Meninger

KRITISKE: Skal hele tjenesten flyttes til Hamar? Hvordan står dette i stil med Forsvarets «åpen dør»- politikk i dag? spør innleggsforfatterne.

En nedprioritering av veteranarbeidet

For mange kan det se ut som en harmløs omorganisering i Forsvaret. For SIOPS ser dette ut som et av flere systematiske tiltak som bidrar til en nedprioritering av veteranarbeidet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Innlegget ble sendt inn før den endelige beslutningen om å flytte veterantjenesten under FPVS ble tatt. Les mer om det her.

I starten av februar sendte Forsvaret ut det de kalte et «Utkast til oppdragsskriv» til flere av veteranorganisasjonene. Ut fra form og innhold på «utkastet», virker det åpenbart at dette var en marsjordre om å legge Forsvarets veterantjeneste (FVT) under Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).

For mange kan det se ut som en harmløs omorganisering i Forsvaret. For SIOPS ser dette ut som et av flere systematiske tiltak som bidrar til en nedprioritering av veteranarbeidet i Norge, stikk i strid med de politiske løftene i Hurdalsplattformen.

FVTs arbeid

FVT ble etablert i 2011, ledet av en veteraninspektør med graden generalmajor. Viktigheten av arbeidet til FVT ble trukket frem i stortingsmelding 15 (2019-2020) side 36, hvor det står at:

«Veterantjenesten har hatt en sentral rolle i å utvikle og implementere tiltakene i handlings- og oppfølgingsplanen innad i Forsvaret, og å koordinere med andre offentlige aktører og veteranorganisasjoner.

Etablering av en egen veteraninspektør har vært, og er, viktig for å synliggjøre veteranarbeidet internt i Forsvaret og i samfunnet».

Ettersom veterantjenesten i dag er organisert under Forsvarets fellestjenester, står de nemlig relativt fritt i hvordan de jobber og bruker midlene sine.

Når det gjelder veteranivaretagelse, har både Forsvaret og Forsvarsdepartementet vært tydelig på at det er sivilsamfunnet som har hovedansvaret for veteranen når det har gått mer enn et år etter endt tjeneste. Dersom FVT flyttes under FPVS, er risikoen stor for at avdelingen ikke lenger vil ha samme mulighet til å opprette eller opprettholde kontakt med relevante aktører i sivilsamfunnet, og heller ikke få tilgang på ressursene de trenger for å løse sine arbeidsoppgaver. En «omorganisering» i Forsvaret er ofte assosiert med «effektivisering», eller rettere sagt, «nedskjæring».

Veteraninspektøren har i tillegg gått fra å være en generalmajor til en oberst, og tjenestens handlingsrom har blitt stadig mindre. I en militær organisasjon som Forsvaret, er det ingen tvil om at gradsnivået til landets veteraninspektør gir en betydelig tyngde. En flytting truer ikke bare avdelingens viktige arbeid mot sivile aktører, men vil også svekke avdelingens synlighet og uavhengighet, også symbolsk.

En lukket prosess

Vi stiller oss spørrende til om denne prosessen er politisk forankret i Forsvarsdepartementet, og mener det er høyst usikkert om dette er godt gjennomtenkt. Denne prosessen har vært preget av en svært kort svarfrist for veteranorganisasjonene, og vi har ikke blitt invitert til videre møter om denne saken.

Hvis det i realiteten er en «effektivisering», vil det ofte innebære nedbemanning og kutt i budsjett. Det vil føre til at de ikke kan fortsette med den viktige jobben de gjør hver dag opp mot sivile etater.

Vi frykter at dette forslaget henger sammen med Forsvarets mål om økonomiske innsparinger, også på veteranfeltet.

En av flere nedprioriteringer

Forslaget om å flytte FVT vil fort være en av flere nedprioriteringer av veteranarbeidet i Norge, stikk i strid med statsrådenes fagre ord på årets veterankonferanse.

Krigen i Ukraina aktualiserer viktigheten av et godt system for veteranivaretakelse. Dette var noe av det statsråden selv uttalte under årets veterankonferanse i Molde, hvor han påpekte at vi kan bruke denne kompetansen for å bistå skadde ukrainske soldater.

Forslaget kommer derimot i rekken av andre dårlige nyheter for landets veteraner, som de mulige nedskjæringene på Modum Bad, og at den nasjonale veterankonferansen ikke lenger avholdes hvert år.

Hvis regjeringen virkelig mener det de har lovet i Hurdalsplattformen, bør veterantjenestens virksomhet, i likhet med andre deler av veteranarbeidet, styrkes, ikke svekkes, i tiden som kommer.

SIOPS ønsker ingen omorganisering eller flytting av Forsvarets veterantjeneste.

Endring: Deler av dette innlegget stilte spørsmål ved konsekvensene av å flytte veterantjenesten ut av Oslo. I beslutningen fra forsvarsledelsen ligger det at veterantjenesten fortsatt skal ligge i Oslo. Derfor er de delene fjernet fra innlegget. Endringen er gjort 14.03.23, klokken 15.07.

Powered by Labrador CMS