansatte mellom 30 og 45 år som vil stifte familie og bo sentralt. 

– Flere ønsker å bo sentralt, og er mindre villig til å flytte eller søke stillinger andre steder enn der de bor. Konsekvensen er færre søkere til avdelinger i mindre sentrale strøk, sier Svarstad.

Av de 858 stillingene Forsvaret har lyst ut i år er halvparten besatt. Til mange nøkkelroller var det ingen søkere, skrev NRK tidligere denne uken.

Svarstad mener det er konkrete årsaker til at søkermassen er tynnere nå enn før.

– Dette skyldes at blant annet at Forsvaret har utdannet færre offiserer og befal på grunn av nedbemanning, og at Forsvaret nylig har gjennomført en personellreform, sier Pål Svarstad, sjef for FPVS.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Midtsjiktet er utfordringen

Flere av dem som er 30-45 år fristes også av jobber utenfor Forsvaret.

I 2023 sluttet 695 ansatte i Forsvaret før kontrakten deres gikk ut, viser tall fra FPVS.

Pål Svarstad
SER ENDRING: Pål Svarstad sier de opplever en nedgang i antall søkere.

Svarstad sier Forsvaret gjør mye for å beholde folk, blant annet vil de forenkle karriereveien og forbedre forvaltningen av ansatte. 

Forsvaret har også en ambisjon om å hente tidligere ansatte tilbake gjennom et lønns- og insentivprosjekt.

– En utfordring Forsvaret ikke råder over foreslåtte endringer i særaldersgrenser og pensjonsvilkår. Disse skal etter planen besluttes i juli så konsekvensen av det er foreløpig usikkert, sier han.

Les mer: Forsvarssjefen peker på pensjon og særalder som utfordringer

FPVS-sjefen legger til at Forsvaret rekrutterer godt og at søknadsbunken til grunnleggende offisersutdanning har i år økt med 24 prosent.

– Utfordringen er å beholde offiser og spesialister i midtsjiktet, sier han.

BFO: – Bekymret

Grethe Bergersen i Befalets fellesorganisasjon (BFO) sier de over lengre tid har observert det samme som Forsvaret når det gjelder antall søkere på stillinger.

Lederen for forhandlingsutvalget i fagforeningen mener noe av problemet er at den nye militære ordningen gjør at mange offiserer har blitt avskåret fra å søke på stillinger de tidligere var kvalifiserte for.

– BFO er bekymret med tanke på tallene som er kommet fram, og utfordrer Forsvarets ledelse til å sette inn strakstiltak for å motvirke dette, men innser at det vil ta tid før tiltakene tar virkning. Tid Forsvaret egentlig ikke har, sier hun.

Mange har mistet troen

Grethe Bergersen, leder forhandlingsutvalget Befalets fellesorganisasjon (BFO).
DÅRLIG TID: Grethe Bergersen i BFO forventer at Forsvaret tar grep.

Når det gjelder Svarstads teori om at forsvarsansatte mellom 30 og 45 år vil bo mer sentralt, sier Bergersen at BFO vil være forsiktige med å si at det kun handler om lokasjon alene.

– Men boligsituasjonen på disse stedene kan være så som så, pendlersituasjonen er belastende for individet og familie og mulighet for partner å få seg jobb er faktorer BFO får tilbakemelding om, sier hun.

BFO mener det er mange faktorer som spiller inn som gjør at at flere mellom 30 og 45 år søker seg jobb utenfor Forsvaret.

Bergersen peker på manglende pensjonsrettigheter på inntekt som ikke er grunnlønn, få muligheter til videre utdanning innad i Forsvaret, stor arbeidsbelastning, færre muligheter etter ny militær ordning, godt arbeidsmarked sivilt og til slutt:

– Sist, men ikke minst, så er det mange som har mistet troen på at Forsvaret klarer å snu de negative faktorene til det bedre, sier hun.

Pensjonstapere

Bergersen sier BFO mener det er tre hovedfaktorer som må på plass for å forbedre personellsituasjonen i Forsvaret:

  • Flere skoleplasser på alle nivåer
  • Pensjonsrettigheter på tillegg i arbeidstidsavtalen i Forsvaret (ATF)
  • Bedrede og ikke minst nok boliger der personellet skal tjenestegjøre

Etter den nye statlige pensjonsavtalen fra 2023 sier Bergersen at BFO har registrert at veldig mange i aldersgruppen 35-45 år har sluttet i Forsvaret.

Hun sier det er fordi forsvarsansatte er i stort sett pensjonstapere med denne avtalen, og at mange da har forstått at om de skal få en anstendig pensjon i fremtiden er det i denne alderen de har mulighet til å gjøre noe med det selv.

– Det betyr at de finner seg jobb sivilt hvor i stort all inntekt er pensjonsgivende, sier Bergersen.

Powered by Labrador CMS